Download 87563129-Misterul-crucii-egiptene.pdf PDF

Title87563129-Misterul-crucii-egiptene.pdf
File Size1.5 MB
Total Pages212
Document Text Contents
Page 1

Ellery Queen – Misterul crucii egiptene

-1-

ELLERY QUEEN


MMIISSTTEERRUULL

CCRRUUCCIIII

EEGGIIPPTTEENNEE


BUCUREŞTI 1994

EDITURA Z

Page 2

Ellery Queen – Misterul crucii egiptene

-2-Traducere de NICOLAE CONSTANTINESCU

Redactor: ALEXANDRU MĂRCULESCU


Tehnoredactor: CONSTANŢA VULCĂNESCUEllery Queen – THE EGYPTIAN CROSS MISTERY

Tipar executat sub comanda nr.30 851
Regia Autonomă a Imprimeriilor
Imprimeria CORESI Bucureşti

ROMÂNIA

Page 106

Ellery Queen – Misterul crucii egiptene

-106-

volverul.
— Ei bine? insistă procurorul,

— Suntem fraţi.
*

* *

— Fraţi! exclamă Ellery.
Isham era foarte surescitat:

— Prin urmare ai avut dreptate, domnule Queen! Brad,
Megara, Van nu sunt numele lor adevărate…

Deodată Megara se aşeză jos.

— Într-adevăr. Acum veţi înţelege ceea ce până în pre-
zent vi s-a părut poate atât de misterios. Imediat ce mi-aţi
vorbit de toate acele T-uri, formate din corpuri fără capete,

cu aranjarea rigidă a braţelor şi picioarelor, T-uri făcute cu
sânge pe uşă şi pe podeaua cabanei rustice, intersecţia

drumurilor, stâlpul-totem…
— Să nu-mi spuneţi, zise Ellery cu o voce răguşită, că

numele vostru adevărat începe cu un T!

Megara dădu greoi din cap.
— Ba da. Numele nostru este Tvar. T-V-A-R… Asta ex-

plică T-urile.

Urmă o tăcere ruptă în cele din urmă de profesor.
— Ai avut dreptate, Queen, ca de obicei. T-urile nu a-

veau decât un sens literal. Litera T pur şi simplu, lipsită de
vreo semnificaţie egipteană sau religioasă… Este ciudat,
incredibil…

— E neverosimil, afirmă Vaughn. Niciodată nu am auzit
aşa ceva… Să ciopârţeşti un om ca să-i dai forma unei ini-

ţiale, cea a numelui său.
Megara se ridică brusc în picioare.
— Dumneavoastră nu cunoaşteţi Europa Centrală! Ban-

ditul acesta ne aruncă în faţă toate aceste T-uri, simboluri
ale numelui nostru duşmănit! E nebun: încercaţi deci să-l
înţelegeţi, este foarte clar…

Criza de furie trecu şi Megara se lăsă din nou să cadă pe
scaun.

— Recunosc că este foarte greu să crezi într-un lucru ca
ăsta. Să ne urmărească vreme de ani de zile, să mutileze

Page 107

Ellery Queen – Misterul crucii egiptene

-107-

cadavrele… Andreja ştia!
— Tvar, murmură Ellery. Un triplu pseudonim… evi-

dent, din motive grave. Europa Centrală… Este vorba de o
răzbunare, nu-i aşa?

— Da, răspunse Megara. Dar cum de ne-a găsit? Nu re-

uşesc să înţeleg. Când Andreja, Tomislav şi cu mine ne-am
înţeles – Doamne, ce mult este de atunci! – să ne schim-

băm identitatea, tot atunci am hotărât ca nimeni să nu
afle vreodată adevăratul nostru nume. Un secret absolut
care a fost păstrat. Nici chiar nevasta lui Brad şi nici fiica

ei, Helene, nu ştiu că ne numim Tvar.
— Dacă am înţeles eu bine, zise Ellery, Krosac ar fi sin-

gurul care vă cunoaşte adevăratul nume?

— Da. Ăsta e şi motivul pentru care nu reuşesc să în-
ţeleg cum a putut să ne depisteze.

— Haideţi, mormăi Vaughn, aş vrea nişte precizări. Mai
întâi cine dracu' este Krosac? Ce are cu voi?

— Aşteaptă, Vaughn, îi zise Isham cu o anumită iritare.

Mai întâi, aş vrea să-mi lămuresc definitiv povestea, asta
cu iniţialele. Care este sensul acestui simbol?

— Vrea să ne facă cunoscut, răspunse Megara cu o voce

cavernoasă, că fraţii Tvar sunt condamnaţi. E o prostie,
nu-i aşa?

Râsul lui sună fals.
— L-aţi recunoaşte pe Krosac dacă l-aţi vedea? întrebă

gânditor Ellery.

— Asta e cel mai rău! Sunt douăzeci de ani de când nici
unul dintre noi nu l-a mai văzut pe Krosac, şi era atât de

tânăr atunci încât orice identificare azi ar fi probabil impo-
sibilă. Avem de-a face cu un om invizibil!

— Totuşi, şchioapătă cu piciorul stâng?

— Copil fiind, şchiopăta uşor.
— Acest defect a putut să dispară cu timpul, murmură

profesorul Yardley. O prefăcătorie, poate, din partea lui

Krosac să ne deruteze cu bună ştiinţă, făcându-ne să cre-
dem că tot mai şchioapătă, în timp ce el s-a vindecat de

multă vreme de această infirmitate. Să nu uităm că Krosac
este un personaj foarte ingenios.

Similer Documents