Download Agent Deratizare PDF

TitleAgent Deratizare
File Size200.9 KB
Total Pages23
Document Text Contents
Page 1

EVALUAREA RISCURILOR DE

IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA

LOCUL DE MUNCA:

AGENT DEZINFECŢIE, DERATIZARE,

DEZINSECŢIE

POSTUL DE LUCRU Nr.

Page 23

(F19) Existenta de instructiuni clare pe intelesul lucratorilor
Asigurarea montarii si functionarii corespunzatoare a tuturor dispozitivelor de protectie

9. Utilizarea necorespunzatoare a
mijloacelor de productie din
dotare ; (F39)

4 Asigurarea unui spatiu suficient de lucru pentru a permite deplasarea cu usurinta a
lucratorilor
Instruiri periodice si demonstratii practice cu modul de exploatare corecta a
echipamentelor de munca
Existenta de instructiuni clare pe intelesul lucratorilor

10. .Incendii provocate de izolatii
electrice necorespunzatoare;
(F45)

4 Instruirea lucratorilor
Existenta de instructiuni clare pe intelesul lucratorilor
Control medical periodic

11. Afectiuni ale pielii, dermatite de
contact, la contactul mainilor sau
a altor parti ale corpului cu
substantele folosite (F46)

5 Instruirea lucratorilor
Existenta de instructiuni clare pe intelesul lucratorilor

12. Contact al epidermei cu
substante chimice.) (F47)

Instruirea lucratorilor
Existenta de instructiuni clare pe intelesul lucratorilor
Control medical periodic

13. Arsuri cu substanţe chimice,
intoxicaţii etc (F48))

Instruirea lucratorilor
Existenta de instructiuni clare pe intelesul lucratorilor
Control medical periodic

14. Electrocutare prin atingere
directa, la atingerea accidentala a
unor cai de current neprotejate si
aflate accidental sub tensiune;
(F49)

4

Inspectii periodice ale instalatiilor electrice
Conectarea fiecarui echipament la sistemul de impamantare
Pozarea suprateran si fixarea cablurilor electrice de alimentare
Interzicerea utilizarii de improvizatii la circuitele electrice
Folosirea de scule electrice, cabluri electrice de extensie corespunzatoare si inspectii
periodice

15. Electrocutare prin atingere
indirecta prin deteriorarea
accidentala a legaturilor la
instalatia de impamantare a unor
echipamente de munca electrice;
(F50)

4

Similer Documents