Download antwoorden_Zuidoost-Azië_actueel.docx PDF

Titleantwoorden_Zuidoost-Azië_actueel.docx
File Size731.1 KB
Total Pages57
Table of Contents
              Oriëntatie
Afsluiting
Slotopdracht
Opdracht 1
Opdracht 2
Opdracht 3
Keuze van één van de drie gegeven opties met verdediging op basis van argumenten uit opdracht 2.
Proeftoets
            
Document Text Contents
Page 56

Opgave 4 Ongelijke welvaart in Thailand
12 maximumscore 3

In Groot-Bangkok kan men per maand veel meer uitgeven dan in het noordoosten en het noorden
(1). De uitgaven in Bangkok waren gemiddeld bijna 2,5 keer zo hoog als in het noordoosten. En
ruim 2 keer zo hoog als in het noorden (1).
Dat betekent dat de inkomsten ook hoger zijn en dat die regio in economie ver boven de andere
twee regio’s uitsteekt: centrum tegenover de periferie (1).

13 maximumscore 3
Afroming van kapitaal: bijvoorbeeld suikerfabrikanten investeerden hun winsten niet in de
landbouwregio’s, maar in de bouw van hotels in Bangkok.
Afroming van goederen: goederen werden verwerkt in de centrale regio en in de grote steden.
Afroming van mensen: vanuit het noordoosten trekken vele jongeren naar Bangkok om daar werk
te vinden.

14 maximumscore 2
De Mekongdeltadriehoek zou voor meer handel kunnen zorgen met China (1). De voorwaarde van
geen tussenliggende mogelijkheden is gunstig voor het noorden. Het noorden is het
dichtstbijzijnde gebied van Thailand voor China (1).

15 maximumscore 2
Een voorwaarde uit de theorie van Ullman is complementariteit: gebieden moeten elkaar
aanvullen. Tussen het zuiden van China op die plek en het noorden van Thailand is echter niet
veel verschil in ontwikkeling (1). Dus misschien zijn ze geen aanvulling voor elkaar (1).

Opgave 5 Overstromingen in Jakarta
16 maximumscore 3

Oorzaak: in februari staat de zon loodrecht vlak ten zuiden van de evenaar, rond de breedte van
Java (1). Door de hoge zonnestand wordt het erg warm (1).
Gevolg: warme lucht stijgt op, koelt af en gaat condenseren (1). Dat leidt tot zware regenbuien.

17 maximumscore 4
Oorzaak 1: Overtreden van milieuregels bij de uitgifte van bouwvergunningen: Er zullen te snel
vergunningen uitgegeven worden voor de bouw van vele winkelcomplexen, waardoor niet gekeken
wordt naar de verstening (1) en de afvoer van water (1).
Oorzaak 2: Ontbossing in de zuidelijke heuvels (1): Het regenwater wordt niet opgenomen in de
grond, maar stroomt razendsnel (1) af naar het lager gelegen Jakarta.

18 maximumscore 2
Verklarend principe: Wanneer voortdurend te veel drinkwater uit het gebied van Jakarta wordt
weggepompt, zullen de waterhoeveelheden niet aangevuld worden en zal er bodemdaling
optreden.

19 maximumscore 2
Met corruptie en steekpenningen (1) worden milieuvergunningen gekocht. Dat is in tegenspraak
met het principe van besluitvoering volgens de wetgeving (of transparantie) (1).

Opgave 6 Overurbanisatie
20 maximumscore 3

Positieve afgeleide ontwikkeling: op grond van het feit dat er zoveel migranten zijn in de steden,
hoopt het vuilnis zich op grote schaal op (1). Hier maakt een groep mensen die geen werk (1)
hebben gebruik van om dit probleem om te zetten in werkgelegenheid en inkomsten, en een
oplossing van dit milieuprobleem (1).

21 maximumscore 2
Er zijn niet genoeg investeringen van de overheid te verwachten voor werk en goede
voorzieningen (overurbanisatie) (1). Bij toepassing in andere steden en kampongs worden twee
problemen van overurbanisatie (werk en afvalverwerking) verminderd (1).

Opgave 7 Culturele diversiteit en nationale eenheid in Indonesië
22 maximumscore 2

Kenmerken (twee gevraagd):
1 het eilandkarakter
2 het reliëf

23 maximumscore 2
Een voorbeeld van een economische oorzaak:

Similer Documents