Download DEKORATIVNA POVRŠINSKA OBRADA PDF

TitleDEKORATIVNA POVRŠINSKA OBRADA
File Size282.1 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

Slika 1: Kada bajc ne može potpuno da
prodre u drvo, površina izgleda kao da je

pokrivena mnoštvom sitnih mrlja. Ova greška
se češće javlja kod tvrdih vrsta drveta i kada

se bajc sa rastvaračima nanese u velikoj
količini.

DEKORATIVNA POVRŠINSKA OBRADA DRVETA – Greške bajcovanja drveta

20.04.2008. | Dr Milan Jaić | DRVO-tehnika

Bajcovanje drveta je osnovna faza kada je neki proizvod završen i
kada je dekorativni efekat presudan da kupac bude zadovoljan.
Najčešće greške koje nastaju kod bojenja drveta mogu da se
poprave bez odbacivanja obradka (stvaranja škarta), ali greške koje
nastaju u fazi bajcovanja drveta, posebno kada se površina
oblikuje, skoro uvek dovode do odbacivanja obrađivanog
predmeta.

U fazi bajcovanja drveta mogu da nastanu sledeće greške:

1. Neravnine koje nastaju zbog nejednakog stepena upijanja

Ovo je greška koja se najčešće javlja i koja može da nastane zbog više
razloga.

Već smo pomenuli da tvrdo drvo ima zone oko čvorova koje imaju povećanu moć upijanja. Ove zone izgledaju tamnije, jer u
njih prodire veća količina bajca. Pomenuli smo i da je moć upijanja veća kod ivica drveta i govorili smo o mikroporoznosti
kod nekih vrsta, kakve su bukva i trešnja. Mekše vrste drveta (četinari) često napadaju bakterije koje ga, menjajući
strukturu drveta, čine sunđerastim, što povećava moć upijanja. Ova promena kod drveta nije vidljiva pre nego što ga
obojimo. Znači, važno je da uvek koristite zdravo i kvalitetno drvo.

Kada se na tvrdom drvetu koristi velika količina bajca sa rastvaračima i ako
ovi proizvodi ne mogu da prodru u drvo u fazi sušenja, na površini će se
stvoriti mnoštvo malih mrlja (slika 1). Ovaj problem se rešava
povećavanjem moći upijanja drveta (površina se brusi krupnijim zrnima),
smanjivanjem količine bajca za nanošenje ili povećavanjem odnosa za
razblaživanje.

2. Pojava tamnijih mrlja blizu vlakana pri korišćenju vodenih bajceva

Čak i kada je drvo dobro obrušeno, tanka vlakanca drveta ostaju na
njegovoj površini, a uklanjaju se kada se brusi temeljni lak.

S obzirom na upijajuću prirodu celuloze, ova vlakanca se mogu podići i
upiti veću količinu bajca kada se koriste vodeni proizvodi. Zato se bajc
povlači do osnove ovih vlakana (prateći površinski napon), što, kada se
drvo osuši, ostavlja tamne mrlje pored ovakvih vlakana.

Ova greška se više vidi kod vrsta drveta kod kojih površinska vlakna imaju
veću tendenciju da se podignu, posebno kada brušenje nije urađeno
dovoljno dobro.

Ovakav problem možete izbeći ako drvo pre brušenja okvasite. U ovom
slučaju, voda će podići površinska vlakanca koja se zatim eliminišu
brusnim papirom, tako da ne stvaraju probleme u fazi bajcovanja. Ovaj
metod se nekada često primenjivao, ali se danas retko koristi, jer
produžava vreme obrade. U svakom slučaju, on je i danas podjednako uspešan, kao što je bio i ranije.

3. Neobojene tačke kada se koriste vodeni bajcevi

Kada se, kako je već opisano, površinska vlakanca podignu, njihovi vrhovi se otklanjaju brušenjem temeljnog sloja. Deo
vlakanaca koji ostane neobajcovan izgleda kao neobojena tačka.

Da bi ovaj problem rešili, postupite isto kao i kod prethodne obrade, ili brusite drvo papirom sa finijim zrnima koji će ostaviti
manje vlakanaca na površini.

4. Bajc koji “ispušta”

U pravljenju tamnih nijansi često se koristi veliki procenat rastvorljivog organskog bajca, kako bi se postigli dobar sjaj i
luminansa (svetlost).

DEKORATIVNA POVRŠINSKA OBRADA DRVETA – Greške bajcov... http://www.gradjevinarstvo.co.yu/PrintTekst.aspx?tekstid=370

1 of 3 14.8.2009 20:08

Page 2

Slika 2. Izbočine u obliku prstena. Kada
temeljni sloj može da rastvori prethodno

nanet bajc, jer sadrži rastvorljive organske
supstance za bojenje, rastvoreni deo upije

lak, što rezultira efektom prikazanim na slici
kod tvrdog i poroznog drveta.

Slika 3: Bajc nije penetrirao u pore, koje zato
izgledaju kao da nisu obojene

Ako se ovakav bajc nanese u debelom sloju na tvrdo drvo, čija je moć
upijanja mala, temeljni sloj može da rastvori organski deo bajca i da ga
apsorbuje.

Ova greška se vidi kada prvi sloj laka utone u pore i kada se na površini
pojave tamnije linije.

Ako je drvo porozno, kad se nanese boja oko pora će se pojaviti okrugle
izbočine, sa svetlijim zonama uz same pore i tamnijim delovima kod ivica
(slika 2). Ako drvo nije porozno pojaviće se velike mrlje bajca.

Ova greška se teško otklanja. Ako nije mnogo uočljiva može se naneti
obojeni završni lak, a ako jeste, predmet obrade se mora ponovo obraditi
nekom drugom vrstom bajca.

5. Nebajcovane pore

Kada se bajcuje porozno drvo, pore ponekad ostanu svetlije obojene. Ova
greška se javlja iz dva razloga: ili bajc nije mogao da prodre u pore, ili je
mogao da prodre, ali je bio izbačen ili nije upijen.

Prvi slučaj se javlja kod nekih vrsta drveta i kod određenih oblika pora:
bajc, posebno ako je nanet prskanjem, ne može da prodre u pore (slika 3).
Da bi rešili ovaj problem, neophodno je da koristite proizvod sa malim
površinskim naponom (npr. bajc sa rastvaračem) ili da ga nanesete četkom
ili sunđerom i na taj način izvršite mehaničku operaciju koja će pomoć i bajcu da prodre u pore.

Ova greška je naročito uočljiva ako koristite vodeni bajc. Međutim, postoje i
vodeni bajcevi kojima je proizvođač već dodao površinski aktivne agense
koji pomažu proizvodu da prodre u pore.

Druga greška se javlja kod određenih vrsta drveća, kao npr. kod hrasta,
kestena, jasena itd., čije pore na dnu imaju masne supstance koje odbijaju
vodene bajceve.

Pora izgleda kao da je obojena odmah po nanošenju bajca, ali se bajc
odbija u toku faze sušenja i izgleda svetlije. Još jednom, problem se može
rešiti korišćenjem bajca sa rastvaračem ili dobro pripremljenim vodenim
proizvodima.

POPRAVKE BOJE

Nakon nanošenja bajca i prvog sloja laka, na različitim delovima obrađenog
predmeta mogu se primetiti razlike u obojenosti. Te razlike mogu biti jako
uočljive i trebalo bi ih popraviti. Do ovakvog problema dolazi ako se koriste
delovi različitih stabala, koji imaju različite prirodne boje i koji često sa
različitim intenzitetom upijaju bajc. Rezultat je, npr. kod komode, da su četiri
dela koja
čine okvir različito nijansirana iako su iste boje.

Još jedan slučaj nejednake obojenosti javlja se kod furniranja. Već smo pomenuli da će, ako različito okrenemo listove
furnira tako da obrazuju simetrični dizajn, boja jednih biti svetlija u odnosu na boju drugih, iz razloga koje smo već
pomenuli.

Da bi postigli ravnomernu obojenost možete da koristite dve tehnike:

bajc se može popraviti
završni premaz može biti u boji

Kada se popravlja bajc, na površinu temeljnog sloja se, po završenom brušenju i pripremanju za završni premaz, nanose
posebne boje. Ubrzo po doterivanju bajca obično se nanosi završni premaz, jer se ovi proizvodi veoma brzo suše (5 - 100
sekundi).

Bajc se doteruje na površini temeljnog sloja i drvo ga ne može upiti.

Ako je nanošenje ravnomerno i boja će biti jednoobrazna. Mogu se popraviti samo svetliji delovi, tako da dobiju tamniju
nijansu ili se može popraviti cela površina obrađenog predmeta.

MODERNI EFEKTI BOJENJA DRVETA

Da bi razumeli prednosti koje novi efekti bojenja drveta pružaju projektantima enterijera i krajnjem korisniku, važno je da
razumete kako se menja prostor u kome se razmešta nameštaj. Današnji kriterijumi za izgradnju kuća idu ka manjim
sobama koje, igrajući se bojom drveta, arhitekta ili dekorater moraju da učine da prostorija izgleda veća nego što to zaista

DEKORATIVNA POVRŠINSKA OBRADA DRVETA – Greške bajcov... http://www.gradjevinarstvo.co.yu/PrintTekst.aspx?tekstid=370

2 of 3 14.8.2009 20:08

Similer Documents