Download Abm Peralihan Ujian Bulanan 3 PDF

TitleAbm Peralihan Ujian Bulanan 3
File Size175.2 KB
Total Pages4
Document Text Contents
Page 1

UJIAN BULANAN 3
AMALAN BAHASA MELAYU

PERALIHAN

Nama : ___________________________________

Arahan : Jawab semua soalan.

1. Barangan ini dijual semasa Hari Kantin. Lengkapkan nama makanan tersebut: (3m)

2. Ujikaji sifat-sifat cahaya menunjukkan perkara berikut. Lengkapkan dengan jawapan yang
diberi: (3m)

dipantulkan lurus Dibiaskan

(a) Cahaya bergerak _______________________

(b) Cahaya boleh _________________________

(c) Cahaya boleh _________________________

N S E K

B R R

K R A

Similer Documents