Download 22 Cjelina Davanje Intramuskularne Injekcije PDF

Title22 Cjelina Davanje Intramuskularne Injekcije
File Size150.3 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 1

DAVANJE INTRAMUSKULARNE
INJEKCIJE

Page 2

Intramuskularna injekcija

• Ubrizgavanje lijeka direktno u miši�
• Jedna od nekoliko alternativnih metoda

primjene lijekova
• Koristi se za odre�ene lijekove koji se

ubrizgavaju u malim kolicinama
• Ovisno o svojstvima lijek se može

apsorbirati veoma brzo ili postepeno

Page 6

Gluteus

Page 7

Komplikacije - Injekcijska fibroza

• Moze nastati zbog pre�estog ili
nepropisnog na�ina ubrizgavanja

• Naj�eš�e se javlja kod djece
• Ne može se ispružiti miši� u potpunosti
• Bezbolno je, ali se stanje postupno

pogoršava
• Operacija je uobi�ajeni tretman

Page 11

Napomene:

• Miši� u koji se ubrizgava treba biti opušten
• Da bi se ovo postiglo �esto se lupne po

drugom dijelu stražnjice.
• Kožu treba probiti brzo.

• Ne mijenjati smjer igle pri ulazu i izlazu

• Nikako ne koristiti istu iglu više puta

Page 12

Napomene:

• Dužina igle za intramuskularnu injekciju je
4 do 6 cm.

• Kra�e igle se ne smiju koristiti jer postoji
opasnost da se lijek primijeni u masno
tkivo.

Similer Documents