Download Civilizatia Elenistica (Vol. 2) PDF

TitleCivilizatia Elenistica (Vol. 2)
File Size667.5 KB
Total Pages109
Document Text Contents
Page 1

Francois Chamoux
civilizaţia elenistică
Volumul II
Traducere de ELENA LAZĂR .
FRANCOIS CHAMOUX
La clvilisaiion hellenistiqite © Editions Flammarion — Editions Arthaud, Paris, 1981
Toate drepturile
asupra prezentei ediţii în limba română sînt rezervate Editurii Meridiane
EDITURA MERIDIANE BUCUREŞTI, 1985

Pe copertă:
Pan (detaliu),
secolul I e.n.
Muzeul Naţional, Neapole
Notă
Scopul acestui tabel îl constituie înlesnirea consultării lucrării de către cititor, propunîn-du-i o trecere în revistă
sinoptică a principalelor evenimente istorice, împărţite în patru mari sectoare geografice: Grecia propriu-zisă
(inclusiv vecinii apropiaţi din nord, Macedonia si Tracia), cu. insulele Mării Egee, Asia, A-frica (din Egipt pînă-n
Maghreb) si Occidentul (Italia, Hispania si Galia). O rubrică este rezervată faptelor de. civilizaţie. Au fost indicate
cele mai importante sincronisme, îndeosebi pentru istoria romană. Nu trebuie uitat că numeroase date antice, din
cauza sistemelor de calcul locale, se suprapun pe doi ani „iu-lieni" şi că, prin urmare, unele evenimente nu sînt datate
decît cu cîteva luni după ce au avut loc: un joc de un an în calculul nostru (sfîrşitul unui an iulian sau începutul celui
următor) există adesea în această cronologie, care rămîne, dealtfel, în multe cazuri, foarte aproximativă. S-au indicat
prin semnul întrebării principalele date nesigure, în domeniul literaturii si mai ales în cel al artelor, s-au ales, de
regulă, evenimente bine datate, evi-tîndu-se introducerea în această rubrică a ipotezelor cronologice care nu se
sprijină decît pe consideraţii stilistice. Numărul mic al a-cestor date permite să apreciem dimensiunile 5 ignoranţei
noastre în acest domeniu. .
ANII GRECIA ŞI INSULELE ASIA
338 L upta do la Cheroneea
330
335 334
333 332
331
330
Moartea lai Filip U. Urcarea pe tron a lui Urcarea pe tron a lui Darius m Codomanos Alexandru cel Mare
Cucerirea şi distruge-
338 —335. Roma sn- Aristotel (384— 33» pune Latium 322). Moartea lui
Isoerat e
Agias de L i şip
330
rea Tebei
Lupta de la Granicos
Octombrie. Lupta de Ocuparea Egipt u-lur
la Isos Cucerirea Tirului
Revolta şi înfrîngerea l octombrie. Bătălia lui Agis III de la Arbela. Cuceri-
rea Babilonului şi a ";- Suzei. Incendierea Per-
sepolisului
330-326. Lipsă de ce- Complotul lui Filolas reale
întemeierea Alexandriei. Călătoria la oaza lui Amon
335-323. Aristo- 335
tel la Atena
334-330. Alcxan- Monument horesic 334 dru Molosul In Iţa- al lui Lisicrate " lia meridională
333 332
împotriva lui Leo - 331 erate de Licurg
Procesul Despre coroană 330

Similer Documents