Download BAB 1 Al Quran 1 SMT 1.ppt PDF

TitleBAB 1 Al Quran 1 SMT 1.ppt
File Size1.9 MB
Total Pages18
Document Text Contents
Page 2

M E M A H A M I A Y A T - A Y A T A L -QUR’AN

T E N T A N G A N J U R A N B E R T O L E R A N S I .

Standar KompetENSI;

Page 9

Bacaan
Hukum

Bacaan

Cara

Membaca
Alasan

 Mad wajib

muttasil 

Yaa ayyuhaa

(panjangnya 5

harakat)

Huruf mad

 bertemu huruf

hamzah dalam

satu kata

 Mad „arid

lissukun

 Al kaafiruun

(panjangnya 2, 4

atau 6 harakat)

Huruf mad

 bertemu huruf

mati berhenti

(waqaf) dalam

 bacaan

 Ikhfa‟ 

 Ang tum

(dibaca samar.

Suara huruf nun

masih terdengar)

 Nun mati bertemu

huruf ta‟  (salah

satu huruf ikhfa)

 Idgham

mutajanisain

 Abattum

(memasukkan

huruf dal pada

huruf ta‟ )

Huruf dal sukun

 bertemu huruf ta‟ 

 berharakat

Qalqalah kubra

 A‟budd  Huruf dal 

 berharakat sukun

karena waqaf

TAJWID

Page 10

Kandungan Ayat

Penegasan bahwa tuhan yang disembah oleh nabi muhammad

shallallâhu alaihi wasallam dan umat islam berbeda dengan orang-

orang kafir. Demikian juga dalam tata cara peribadahan

 Penolakan nabi muhammad shallallâhu alaihi wasallam dan umat

islam terhadap kaum kafir untuk mencampuradukan keimanan dan

 peribadahan

  

     

[/256]

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang

sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan

 beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang

kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);

Similer Documents