Download Ghid Practic Pentru Examenul de Capacitate Preoteasca PDF

TitleGhid Practic Pentru Examenul de Capacitate Preoteasca
File Size1.7 MB
Total Pages122
Document Text Contents
Page 122

Bibliografie pentru capitolul Drept Canonic:

BOROIANU, dr. D. G., Dreptul Bisericesc, Tipografia-Editoare Dacia, Iaşi, 1899;
DRON, pr. Constantin, Canoanele. Text şi interpretare, vol. 1. Canoanele apostolice, Bucureşti, 1933

şi vol. II. Canoanele sinoadelor ecumenice, Bucureşti, 1935;
FLOCA, arhid. prof. dr. Ioan, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Sibiu, 1991;

Idem, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I şi II, Bucureşti 1990;
MILAŞ, ep. Nicodim, Dreptul bisericesc oriental, Bucureşti, 1915;
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, aprobat de Sfântul Sinod al

Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea nr. 4768/2007 luată în şedinţa de lucru din 28 nov.
2007, recunoscut prin HG 53/16 ian. 2008, publicată în M.Of. nr. 50/22 ian 2008;

ŞAGUNA, mitropolit Andrei - Baron de, Compendiu de Drept Canonic, Tipografia Arhidiecezană,
Sibiu, 1868;

Idem, Enhiridion, adecă carte manual de canoane ale unei, sântei, soborniceşti şi apostoleşti Biserici
cu comentarii, Sibiu, 1871;

ŞESAN, Dr. Valerian, Curs de Drept Bisericesc Universal, Ed. II, Editura Grossu Neculai şi Văcăreanu
Vasile, Cernăuţi, 1936-1937.

121

Similer Documents