Download Franc Kafka - Preobražaj PDF

TitleFranc Kafka - Preobražaj
File Size74.2 KB
Total Pages4
Document Text Contents
Page 1

Fra nc Kafka- Preobražaj

I
Kad se Gregor Samsa jednog jutra prenuo iz nemirnih snova, ugledao je
sebe u postelji pretvorenog u ogromnu bubu. Gregor je bio trgovački putnik i tog
je jutra morao na posao kao i uvek jer je izdržavao celu porodicu.Gledao jw po
sobi i pogled mu se zadržao na jednoj slici koja je visila iznad radnog stola.Bila
je to neka ilustracija koju je isekao iz novina i stavio je u lep pozlaćeni ram. Otac
i majka su bili stari a sestra je imala 17 godina i bila je još mlada. Između
ostalog Gregorijev otac je dugovao neki novac Gregorijevom šefu i zato je ovaj
morao da trpi maltretiranja, bar dok ne vrati dug. Kasnio je na posao ,prvo što se
uspavao a drugo pošto se u svom novom telu teško snalazio i pošto je bio
okrenut na leđa,nikako nije mogao da ustane iz kreveta već čitav sat.
Majka,otac i sestra su mu uzalud kucali na vrata terajući ga da ustane, on je u
početku govorio da ce uskoro i da ne brinu,mada ga ubrzom nisu čuli iako je on
odgovarao. Čuo je i prokuristu koji je lično došao da se raspita zašto Gregor nije
došao na posao. U pokušaju da ustane udario je glavu ali je nekako uspeo da
padne sa kreveta nepovređen, uspravio se uz pomoc ormana pa se bacio do
stolice i nekako sa stolicom prišao vratima. Za to vreme ,majka je govorila da je
on sigurno bolestan jer za 5 godina koliko radi nije izostao sa posla nikada i otac
je dok je umirivao poslodavca poslao ćerku po doktora a služavku po bravara.
Gregori je nekako ustima uspeo da otvori vrata i kada su ga videli, majka je pala
u nesvest ,prokurista je pobegao a otac je uzeo štap i počeo da juri Gdegora u
svoju sobu nazad. U toj jurnjavi nije vodio računa da ne povredi Gregora te ga je
pošto je ovaj bio toliko širok da nije mogao onako položen na sve noge ,kako
uostalom bube i hodaju , da prođe kroz vrata nego se zaglavio- otac ga je na
silu ugurao u sobu i pritom mu povredio nogu i trup. Raskrvavljen Gregor je
ležao u sobi u nesvesti. Otac zalupi vrata štapom i najzad se sve utiša.

II

Kada se tek u suton probudio uz pomoc pipaka koje je tek sada naučio da ceni i
koji su mu pomagali da se orjentiše otišao je do vrata ćopajući. Primetio je u
sobi zdelu da mlekom ,gladan, zario je glavu u činiju ali mu se mleko nije
dopalo. Gregor je primetio da neko želi da uđe ali da ne sme. Zavukao se pod
kanabe i tu se osetio vrlo udobno.Proveo je tu celu noc. Sestra je ujutru ušla u
sobu i kada ga je videla ispod kanabeta toliko se uplašila da je odmah zalupila
vrata. Ali kako se pokajala zbog svog ponašanja ubrzo se vratila i kako je videla
da nije jeo iznela je činiju i vratila se sa gomilom hrane koju je stavila na pod na
novine.Gregor je kada je ona izašla toliko jeo da posle nije mogao lepo da se
vrati pod kanabe ali je primetio da mu sveža hrana nije ukusna i da više voli onu

Page 2

bajatu. Nerviralo ga je što niko ne razgovara sa njim iako je bio svestan ba ga
ne razumeju,on je njih razumeo. U kući je vladala neobična tišina i niko sem
sestre nije ulazio u njegovu sobu. Da je Gregor mogao da govori sa sestrom i
da joj se zahvali za pažnju bilo bi mu lakše. Jednom je sestra ušla u sobu ranije
no obično i zatekla je Gregorija kako uspravljen na stolici gleda kroz
prozor,izašla je odmah a on se vratio pod kanabe. Ona je primetila da on to radi
često-gleda kroz prozor pa se trudila da kada čisti vrati stolick do prozora. Greta
je mnogo lepo svirala violinu i Gregor je želeo da joj na Božić saopšti kako je
odlučio da je pošalje na akademiju koja je dosta skupa ali bi se on potrudio da
zaradi dovoljno novca,sada ga je mučila činjenica da to neće moći da uradi i bio
je jako nervozan. Primetio je da joj nije prijatno da ga gleda te je jednog dana,
kako bi je poštedeo tog prizora-trebalo mu je 4 sata za taj posao,preneo na
leđima čaršav na kanabe,raširio ga te se sada kada je bio pod kanabetom nije
mogla videti.Posle mesec dana otac i majka i dalje nisu ulazili u sobu ali su se
kod Grete raspitivali,koliko je jeo kako je i ima li neke promene. Pošto je sada
svojim telom vladao kako treba da bi se razonodio počeo je da puzi po zidovima
a posebno zadovoljstvo mu je pričinjavalo visenje sa plafona. Sestra je to
primetila i kako bi mu omogućila što lakše kretanje pozvala je majku da joj
pomogne jednog dana dok otac nije bio tu da pomere i iznesu nameštaj iz
njegove sobe. Majka to nije želela,smatrajući da ako Gregor vidi da mu iznose
srvari pomisliće da gube svaku nadu u njegov povratak međutim sestra ju je
ubedila da to urade i iznesu celokupan nameštaj sa izuzetkom neophodnog
kanabeta. Gregoru je sve to,povlačenje nameštaja po podu,stalno ulaženje i
izlaženje žena,njihov razgovor,jako smetao. Praznile su mu sobu; oduzimale mu
sve što je voleo, orman,pisaći sto iz osnovne škole,i tako on jurnu iz svog
skrovišta i četiri puta promeni pravac ne znajući šta prvo da spase,pa onda
ugleda onu sliku dame sa krznom u pozlaćenom okviru , uspuza se uz zid i
prilepi se uz staklo.Žene su tada ulazile u sobu i Greta kada ga vide kako stoji
na zidu krijući sliku,pokuša majku da pod nekim izgovorom izvede iz sobe,
međutim bi kasno i ova kada ga vide pade u nesvest. Sestra brzo ode da
donese mirisno ulje kako bi se majka probudila i Gregor pođe za njom u želji da
joj pomogne. Sestra ispusti jednu bočicu koja se razbi i malo povredi Gregora
po licu, Greta uđe u Gregorovu sobu i zatvori vrata za sobom tako da Gregor
osta u dnevnoj sobi, u očajanju prepuza svu sobu i zidove i pod i iscrpljen pade
na sto. Posle nekog vremena neko zakuca, bio je to otac u nekoj uniformi,
najverovatnije bankarskoj, Gregor ode do vrata svoje sobe kako bi ocu pokazao
da ima najbolju nameru da se vrati u svoju sobu međutim otac besan što je
pobegao iz skrovišta poče da ga juri po sobi i da ga gađa jabukama. Jedna
jabuka pogodi ga na sred leđa i ozbiljno ga povredi. Majka sada osvešcena
kleče pred muža moleci ga za Gregorov život . Od bolova nije više ni video
samo je čuo da se vrata njegove sobe otvaraju i poslednjim atomima snage
upuzao u sobu.

Page 3

III

Teška Gregorova rana ,od koje je bolovao duže od mesec dana-jabuka je,
pošto se niko nije usuđivao da je odstrani,ostala u mestu kao vidna uspomena-
kao da je i oca podsećala da je Gregor član porodice i da se gađenje koje je
njegova pojava izazivalo mora da trpi. Gregor je od tog bombardovanja ostao
invalid i nije mogao lepo da se kreće, o puženju po zidovima i plafonu nije ni
pomišljao; ali je po njegovom mišljenju dobio dovoljnu nadoknadu za to zato što
je sada kada se svi okupe uveče, sestra otvarala vrata njegove sobe te je on iz
pomračine mogao da posmatra porodicu. Otac je obično posle posla dremao u
svojoj fotelji, majka je šila za neku ženu a Greta se zaposlila kao prodavačica.
Kada bi oca nekako namolile da ode da spava one bi dugo još sedele i plakale a
Gregora bi tada rana na leđima bolela više no obično. Od kad se sestra
zaposlila zapostavila je Gregorovu sobu i ona je sada bila jako prljava, Gregor je
u početku odlazio do tih naslaga prljavštine kada bi Greta ušla u sobu kako bi je
prekorio ali se ona nije obazirala. Jednom je majka podvrgla Gregorovu sobu
čišćenju,koje joj je pošlo za rukom tek što je potrošila nekoliko kubika vode.
Vlaga je mnogo smetala Gregoru, a sestra i otac su je prekoravali što je to
uradila i da taj posao ostavi sestri. Stara bedinerka koja je dolazila s vremena na
vreme da pozavršava najteže poslove po kući nije se plašila Gregorija. Čak mu
se jednom prilikom suprotstavila kada je delovalo kao da hoće da je napadne.
Gretinu sobu izdali su nekoj trojici stanara i pošto su oni doneli svoje stvari,sav
nepotreban nameštaj stavljen je kod Gregora u sobu. Stavljan je tu i otpad i
đubre koje niko nije bacao tako da je Gregor sada imao još manje mesta za
kretanje koje ga moramo priznati sada nije mnogo ni interesovalo,ništa nije ni
jeo a celokupna leđa su mu bila prekrivena prašinom. Jedne večeri dok su
stanari večerali a sestra i majka obigravale oko njih Gregor je gvireo kroz
odškrinuta vrata svoje sobe, ubrzo je čuo violinu, dugo je nije čuo i obradovao
se. Stanari su insistirali da Greta dođe u dnevnu sobu da svira i posle nekog
vremena pokazali pravo negodovanje jer im se sviranje očigledno nije svidelo.
Gregor je povučen sviranjem sada već proturio celu glavu kroz vrata. Da li je on
životinja kada muzika tako deluje na njega? Bio je rešen da priđe sestri , da je
povuče za suknju i da joj tako stavi do znanja kako svakako sa svojom violinom
treba da pređe u njegovu sobu jer joj ovde za njeno sviranje niko ne daje
onakvo priznanje kakvo bi joj on dao. Jedan od stanara primeti Gregora koji je
sada već bio na sred sobe,nisu znali da imaju ovakvog komšiju i tražili su
objašnjenje . Otac ih je odgurao u svoju sobu a oni su dali otkaz. Gregor je sve
vreme mirno ležao na onom mestu na kojem su ga iznenadili stanari.
Razočarenje zbog neuspeha ili iscrpljenost gladovanjem nisu mu dali da se
pokrene. Sestra tada lupi o sto i od roditelja zatraži da se otarase ovog
čudovišta. To nije Gregor,da jeste on bi sam uvideo da nam smeta i da je

Similer Documents