Download CONVERTOARE STATICE PDF

TitleCONVERTOARE STATICE
File Size220.7 KB
Total Pages23
Document Text Contents
Page 1

Convertoare staticeConvertoare statice

1

Page 2

EVALUARE
- activitatea de laborator: 25%- activitatea de laborator: 25%

- activitatea la proiect: 25%

- lucrare de control după primele 7 săptămâni (partial): 25%lucrare de control după primele 7 săptămâni (partial): 25%

- examen final scris: 25%

Condiţii de promovareţ p

-predarea proiectului;

-efectuarea integrala a laboratorului;

-obţinerea a minim 50 % din punctajul total

Exemplu: 40 - 49,99 puncte = nota 4

50 – 54,99 puncte = nota 5

55 – 64,99 puncte = nota 6

2

Page 11

v
F

v
R

) b)
-

A K
+

i F A K
+-

i R

a) b)

 polarizată direct cu o tensiune exterioară aplicată cu borna pozitivă la anodul diodei şi cu polarizată direct, cu o tensiune exterioară aplicată cu borna pozitivă la anodul diodei şi cu
cea negativă la catod, situaţie în care mărimile caracteristice se notează cu indicele F (VF şi
IF), iar dioda asigură continuitatea circuitului, dacă este în conducţie, adică tensiunea la
bornele ei depăşeşte o anumită valoare numită tensiune de prag;bornele ei depăşeşte o anumită valoare, numită tensiune de prag;

 polarizată invers, cu o tensiune exterioara aplicată cu borna pozitivă la catodul diodei şi cu
cea negativă la anod, situaţie în care mărimile caracteristice se notează cu indicele R (VR şig , ţ ( R ş
IR), iar dioda asigură întreruperea circuitului (prin joncţiune circulă un curent invers foarte
mic, de ordinul mA);

nepolarizată, fără tensiune exterioara aplicată, situaţie în care dioda asigură întreruperea
circuitului, dar care este fără importanţă practică în domeniul convertoarelor statice de putere.

11

Page 12

1.1. CARACTERISTICA
STATICĂSTATICĂ

i=i F [A sau kA] C IF

+ -

VF
VRSM

IF

IFA K

V Vv=v

ron V
To

O
V0 

v=v
F

[V]

VBR VRRM

IRM VF

v=vR

[kV] V
To

O

R

0 

o

VR

i=iR [mA]
IR

+

A

-

Kroff
C III

12

R
S

Page 22

Comutaţia în invers

Se definesc:

f tt

 
rrf t

fsrr

t

f tiQQQtiQ
00

dd

fsrr ttt 

După mărimea lui trr diodele se clasifică în :

- diode rapide (de comutaţie), cu trr < 10sp ( ţ ) rr 
- diode normale , cu trr > 10s.

22

Page 23

Comutaţia în invers

În cataloage, este indicat grafic modul de creştere al sarcinii Qs sau Qrr ca funcţii de (-di/dt),
cu IF ca parametru.

Circuitul de forţă determină (-di/dt) şi IF.

Caracteristicile diodei determină Q sau Q ;Caracteristicile diodei determină Qs sau Qrr ;

Se pot determina IRRM şi ts , aproximând variaţia curentului cu o variaţie liniară, adică :

 βgconst
d
d

t
t
i

  2d
d

d
d
d

d
2

00

s
tt

s
t

t
i

tt
t
i

tt
t
i

Q
ss

Q
t s

2 id

t
i

Q
t ss

d
d
t
i

QI sRRM d
d

2 

23

Similer Documents