Download 5133 PDF

Title5133
File Size3.6 MB
Total Pages228
Document Text Contents
Page 227

şi care şi-au dovedit eficacitatea; // analiză lucidă a ceea ce se ascunde în spatele lucrurilor în care avem
tendinţa să credem, să le adoptăm automat sau sîntem îndemnaţi să o facem.
● Consecinţele acceptării fără discernămînt a modernului în comportamentul sexual, pot fi: alterarea armoniei
sexuale, tulburări de dinamică sexuală, ştergerea personalităţii sexuale individuale, decădere morală,
(auto)reproşuri după un timp oarecare, patologie diversă, stres şi nevroză.

101. Principiile de bază ale reuşitei
relaţiei sexuale

Pentru a nu fi de tot nefericit în viaţă, omul să nu caute a fi prea fericit.
Seneca

1. Abstinenţa sexuală periodică este „sarea” vieţii sexuale.
2. Starea de igienă personală trebuie să fie desăvîrşită în orice moment.
3. Plăcerea sexuală diminuează şi se îndepărtează, cu cît se caută mai mult să fie repetată, reţinută sau
rafinată.
4. Investiţia de pasiune sexuală în partener este fără risc.
5. Ca să fii iubit trebuie să te iubeşti, adică să te îngrijeşti, să te cultivi, să te respecţi.
6. 50 % sinceritate + 50 % tăcere = pace.
7. Satisfacţia sexuală nu-i dată pentru totdeauna, tuturor la fel în cantitate şi calitate.
8. Fiecare membru al cuplului are aceleaşi drepturi sexuale pe care le acceptă celuilalt.
9. Cînd se încearcă să se dea totul, se sfîrşeşte curînd prin a nu mai putea da nimic.
10. Pentru a fi ajutat, trebuie să începi prin a te ajuta singur.
11. În cuplu, comparativ cu femeia, bărbatul trebuie să fie cu circa 7 ani mai vîrstnic, cu minim 7 centimetri
mai înalt şi cu circa 7 kilograme mai greu.
12. Bărbatul nu trebuie să susţină contacte sexuale la un interval de zile mai mic decît numărul zecimal al
anilor vîrstei lui (la 20 de ani, la două zile; la 40 de ani, la patru zile ş.a.m.d.).
13. Comparaţia inadecvată este o sursă sigură de nefericire.
14. Bărbatul trebuie să cunoască şi să utilizeze corect 7 proceduri coitale (care în asociere cu abstinenţa
periodică sînt singurele în măsură să asigure o protecţie deplină împotriva blazării şi rutinei în relaţia sexuală).
15. Fericirea şi plăcerea fiind fiziologic episodice este firesc ca ele să alterneze cu perioade de nefericire şi
insatisfacţie.
16. Recompensele şi pedepsele trebuiesc acordate just, prompt, oportun şi permanent.
17. Actele sexuale trebuie să fie numeric reduse, iar cînd au loc trebuie să fie o „sărbătoare senzorială”.
18. Întotdeauna trebuie să existe o preocupare pentru un dialog eficient şi susţinut cu partenerul.
19. Deplină împăcare cu sine, printr-un acord între dorinţe şi posibilităţi.
20. Permanentă şi corectă autoevaluare.
21. Efort continuu pentru adaptare sexuală.
22. Cultivarea susţinută a caracterelor specifice de sex.

INDICAŢII BIBLIOGRAFICE SUMARE

Anatomia şi fiziologia omului, V. Ranga, Editura medicală, Bucureşti, 1969
Anticoncepţia. Anticoncepţionale. Fiziologie, principii, metode, perspective., V. Luca ş. a., Editura medicală,
Bucureşti, 1991

227

Page 228

Aspecte ale dezvoltării afectivităţii feminine, C. Bagdasar, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1975
Bazele clinice pentru practica medicală, vol. I – V , A. P – Podeanu, Editura medicală, Bucureşti, 1981 – 1990
Boli dermatologice. Gh. Bucur, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1987
Climacteriul normal şi patologic, N. Rîcă, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1987
Compendiu de anatomie şi fiziologie, Gh. Mogoş, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, f. a.
Condiţia umană, N. Mărgineanu, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1973
Cunoaşterea omului, A. Adler, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1991
Descifrarea comportamentului uman, H. Eysenck, Editura Teora, Bucureşti, 1998
Dictionnaire d´information sexuelle, P. Bertrand, Eduard Privat Editeur, 1970
Dicţionar de psihologie, U. Schiopu, Editura Babel, Bucureşti, 1997
Dicţionar medical, vol I – II, Editura medicală, Bucureşti, 1969
Dorinţa sexuală, Fr. Macnab, Editura IRI, Bucureşti, 1997
Elemente de psihologie medicală, A. Athanasiu, Editura medicală, Bucureşti, 1983
Endocrinologie ginecologică, St.- M. Milcu, Editura Academiei R. S. România, 1977
Eros & Civilizaţie, H. Marcuse, Editura TREI, Bucureşti, 1996
Eros, I. Biberi, Editura Albatros, Bucureşti, f. a.
Fiziologia şi fiziopatologia sistemului endocrin, C. Antipa ş. a., Editura medicală, Bucureşti, 1989
Fiziologie medicală şi biofizică, T. Tuch şi J. Fulton, Editura medicală, Bucureşti, 1963
Fiziologie umană, I. Haulică, Editura medicală, Bucureşti, 1989
Fiziologie, W. B. Saunders şi A. C. Guyon, Editura medicală Almatea, Bucureşti, 1996
Funcţia orgasmului, W. Reich, Editura TREI, Bucureşti, 1995
Ginecologie geriatrică, I. Mateş, Editura medicală, Bucureşti, 1973
Ginecologie infantilă, I. Filipaş ş. a., Editura medicală, Bucureşti, 1969
Glanda mamară, M. Pricop, Editura Ankarom, Iaşi, 1995
Itinerar psihiatric, P. Brînzei, Editura Junimea. Iaşi, 1979
Introducere în sexologia masculină, V. Săhleanu, Editura medicală, Bucureşti, 1966
L´ imaginaire érotique et ses secretes, C. Crépault, Presses de l ´ Université du Québec, 1981
Larousse médical, Librairie Larousse, Paris, 1974
Limbajul trupului în relaţiile de cuplu, D. Cohen, Editura Polimark, Bucureşti, 1997
Mic dicţionar al spiritului uman, M. T. Biju, Editura Albatros, Bucureşti, 1983
Patologia medicală la femeie ( specific – particularităţi ), O. Băltăceanu, Editura medicală, Bucureşti, 1983
Patologia obsesivă, M. Lăzărescu, Editura medicală, Bucureşti, 1973
Psihiatrie clinică. Ghid alfabetic, A. Sîrbu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979
Psihologia şi psihopatologia comportamentului, T. Vlad, Editura militară, Bucureşti, 1978
Psihologia şi viaţa cotidiană, V. Ceauşu, Editura Academiei R. S. România, 1988
Psihologia vîrstelor, Ursula Schiopu, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981
Psihologie clinică, G. Ionescu ş. a..,Editura Academiei R. S. România, 1985
Psihosomatica, G. Ionescu, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975
Psihosomatică feminină, V. Văleanu şi C-tin Daniel, Editura medicală, Bucureşti, 1977
Reflexii şi maxime, vol. I – II, C-tin Bădescu, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1989
Reproducerea umană şi contracepţia, I. Lemnete, Editura medicală, Bucureşti, 1973
Seducţia. Arta de a cuceri, T. D. Wren, Editura Ştiinţă şi tehnică S. A., Bucureşti, 1997
Sex pentru toţi, R. K. Westheimer, Editura Teora, Bucureşti, 1996
Sexualität und Medizin, V. Sigusch, Verlab Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1979
Sexualizarea normală şi patologică, B. Ionescu şi C-tin Dumitrache, Editura medicală, Bucureşti, 1987
Structura şi dezvoltarea personalităţii, G. W. Allport, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981
Terapeutica ginecologică clinică, I. Vinţi, Editura medicală, Bucureşti, 1974
Tratat de dermato – venerologie, vol. I, Al. Colţoiu, Editura medicală, Bucureşti, 1986

228

Similer Documents