Download IIIDiferencijalneJednadzbe PDF

TitleIIIDiferencijalneJednadzbe
File Size468.6 KB
Total Pages32
Document Text Contents
Page 1

95
III. DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE
Uvod s povijesnim osvrtom
Diferencijalne jednadžbe se pojavljuju kao matematički modeli u rješavanju
važnih prirodnih i tehničkih problema. Takvi su problemi provoñenje topline i

različita titranja.Rješavanje diferencijalnih jednadžbi je vrlo teško i zauzima pažnju znanstvenika

od početka razvoja diferencijalnog računa do danas. Na prijelazu s 19. u 20. stoljeće

to je bio pravi izazov za mnoge matematičare.Diferencijalne jednadžbe prvog reda uspješno je rješavao švicarski matematičar

Jacob Bernoulli (1654–1705). Jednu važnu i vrlo općenitu metodu za rješavanje

diferencijalnih jednadžbi uveo je francuski matematičar Joseph Lagrange (1736–

1813).Jacob Bernoulli Joseph Lagrange

Similer Documents