Download AutoCAD vjezbe PDF

TitleAutoCAD vjezbe
File Size1.9 MB
Total Pages52
Table of Contents
              1. UVOD U SUČELJE
	1.1. POKRETANJE
	1.2. DIJALOG "STARTUP"
	1.3. SPREMANJE DATOTEKE
	1.4. OSNOVNI PROZOR (
	1.5. MIŠ
	1.6. NAREDBE
	1.7. KOORDINATNI SUSTAVI
		1.7.1 IKONA KOORDINATNOG SUSTAVA
	1.8. ZADAVANJE TOČAKA
	1.9. OSVJEŽAVANJE PRIKAZA
	1.10. OSNOVE PODEŠAVANJA POGLEDA
	1.11. IZLAZAK IZ AUTOCADA
2. STVARANJE OBJEKATA
	2.1. TOČKA
	2.2. LINIJA
	2.3. KRUŽNICA
	2.4. POLIGON
	2.5. PRAVOKUTNIK
	2.6. KRUŽNI LUK
	2.7. POLILINIJA
	ELIPSA
	2.9. SPLINE KRIVULJA
	2.10. POLUPRAVAC
	2.11. PRAVAC
	2.12. OBLIKOVANI TEKST
3. PRECIZNO CRTANJE
	3.1. KORAK I MREŽA
	3.2. NIŠANI
		3.2.1 Trajno aktivni nišani
		3.2.2 Korisničke postavke nišana – AutoSnap
	3.3. PROMJENA REFERENTNE TOČKE
	3.4. KOORDINATNI FILTRI
	3.5. PRAĆENJE
		3.5.1 Praćenje duž specifičnih točaka objekata (eng. Object snap tracking)
		3.5.2 Polarno praćenje (eng. Polar Tracking)
BARATANJE OBJEKTIMA
	4.1. ODABIR OBJEKATA
		4.1.1 Naredba SELECT
		4.1.2 Odabir izvan naredbe
	4.2. KOPIRANJE OBJEKATA
		4.2.1 Naredba COPY
		4.2.2 Metoda kopiranja pomoću hvataljki
		4.2.3 Kopiranje povlačenjem i spuštanjem (Drag And Drop)
		4.2.4 Kopiranje pomoću sistemskog odlagališta
		4.2.5 Paralelno kopiranje
	4.3. ZRCALJENJE
		4.3.1 Naredba MIRROR
		4.3.2 Metoda zrcaljenja pomoću hvataljki
	4.4. RASPOREĐIVANJE U POLJU
		4.4.1 Raspoređivanje po kružnom polju (eng. Polar Array):
		4.4.2 Raspoređivanje po pravokutnom polju (eng. Rectangular Array):
	4.5. POMJERANJE
		4.5.1 Naredba MOVE
		4.5.2 Metoda pomjeranja pomoću hvataljki
		4.5.3 Pomjeranje povlačenjem i spuštanjem (Drag And Drop)
	4.6. ZAKRETANJE
		4.6.1 Naredba ROTATE
		4.6.2 Metoda zakretanja hvataljkama
	4.7. ISTEZANJE OBJEKTA
		4.7.1 Naredba STRETCH
		4.7.2 Metoda istezanja hvataljkama
	4.8. PROMJENA NA MJERU
		4.8.1 Naredba SCALE
		4.8.2 Metoda istezanja hvataljkama
	4.9. IZDUŽIVANJE
	4.10. ODSIJECANJE
	4.11. SKOŠAVANJE
	4.12. ZAOBLJIVANJE
	4.13. RASTAVLJANJE OBJEKTA
	4.14. SPAJANJE OBJEKTA
	4.15. RAZBIJANJE OBJEKATA
	4.16. BRISANJE OBJEKATA
	4.17. SVOJSTVA OBJEKATA
5. BARATANJE RAZINAMA
	5.1. NAREDBA LAYER
		5.1.1 Stvaranje nove razine
		5.1.2 Odabir radne razine
		5.1.3 Promjena imena razine
		5.1.4 Brisanje razine
		5.1.5 Promjena razine objekta
		5.1.6 Stanja razine
6. KOTIRANJE
	6.1. VRSTE KOTA
	6.2. DIJELOVI KOTE
	6.3. KOTNI STIL
	6.4. POSTUPAK KOTIRANJA
	6.5. LINEARNE KOTE
		6.5.1 Horizontalne i vertikalne
		6.5.2 Poravnate kote
		6.5.3 Kotiranje od zajedničke osnove
		6.5.4 Ulančano kotiranje
	6.6. KOTIRANJE POLUMJERA
	6.7. KOTIRANJE PROMJERA
	6.8. KOTIRANJE POMAKNUTIH POLUMJERA
	KOTIRANJE KRUŽNOG LUKA
	6.10. KOTIRANJE KUTOVA
	6.11. KOTIRANJE KOORDINATA
	POKAZIVAČ
	6.13. GEOMETRIJSKE TOLERANCIJE
	6.14. BRZO KOTIRANJE
	6.15. IZMJENA KOTE
7. ISPUNJAVANJE UZORKOM
8. ISPIS
	8.1. NAREDBA PLOT
9. PRIMJERI ZA VJEŽBU
            
Document Text Contents
Page 1

34

11
0

12
0

47

1,
5/

45
°

2

Ø22

2/
30

°

47

2

R
2

M32
Ø40

Ø29

Ø10

M32

65

80

7

120°

60°

30°

Ø


STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU


PODLOGE ZA PREDAVANJA
AutoCAD®
osnove za tehni ko crtanje


Dr. sc. Tomislav Galeta i Prof. dr. sc. Milan Kljajin

Slavonski Brod, 2007.
v. 7.04

Page 2

SADRŽAJ

1. UVOD U SUČELJE _______________________________________________________ 4
1.1. POKRETANJE _______________________________________________________ 4
1.2. DIJALOG "STARTUP" ________________________________________________ 4
1.3. SPREMANJE DATOTEKE _____________________________________________ 4
1.4. OSNOVNI PROZOR ________________________________________________ 4
1.5. MIŠ ________________________________________________________________ 6
1.6. NAREDBE __________________________________________________________ 6
1.7. KOORDINATNI SUSTAVI_____________________________________________ 7
1.8. ZADAVANJE TOČAKA _______________________________________________ 7
1.9. OSVJEŽAVANJE PRIKAZA____________________________________________ 8
1.10. OSNOVE PODEŠAVANJA POGLEDA _________________________________ 8
1.11. IZLAZAK IZ AUTOCADA ___________________________________________ 8

2. STVARANJE OBJEKATA _________________________________________________ 9
2.1. TOČKA _____________________________________________________________ 9
2.2. LINIJA _____________________________________________________________ 9
2.3. KRUŽNICA ________________________________________________________ 10
2.4. POLIGON __________________________________________________________ 10
2.5. PRAVOKUTNIK ____________________________________________________ 10
2.6. KRUŽNI LUK_______________________________________________________ 11
2.7. POLILINIJA ________________________________________________________ 12
2.8. ELIPSA ____________________________________________________________ 12
2.9. SPLINE KRIVULJA__________________________________________________ 13
2.10. POLUPRAVAC ___________________________________________________ 14
2.11. PRAVAC_________________________________________________________ 14
2.12. OBLIKOVANI TEKST _____________________________________________ 15

3. PRECIZNO CRTANJE____________________________________________________ 16
3.1. KORAK I MREŽA ___________________________________________________ 16
3.2. NIŠANI ____________________________________________________________ 16
3.3. PROMJENA REFERENTNE TOČKE____________________________________ 17
3.4. KOORDINATNI FILTRI ______________________________________________ 18
3.5. PRAĆENJE _________________________________________________________ 18

4. BARATANJE OBJEKTIMA _______________________________________________ 20
4.1. ODABIR OBJEKATA ________________________________________________ 20
4.2. KOPIRANJE OBJEKATA _____________________________________________ 21
4.3. ZRCALJENJE_______________________________________________________ 23
4.4. RASPOREĐIVANJE U POLJU _________________________________________ 23
4.5. POMJERANJE ______________________________________________________ 26
4.6. ZAKRETANJE ______________________________________________________ 27
4.7. ISTEZANJE OBJEKTA _______________________________________________ 28
4.8. PROMJENA NA MJERU______________________________________________ 28
4.9. IZDUŽIVANJE______________________________________________________ 29
4.10. ODSIJECANJE ____________________________________________________ 29
4.11. SKOŠAVANJE UGLOVA ___________________________________________ 30
4.12. ZAOBLJIVANJE UGLOVA _________________________________________ 30
4.13. Rastavljanje objekta ________________________________________________ 30
4.14. SPAJANJE OBJEKTA ______________________________________________ 30
4.15. RAZBIJANJE OBJEKATA __________________________________________ 31
4.16. BRISANJE OBJEKATA_____________________________________________ 31
4.17. SVOJSTVA OBJEKATA ____________________________________________ 31

5. BARATANJE RAZINAMA________________________________________________ 32
5.1. NAREDBA LAYER __________________________________________________ 32

Page 26

BARATANJE OBJEKTIMA 26275

10
0

25

50
50

25


Slika 4.9: Primjer pravokutnog polja

VJEŽBA: Napraviti primjer s pravokutnim rasporedom (Slika 4.9), pomoću dva poziva naredbe
za crtanje pravokutnika i dva poziva naredbe za pravokutno raspoređivanje.

4.5. POMJERANJE
4.5.1 Naredba MOVE

Naredba MOVE (Modify Move, ) – pomjera objekte za zadani pomak

Postupak:

1) Pozvati naredbu.
2) Odabrati objekte (prompt "Select Objects:").
3) Odabrati hvatište (eng. Base Point).
4) Zadati pomak kopije (eng. Displacement).

200

A

B

C


Slika 4.10: Primjer za vježbu pomjeranja

VJEŽBA: Napraviti poligon i kružnicu (Slika 4.10). Kružnicu pomjeriti u vrh B, a potom u
polovište stranice poligona C.

4.5.2 Metoda pomjeranja pomoću hvataljki
Postupak sličan kao u naredbi MOVE:

1) Odabrati objekte.
2) Odabrati osnovnu hvataljku.

Galeta i Kljajin, 2006. AutoCAD

Page 27

BARATANJE OBJEKTIMA 27


3) Pozvati metodu Move.
4) Zadati pomak kopije.

Ukoliko se prilikom zadavanja pomaka drži tipka CTRL automatski se aktivira opcija
Copy, odnosno pravljenje kopija umjesto pomjeranja.

4.5.3 Pomjeranje povlačenjem i spuštanjem (Drag And Drop)
Postupak istovjetan kopiranju povlačenjem ispuštanjem bez držanja tipke CTRL.

4.6. ZAKRETANJE
4.6.1 Naredba ROTATE

Naredba ROTATE (Modify Rotate, ) – zakreće objekte oko hvatišta

Postupak:

1) Pozvati naredbu.
2) Odabrati objekte (prompt "Select objects:").
3) Odabrati hvatište (eng. Base Point).
4) Zadati kut zakreta (eng. Rotation Angle) u odnosu na X os koordinatnog sustava.

100

50

75°

120°

A


Slika 4.11: Primjer za vježbu zakretanja

VJEŽBA: Nacrtati pravokutni prikazan desno i te ga najprije zakrenuti za 75°, a potom za 120°
u odnosu na početni položaj.

4.6.2 Metoda zakretanja hvataljkama
Postupak sličan kao u naredbi ROTATE:

1) Odabrati objekte.
2) Odabrati osnovnu hvataljku.
3) Pozvati metodu Rotate.
4) Zadati kut zakreta.

Ukoliko se prilikom zadavanja pomaka drži tipka SHIFT automatski se aktivira pozvati
opcija Copy, odnosno pravljenje zakrenutih kopija.

Drži li se tipka SHIFT i dalje prilikom zadavanja zakreta preostalih kopija, naredni
kutovi zakretanja su višekratnici kuta prve kopije.

Galeta i Kljajin, 2006. AutoCAD

Page 51

PRIMJERI ZA VJEŽBU 51 PRIMJERI ZA VJEŽBU 51Galeta i Kljajin, 2006. AutoCAD


Galeta i Kljajin, 2006. AutoCAD

Similer Documents