Download Filocalia 03 Maxim Marturisitorul Raspunsuri Catre Talasie PDF

TitleFilocalia 03 Maxim Marturisitorul Raspunsuri Catre Talasie
File Size3.2 MB
Total Pages496
Document Text Contents
Page 495

Filocalia

Întrebarea 22: Despre sfârşitul veacurilor ajuns la noi. 94
Întrebarea 23 : Despre tronul lui David dat lui Iisus 102
Întrebarea 24: Cele două străji trecute de Petru 106
Întrebarea 25: Hristos e capul bărbatului 107
Întrebarea 26: Nabucodonosor, sluga Domnului 117
Întrebarea 27: Descoperirea despre Cornelie 126
Întrebarea 28: Amestecarea limbilor 133
Întrebarea 29: Proorocirea despre suirea lui Pavel la
Ierusalim 137

Întrebarea 30: Paharul şi botezul 140
Întrebarea 31: Dumnezeu nu locuieşte în temple făcute de
mâini 142

Întrebarea 32: Dibuirea lui Dumnezeu 143
Întrebarea 33: Credinţa mută munţii 145
Întrebarea 34: Ce primim prin rugăciune 148
Întrebarea 35: De ce mâncăm trupul şi sângele Cuvântului,
dar nu şi oasele? 149

Întrebarea 36: Ce înseamnă trupul şi sângele animalelor
jertfite? 152

Întrebarea 37: Despre ştergarele puse pe trupul
Ap. Pavel 154

Întrebarea 38: Despre cei şapte fraţi luaţi de o femeie 159
Întrebarea 39: înţelesul celor trei zile cât au stat mulţimile
lângă Domnul 161

Întrebarea 40: Despre cele şase vase cu apă de la nunta lui
Cana 164

Întrebarea 41: Despre cei cinci bărbaţi ai Samarinencii 171
Întrebarea 42: Cum s-a făcut Domnul păcat? 174
Întrebarea 43: Deosebirea între pomul vieţii şi pomul
cunoştinţii binelui şi răului 178

Întrebarea 44: în ce înţeles zice Dumnezeu:"Iată Adam s-a
făcut ca unul din noi" 181

494

Similer Documents