Download Constantin Daniel - Civilizatia Asiro-babiloniana PDF

TitleConstantin Daniel - Civilizatia Asiro-babiloniana
File Size1.7 MB
Total Pages605
Document Text Contents
Page 2

ASIRO
BABILONIANĂ

EDITURA SPORT —TURISM Bucureşti 1981

DE ACELAŞI AUTOR:

1. Gîndirea egipteană antică în texte, Editura Ştiinţifică, Buc., 1974.

2. Maxime, sentinţe şi aforisme din Egiptul antic, Editura Albatros, Buc.,

1975.

3. Civilizaţia Egiptului antic, Editura Sport-Turism, Buc., 1976.

4. Orientalia Mirabilia, voi I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc.,

2

Page 302

După regina mamă, cea care avea o mare
influenţă la palat era soţia regelui „Doamna
palatului" dar ea joacă un rol politic mult mai redus
decît soacra ei. Alături de soţia sa, un rege în Asiria
avea mai multe soţii secundare, care, cel puţin în
parte, erau fiice ale unor regi ori principi supuşi. în
harem, casa femeilor, era însă o viaţă veselă şi

Page 303

vioaie graţie copiilor regelui care erau educaţi şi
crescuţi de mamele lor aici.
Mai tîrziu copiii, dacă erau băieţi, primeau o
educaţie ostăşească: învăţau să călărească, să tragă
cu arcul, să arunce suliţi grele şi chiar să conducă un
car de luptă. în afară de aceasta tînărul principe
trebuia să înveţe să scrie, să înveţe scrierea

Similer Documents