Download Constant In Argetoianu Vol7 PDF

TitleConstant In Argetoianu Vol7
File Size1.2 MB
Total Pages217
Document Text Contents
Page 1

CONSTANTIN ARGETOIANU
ÎNSEMNĂRI ZILNICE
Volumul VII l iulie — 22 noiembrie 1939
Ediţie
de STELIAN NEAGOE
Addenda
17 - 23 decembrie 1936 f
EDITURA MĂ C HI A VELLI
Bucureşti, 2003
Colecţia ISTORIE & POLITICĂ
-î/'J'
MV b
V'*,tî-»R«i!fte?<:
*.î"1 f
Toate drepturile pentru tipărirea acestei ediţii aparţin în exclusivitate
EDITURII MĂ CH1 A VELLI
DIRECTOR - FONDATOR Prof. imiv. dr. STELIAN NEAGOE
Bucureşti-1, B-dul Banu Manta nr. 22
ISBN 973-96599-9-20
Notă asupra ediţiei
Cel de al VH-lea volum din însemnările Zilnice ale lui Constantin Argetoianu însumează
perioada l iulie-22 noiembrie 1939. Pentru zilele de 23-25 noiembrie n-a consemnat nici un
eveniment — fiind afectat de modul cam bruscat în care Regele Carol al II-lea 1-a înlocuit la
preşedinţia Consiliului de Miniştri. Din păcate caietul manuscris următor, 26 noiembrie -31
decembrie 1939, a fost rătăcit şi cu toate investigaţiile făcute a fost cu neputinţă să dăm de urmele
lui. Sperăm că într-un viitor nu prea îndepărtat posesorul ineditelor însemnări zilnice ale lui
Argetoianu să aşeze acel important caiet alături de celelalte zeci care alcătuiesc arhiva
memorialistică a merelui scriitor politic.
în această parte a însemnărilor, două au fost evenimentele centrale de politică externă si internă
care au reţinut în mod deosebit atenţia au -torului: izbucnirea celui de-al II-lea război mondial (l
septembrie) şi asasinarea prim-ministrului Armând Câlinescu (21 septembrie ).
Hitler a transformat revendicarea Danzigului în pretext pentru a invada Polonia. Anglo-francezii
n-au mai repetat eroarea de la Miinchen-1938 şi astfel flăcările războiului s-au întins fulgerător în
Europa.
Argetoianu a consemnat toate momentele internaţionale care s-au derulat până la declanşarea
marii conflagraţii. Tratativele sovieto-fran-co-engleze au eşuat, în schimb, şocul secolului a fost
pricinuit de Tratatul de neagresiune germano-sovietic din 23 august. Praf de ideologii şi o
cumplită dezorientare în opinia publică mondială.
Mussolini, la rândul său, a profitat de tulburarea apelor şi a trecut Adriatica în Albania.
Anglia n-a putut să aplaneze conflictul japono-chinez şi astfel Japonia devenea slobodă în a se
alătura axei Berlin-Roma.
SUA a reacţionat în stilu-i caracteristic. Pe de o parte discursuri pacifiste ale Preşedintelui
Roosevelt, pe de altă parte intensificarea cursei înarmărilor spre a putea face faţă cu succes
imponderabilelor.
în România, pe când se încheiau tratativele economice cu Germania, şi pe când se încerca o
politică de neutralitate faţă de beligeranţi — o chipa legionară a ucis pe Armând Câlinescu, şi

1

Similer Documents