Download diferentiere R-L PDF

Titlediferentiere R-L
File Size133.6 KB
Total Pages5
Table of Contents
              Obiective operaţionale
Mijloace de învăţământ: oglinda logopedică, fişiere power point, imagini colorate reprezentative literele „r” şi „l”, tabla de plută, , fişe de lucru , CD educativ „Alfabetul”.
Material bibliografic
	DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII TERAPEUTICE
		Anexa 1
            
Document Text Contents
Page 2

Diferenţiere fonetică şi grafică a sunetelor R şi L

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII TERAPEUTICE

1. SECVENTA
DIDACTIC
A

ACTIVITATEA
PROFESORULUI

ACTIVITATEA
ELEVILOR

METODE
DIDACTICE

MIJLOACE
INVATAMANT

1. Moment
Organizatoric

-Solicită salutul
elevilor.
-Se pregăteşte
grupa de elevi
pentru activitatea
terapeutica.

-Elevii salută
profesorul si se
pregatesc pentru ora
de terapie.

Conversaţia

2.Captarea
Atentiei

Se prezinta diferite
imagini a căror
denumire conţine
atât sunetul R, cât
şi sunetul L.
Se solicita gruparea
acestora pe două
coloane.

Elevii denumesc
imaginile si observa
ca acestea conţin
sunetul R, dar si
sunetul L.
Elevii sortează
imaginile care
conţin pe R şi L.

Conversatia

Observatia

Exerciţiul

Panou de pluta
Imagini care
conţin sunetul R
şi L (anexa 1)

3. Comunicarea
obiectivelor
terapeutice

Astăzi vom învăţa
să îl diferenţiem pe
„R” de alte sunete
cu care se poate
confunda: „L”

Elevii sunt atenţi şi
înţeleg obiectivul
terapeutic

Conversaţia

4.Terapia
Generala

Solicita elevilor să
realizeze exerciţii
de antrenare a
mobilităţii
organelor
aparatului fono-
articulator, în
special a
motricităţii limbii.
Se pronunţă
sunetele R şi L, se
arată poziţia fono-
ariculatorie corectă
(în cazul sunetului
R, limba vibrează)

Elevii executa
sarcinile cerute de
profesor : buzele
întinse, buzele
rotunjite, limba
lopată, limba cupă,
mişcări laterale şi
sus-jos ale limbii,
ştergerea dinţilor,
vibrarea limbii,
pronunţia sunetelor.

Demonstratia

Exercitiul
Oglinda
logopedică

5.Terapia
Specifica

Solicita elevilor
pronunţarea
de silabe-perechi
directe şi inverse

Elevii pronunţă
silabe directe,
inverse care conţin
sunetele R şi L

Demonstratia

Comparatia
Fisa de lucru nr.1

2

Page 3

Diferenţiere fonetică şi grafică a sunetelor R şi L

care conţin
sunetele R şi L.
Solicita elevilor
pronuntarea, citirea
si apoi scrierea
unor perechi de
cuvinte paronime
care contin sunetele
R si L in pozitie
initiala,mediana si
finala.

Elevii pronunta si
scriu un sir de
cuvinte paronime
care contin sunetele
R si L in pozitie
initiala,mediana si
finala,deprinzand
modul de formare
al acestora.

Observatia
Comparatia
Exercitiul
Diferentierea

Fişiere power
point.
(fişa de lucru nr
2)

Solicită elevilor
alcătuirea de
propoziţii cu una
dintre perechile de
cuvinte paronime.

Elevii alcătuiesc
două propoziţii cu
cuvintele paronime

Exerciţiul

Solicita elevilor să
găsească cuviintele
cu sens opus care
conţin fie sunetul R
fie sunetul L, fie
niciunul dintre
acestea.

Elevii găsesc
cuvântul cu sens
opus şi marchează
prin colorare
diferită sunetul R
sau L.

Observatia
Demonstratia
Exercitiul

Fişa de lucru nr.3

Prezintă elevilor
imagini ce coţin
sunetele L şi R, şi
solicită elevilor
asamblarea literelor
pentru a forma
cuvintele.

Elevii găsesc şi
asamblează literele
construind corect
cuvântul

Exerciţiul CD educativ
“Alfabetul”

Solicita elevilor
scrierea după
dictare a unor
propoziţii bogate in
cuvinte care conţin
sunetele R şi L în
poziţie iniţială,
mediană şi finală.

Elevii scriu după
dictare propoziţii
bogate in cuvinte
care conţin
consoanele R si L
in poziţie iniţiala,
mediana si finala.

Explicaţia
Exerciţiul

Fisa de lucru nr.4

6.Finalul
Activităţii

Evaluează textul
dictat şi apreciază
desfăşurarea orei
de terapie

Elevii sunt atenţi la
observaţiile
profesorilor şi
încearcă să se
autoaprecieze.

Evaluarea
Conversatia

3

Similer Documents