Download Alay Namin SATB PDF

TitleAlay Namin SATB
TagsMusic Performance Elements Of Music Vocal Music Choral Music Human Throat
File Size203.1 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

AmF

Dm

CGm/CGF/ABAm/C

C/EFC7FBDmF/C

Intro____________________________________

Koro sa Adbiyento

da

da

ay

ay

ay

ay

I

I

I

I

pag

pag

min

min

min

min

I

I

yong

yong

na

na

na

na

sa

sa

mo

mo

mo

mo

dapagI yongsa

dapagI yongsa

Sa

Sa

Sa

Sa

na

na

min

min

lay

lay

A

A

ta

ta

pat

pat

pat

pat

minnalayA

ta

ta

pu

pu

pu

pu

song

song

song

song

sa't

sa't

sa't

sa't

mga

mga

mga

mga

na minlayA

a

a

a

a

Pag

Pag

Pag

Pag

ti

ti

ti

ti

han,

han,

han

han,

bu

bu

bu

bu

Ka

Ka

Ka

Ka

ting

ting

ting

ting









34
34

34

34

8
8


  

  

 





 






  



   10

Tenor

Bass

S

A

T

B

Alto

Soprano

Musika ni:
Fr. Carlo Magno Marcelo

Awit sa Panahon ng Adbiyento at Kapaskuhan
John Clark P. Gregorio
Choral Arrangement by:

Alay NaminAlay Namin

Page 2

BDmF/C

CGDmF

FCDm B

BdimBDm/AFB

AmCDmFB

F/CBdimB Fine

Sa

bi

bi

bi

bi

Sa

ngit

I

I

I

I

yong

yong

yong

yong

La

na

na

na

na

ya ng

hay

hay

hay

hay

bi ya

ng

ng

ng

ng

bu

bu

bu

bu

at

nga

nga

nga

nga

pa wis

Bu

Bu

Bu

Bu

bu

bu

bu

bu

lo ng

tinkamwa aynaanpa

tong

tinkamwa aynaanpa

Itinkamwa aynaanpa

tinkamwa aynaanpa

Ha

tid

tid

lay

ka

ka

pa

pa

wang

wang

angang

sa

sa

kap

kap

big

big

bumga

i

i

pag

pag

na payat Ti

a

a

ming

ming

A lak

pa yaat kaGa lakgindingyong

pa yaat kaGa lakginding

pa yaat kaGa lakginding

yong

yong

pa yaat kaGa lakgindingyong











 

  


8
8

8








   
 

 


  

   

  



 









  

 

   
    
   
   

35

2

T

B

S

A

T

B

A

S
26

B

T

A

S
18

Similer Documents