Download brosura opsta PDF

Titlebrosura opsta
File Size107.6 KB
Total Pages2
Table of Contents
              ЛИТЕРАТУРА
	Обавезна литература:
ПРОГРАМ КУРСА
	Време ходочашћа
	Стогодишњи рат
            
Document Text Contents
Page 1

ОПШТА ИСТОРИЈА ПОЗНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА
курс за школску годину 2015/2016

проф. др Смиља Марјановић-Душанић
доц. др Небојша Порчић
MA Александар Савић

термини:
предавања: петак, 17.00, сала 510
вежбе: петак, 12.00 и 13.30, сала 408
консултације: четвртак 16.30; петак, 16.30, соба 561

Програм предмета:
Историја Европе у раздобљу од почетка крсташких ратова до почетка реформације

(1095–1520).

Чиниоци оцењивања успешности студената у савлађивању градива:
предиспитне активности – колоквијум на крају првог семестра (обавезно, 14 бодова),

колоквијум на крају другог семестра (обавезно, 16 бодова);
испит – писмени део (обавезно, 20 бодова), усмени део (обавезно, 50 бодова).

ЛИТЕРАТУРА
Приручници:
С. Пеинтер, Историја средњег века (284–1500), Београд 1997, 231–490.
Оксфордска историја средњовековне Европе (прир. Џ. Холмс), Београд 1998, 192–204, 212–
221, 224–238, 246–248, 253–274.
Џ. Линч, Историја средњовековне цркве, Београд 1999, 255–331.
Ф. Дворник, Словени у европској историји и цивилизацији, Београд 2001, 41–119, 231–286.
Историја Русије (прир. Д. Оболенски и Р. Оти), Београд 2003, 86–113.

Обавезна литература:
Jacques Le Goff, Srednjovekovna civilizacija Zapadne Evrope, Beograd 1974, poglavlje: Prostorne
i vremenske strukture (X–XIII vek), 165–237.
Ž. Dibi, Umetnost i društvo u srednjem veku, Beograd 2002.

Изборна литература (најмање три наслова, од тога један означен са *):
*J. Le Goff, Srednjovekovna civilizacija Zapadne Evrope, Beograd 1974.
*J. Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku, Zagreb 1982.
*Ž. Dibi, Vreme katedrala, Beograd 1989 (Сремски Карловци 2006).
*Ј. Хојзинга, Јесен средњег века, Нови Сад 1991.
E. Le Roa-Ladiri, Montaju, oksitansko selo od 1294. do 1324, Sremski Karlovci – Novi Sad 1992.
K. Bek, Istorija Venecije, Beograd 1998, 15–63.
*Ž. Le Gof, Nastanak čistilišta, Sremski Karlovci – Novi Sad 1999.
*Џ. Линч, Историја средњовековне цркве, Београд 1998, 198–445.
Ф. Дворник, Словени у европској историји и цивилизацији, Београд 2001, 17–120, 159–286.
*Историја приватног живота II (прир. Ф. Аријес и Ж. Диби), Београд 2001.
А. Тененти, Италија у 15. веку, Београд 2001.
П. Рокаи и др., Историја Мађара, Београд 2002, 43–173.
Д. Б. Алварес – Х. Х. Пећароман, Историја Шпаније, Београд 2003, 70–109.
Р. Грусе, Крсташка епопеја, Београд 2004.
Човек средњег века (прир. Ж. Ле Гоф), Београд 2007.
*Ж. Диби, Бувинска битка, Нови Сад 2008.
*Ž. Le Gof, Da li je Evropa nastala u srednjem veku?, Beograd 2010.

1

Similer Documents