Download drept penal partea speciala PDF

Titledrept penal partea speciala
File Size532.2 KB
Total Pages56
Table of Contents
              “Fapta cetǎţeanului român sau a persoanei fǎrǎ cetǎţenie, domiciliatǎ pe teritoriul statului român, de a intra în legǎturǎ cu o putere sau cu o organizaţie strǎinǎ ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin acţiuni de provocare de rǎzboi contra ţǎrii sau de înlesnire a ocupaţiei militare strǎine, ori de subminare economicǎ sau politicǎ a statului, ori de aservire faţǎ de o putere strainǎ, sau de ajutare a unei puteri strǎine pentru desfǎşurarea unei activitǎţi duşmǎnoase împotriva siguranţei statului,se pedepseşte cu detenţiune pe viaţǎ sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.”
	SANCŢIUNI: închisoare de la 2 la 7 ani;
	CAUZE DE NEPEDEPSIRE: Când se sǎvârşeşte de soţ sau rudǎ apropiatǎ;
		INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITǍŢII
	INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICǍ ÎNFǍPTUIREA JUSTIŢIEI
            

Similer Documents