Download Agricultura Ecologica PDF

TitleAgricultura Ecologica
File Size1.6 MB
Total Pages137
Table of Contents
              CUPRINS
1. Sisteme agricole
	1.1. Conceptul de sistem agricol
	1.2. Caracteristicile sistemelor agricole
	1.3. Clasificarea sistemelor agricole după complexitatea lor
		1.3.1. Sisteme agricole de producţie
		1.3.2. Sisteme agricole exploataţionale
		1.3.3. Sisteme agricole regionale şi naţionale
		1.3.4. Sisteme agricole internaţionale
		1.3.5. Relaţiile dintre sistemele agricole
	1.4. Clasificarea sistemelor agricole după gradul de intensificare, specializare şi raportul cu mediul înconjurător
		1.4.1. Sisteme agricole convenţionale
			1.4.1.1. Sisteme agricole extensive
			1.4.1.2. Sisteme agricole intensive
			1.4.1.3. Sisteme agricole industriale (industrializate)
			1.4.1.4. Consecinţe ale intensivizării producţiei agricole
		1.4.2. Sisteme agricole alternative
			1.4.2.1. Sisteme agricole durabile
			1.4.2.2. Sisteme agricole ecologice (biologice sau organice)
			1.4.2.3. Sisteme agricole de precizie
			1.4.2.4. Sisteme agricole cu inputuri reduse
			1.4.2.5. Sisteme agricole naturale
2. Agricultura şi mediul
	2.2. Agricultura şi solul
		2.2.1. Resursele funciare ale Biosferei
		2.2.2. Importanţa solului
		2.2.3. Impactul agriculturii asupra solului
			2.2.3.1. Degradarea solului prin eroziune
			2.2.3.3. Degradarea solului prin tasare
			2.2.3.4. Poluarea solului cu îngrăşăminte
			2.2.3.5. Poluarea solului cu pesticide
	2.3. Agricultura şi atmosfera
		2.3.1. Caracteristicile generale ale atmosferei
		2.3.2 Importanţa dioxidului de carbon atmosferic
		2.3.3. Influenţa poluanţilor atmosferici asupra plantelor de cultură
			2.3.3.1. Influenţa pulberilor atmosferice
			2.3.3.2. Influenţa gazelor atmosferice
		2.3.4. Influenţa agriculturii asupra atmosferei
		2.3.5. Efectul de seră
	2.4. Agricultura şi biosfera
	2.5. Agricultura şi omul
	2.1. Agricultura şi apa
		2.1.1. Resursele de apă ale Biosferei
		2.1.2. Utilizarea apei în agricultură
		2.1.3. Impactul agriculturii asupra apei
			2.1.3.1. Influenţa irigaţiilor
			2.1.3.2. Influenţa îngrăşămintelor şi pesticidelor asupra apei
			2.1.3.3. Influenţa anumitor lucrări tehnologice asupra apei
			2.1.3.4. Influenţa sectorului zootehnic asupra apei
3. Caracteristicile agriculturii ecologice
	3.1. Conceptul de agricultură ecologică
	3.2. Importanţa agriculturii ecologice
	3.3. Principiile agriculturii ecologice
	3.4. Problemele agriculturii ecologice
	3.5. Calitatea produselor agricole ecologice
	3.6. Tipuri de agricultură ecologică
		3.6.1. Agricultura biodinamică
		3.6.2. Agricultura organică
		3.6.3. Agricultura organo-biologică
		3.6.4. Agricultura biologică Lemaire-Boucher
	3.7. Istoricul agriculturii ecologice
	3.8. Conversia de la agricultura convenţională la agricultura ecologică
4. Metodele şi tehnicile specifice agriculturii ecologice
	4.1. Rotaţia
	4.2. Lucrările solului
	4.3. Fertilizarea
		4.3.1. Noţiuni generale
		4.3.2. Fertilizarea organică
		4.3.3. Îngrăşămintele verzi
		4.3.4. Fertilizarea minerală
	4.4. Sămânţa şi semănatul
	4.5. Controlul buruienilor, bolilor şi dăunătorilor
		4.5.1. Controlul buruienilor
			4.5.1.1. Măsuri preventive
			4.5.1.2. Măsuri curative
			4.5.1.3. Măsuri biologice
		4.5.2. Controlul bolilor
			4.5.2.1. Măsuri preventive
			4.5.2.2. Măsuri curative
			4.5.2.3. Măsuri biologice
		4.5.3. Controlul dăunătorilor
			4.5.3.1. Măsuri preventive
			4.5.3.2. Măsuri curative
			4.5.3.3. Măsuri biologice
	4.6. Caracteristicile agriculturii ecologice în zootehnie
5. Agricultura ecologică în lume – prezent şi perspective
	5.1. Situaţia agriculturii ecologice pe plan mondial
	5.2. Situaţia agriculturii ecologice în Europa
	5.3. Cadrul legislativ şi certificarea produselor agricole ecologice
	5.4. Piaţa produselor agricole ecologice
	5.5. Perspectivele agriculturii ecologice
Bibliografie
            

Similer Documents