Download Fisa Post Sudor 721208 PDF

TitleFisa Post Sudor 721208
File Size281.0 KB
Total Pages3
Document Text Contents
Page 1

1


FISA POSTULUI

NUMELE:

PRENUMELE:

DENUMIRE POST: SUDOR

DEPARTAMENT: PRODUCTIE

SUBORDONARE: se subordoneaza sefului de echipa/atelier

COLABORARE: cu personalul de executie din atelier/sectie

DESCRIEREA POSTULUI

Sudorul realizeaza prin sudura o legatura nedemontabila intre doua sau mai multe piese metalice, ale

caror suprafete de imbinare sunt aduse in stare lichida sau plastica.

Decupeaza si sudeaza suprafete metalice, sudeaza si ansambleaza piese, scule.

UNELTE/INSTRUMENTE DE LUCRU

Sudorul utilizeaza generatoare si transformatoare de curent, aparate automate si semiautomate de

sudat, sabloane, gabarite si matrite pentru evitarea deformatiilor, clesti, electrozi, cleme pentru contact,

ciocane pentru indepartarea zgurei, perii din sarma de otel pentru curatirea locului sudat, creion termic.

Ca instrumente de masura si control se folosesc linii gradate, volmetru, ampermetru, manometru etc.

ATRIBUTIILE POSTULUI

Atributii principale si sarcinile specifice:

 Pregateste si verifica aparatele de sudura;

 Potriveste piesele in vederea taierii sau sudarii;

 Curata si controleaza partile componente de eventualele defecte, impuritati;

 Regleaza tensiunea/intensitatea curentului electric;

 Sudeaza si taie metalul si plasticul;

 Consolideaza partile uzate prin acoperirea cu straturi de aliaje;

 Controleaza piesele finite utilizand dispozitive de masura specifice:

 Interpreteaza si utilizeaza documentatia tehnica;

 Se ingrijeste permanent de integritatea si buna functionare a uneltelor si dispozitivelor folosite

in cadrul activitatii desfasurate;

 Ia toate masurile pentru protejarea elemetelor patrimoniale ale societatii, informand

conducerea asupra neregulilor constatate;

 Avertizeaza verbal celelalte structuri de personal asupra pericolelor existente in timpul

desfasurarii activitatii;

 Verifica inscriptionarea inelelor si intocmeste raportul de lucru de la tambur;

 Verifica prin sondaj cu sublerul si micrometrul latimea si grosimea benzii;

 Verifica in permanenta sa fie stoc de banda in acumulator.

Page 2

2


Atributii privind respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stingere a

incendiilor:

 Isi insuseste si aplica corect legislatia, normele generale si specifice de sanatate si securitate in

munca si diferitele proceduri in conformitate cu specificul locului de munca;

 Participa la instruirea periodica privind sanatatea si securitatea in munca, prevenirea si stingerea

incendiilor;

 Desfasoara activitatea la locul de munca respectand normele de sanatate si securitate in munca,

normele P.S.I., regulile de sanatate si igiena individuala la locul de munca;

 Utilizeaza intretinerea, pastrarea si depozitarea echipamentului de protectie in conformitate cu

procedurile specifice locului de munca;

 Cunoaste factorii de risc specifice locului de munca;

 Identifica pericolele care apar la locul de munca si raporteaza aceste pericole persoanei

competente sa ia masuri, conform procedurilor specifice locului de munca;

 Acorda primul ajutor rapid si corect in conformitate cu tipul accidentului produs;

 Respecta procedurile de urgenta si de evacuare: semnaleaza eventualele accidente prin

contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate, conform procedurilor

specifice; contacteaza serviciile de urgenta corespunzatoare in cazul unui accident semnalat;

cunoaste si aplica procedurile de urgenta si evacuare, atunci cand este nevoie; utilizeaza

echipamentul de interventie conform normelor de securitate si sanatate in munca si a normelor

P.S.I.; respecta intocmai planul de evacuare a fabricii in caz de urgenta.

RESPONSABILITATEA POSTULUI:

Legat de sarcinile de serviciu:

 Cunoaste aspectele sistemului calitatii corespunzatoare domeniului sau de activitate;

 Respecta procedurile privind asigurarea calitatii si asigurarea ergonomica a locului de munca;

 Raspunde de respectarea termenelor de executare a operatiunilor desfasurate;

 Realizeaza produsele conform normelor de calitate;

 Responsabilitatea realizarii sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in

fisa postului;

 Raspunde altor sarcini stabilite de seful ierarhic direct si care au legatura directa cu obiectivul

postului ocupat.

Legat de disciplina muncii, raspunde de:

 Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;

 Pastrarea secretului de serviciu;

 Pastrarea in bune conditii a utilajelor si utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;

 Respecta prevederile normativelor interne si procedurilor de lucru privitoare la postul sau;

 Respecta normele de sanatate si securitate in munca, normelor de prevenire si stingere a

incendiilor si de protectie a mediului inconjurator.

PROGRAM DE LUCRU

Se lucreaza 8 ore/zi, in unul sau mai multe schimburi – saptamana normala de lucru.

MEDIU DE ACTIVITATE

Similer Documents