Download Indicator Norme de Deviz Tersamente Vol II PDF

TitleIndicator Norme de Deviz Tersamente Vol II
File Size63.4 MB
Total Pages82
Table of Contents
              Scan_Doc0001.pdf
Scan_Doc0002.pdf
Scan_Doc0003.pdf
Scan_Doc0004.pdf
Scan_Doc0005.pdf
Scan_Doc0006.pdf
Scan_Doc0007.pdf
Scan_Doc0008.pdf
Scan_Doc0009.pdf
Scan_Doc0010.pdf
Scan_Doc0011.pdf
Scan_Doc0012.pdf
Scan_Doc0013.pdf
Scan_Doc0014.pdf
Scan_Doc0015.pdf
Scan_Doc0016.pdf
Scan_Doc0017.pdf
Scan_Doc0018.pdf
Scan_Doc0019.pdf
Scan_Doc0020.pdf
Scan_Doc0021.pdf
Scan_Doc0022.pdf
Scan_Doc0023.pdf
Scan_Doc0024.pdf
Scan_Doc0025.pdf
Scan_Doc0026.pdf
Scan_Doc0027.pdf
Scan_Doc0028.pdf
Scan_Doc0029.pdf
Scan_Doc0030.pdf
Scan_Doc0031.pdf
Scan_Doc0032.pdf
Scan_Doc0033.pdf
Scan_Doc0034.pdf
Scan_Doc0035.pdf
Scan_Doc0036.pdf
Scan_Doc0037.pdf
Scan_Doc0038.pdf
Scan_Doc0039.pdf
Scan_Doc0040.pdf
Scan_Doc0041.pdf
Scan_Doc0042.pdf
Scan_Doc0043.pdf
Scan_Doc0044.pdf
Scan_Doc0045.pdf
Scan_Doc0046.pdf
Scan_Doc0047.pdf
Scan_Doc0048.pdf
Scan_Doc0049.pdf
Scan_Doc0050.pdf
Scan_Doc0051.pdf
Scan_Doc0052.pdf
Scan_Doc0053.pdf
Scan_Doc0054.pdf
Scan_Doc0055.pdf
Scan_Doc0056.pdf
Scan_Doc0057.pdf
Scan_Doc0058.pdf
Scan_Doc0059.pdf
Scan_Doc0060.pdf
Scan_Doc0061.pdf
Scan_Doc0062.pdf
Scan_Doc0063.pdf
Scan_Doc0064.pdf
Scan_Doc0065.pdf
Scan_Doc0066.pdf
Scan_Doc0067.pdf
Scan_Doc0068.pdf
Scan_Doc0069.pdf
Scan_Doc0070.pdf
Scan_Doc0071.pdf
Scan_Doc0072.pdf
Scan_Doc0073.pdf
Scan_Doc0074.pdf
Scan_Doc0075.pdf
Scan_Doc0076.pdf
Scan_Doc0077.pdf
Scan_Doc0078.pdf
Scan_Doc0079.pdf
Scan_Doc0080.pdf
Scan_Doc0081.pdf
Scan_Doc0082.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

INDICATORD~·NORM~D~ D~Vll
PENTRU LUCRĂRI DE

TERASAMENTE
~,. ft

Ts
- Ediţia 1181-

Volumul fi

"

Page 2

"11.ţ()4/2- ([3
('ONSULTANŢĂ, ORGANIZARE ŞI CIBERN}~TlCĂ ÎN CONSTRUCŢII

c.O.C.C.-S.A.

INDICATOR DE
NORME DE DEVIZ...,

PENTRU LUCRARI DE
TERASAMENTE

Ts
1981

Volumul II VERIFICAT.
2002

• Cuprinde codificarea unitară pe 13 caractere a resurselor În conformitate
cu adresa M.L.P.T.L. nr. 1143/DGT/24.03. J 999 şi cu prescriptiile Il.E.,
fiind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P.S.A.

Biblioteca UTCN

111111111111/111111111111111111111111111
514668

•.••.~~~:f>'
I.;--;';'I. TFHN\CA CLU

_.. ~ 1O -..,,'~~ .',

.!.~.5J1t'~f I')u;~~.•.-._.--.--'~--- ~-2003 - --

Page 41

- astuparea cu pământ a gropilor de plantare;
- batarea pamântului;
- executarea farfuriilor sau muşuroaielor cu primul udat;
- confecţionarea şi baterea ;956:.035de ancorare;
- imbracarea trunchiului În pânză de sac şi scândurile la locul de prindere a sârmelor de legat;
= fixarea şi Întinderea firelor;
- imbrăcarea tulpinii cu trestie până la înalţimea de 2,5 m şi legarea cu sfoară •
. Se măsoară la bucata.

CO~ DENUMIRERESURSA -----, ,
) I E1

%+$$+% $$$$$$$$$$$"$$$$"$$$"$$$$"$$$$$"$$$"$$$$$$/
Materiale

1 Puieţi arbori răşinoase şi foioase
balot pamint ..*)

1 Puieţi arbuşti rasinoase balot
pamint .r )

120101029005651 Lemn rot cons nec stej L=1m
d1=min 9cm d2=max 18 S 4342

/20101029187681 Laturoaie din fag lungime 1-3m ci
cal it unica

127105038054491 Sirma moale zincata 0= 4,0 OL32 S
889

141001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari
drumuri-terasam.

102212072046171 Trestie legată cu slrma pentru
tencuieli

117251273339251 )8279 sac din fire de ,02-49 de 0,7
mlanme

/

ore / 0.22/1.04/ 0.861
1

0.86/1.68
ore 1.26 5.83 6.67 8.21 9.33

TOTAL ore 1.48 6.87 7.53 9.07 11.01

Utilaje I
~~05200~~ Automacara 5 tf &

Manoperă

9310060019900/ Muncitor necalificat
., 7129020012800 Peisagist-floricultor

78

1 buc 1 - 11.03 11.03 1 1.03 11.03

1 buc 11.041 - 1 - 1 - 1 - 1

I m31 - 10.0541 0.0541 0.0541 0.054&

m 1 - 1 1.49 1 1.49 1 1.49 I 1.49 I

kg ( $ 11.88 1 3.76 1 3.76 1 3.76 &

1 m3 &0.051 0.1 1 0.5 1 0.5 1 0.99 1

8.8 ( 10 & 10 &

0.3 1 0.36 I 0.36 1 0.36 1

1 m21

! 1'!

!

- !

') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10208
") Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10201

$." !

#*%+/%-) ,'+/-0 (%-& 1)0

111• arbuşti foioşi pe un rând;
111• arbuşti foioşi pe doua rânduri;
e1 • arbuşti coniferi pe un singur rând;
&#&%arbuşti coniferi pe doua rânduri;
1· buxus pe un rând;
&$buxus pe două rânduri.

Cuprinde:
• executarea şanţului pentru plantat;
• scosul puieţilor din depozit;
transportul lor la locul de plantare şi repartizatul pe lungimea şanţului;

• fasonatul şi mocirlitul;
• plantatul puieţilor şi primul udat.
Se măsoară la metru de gard viu.

-

[

CANTITĂŢI
COD DENUMIRERESURSA U.M .0.$

A1 C1 D1
I----~ -----------------~~ -- --

Materiale

Puieţi arbuşti foioase fără balot .. .*)

Puieţi arbuşti ,răşinoase balot pamint ...")

41001162028061 Apa industriala in cisterne pt.lucrari
drumuri-terasam.

Manoperă

7129020012800 I Peisagist-floricultor

buc 3.564 7.128

buc - - \ 3.564 \ 7.128
m3 0.05 0.067 0.06 0.075

I ore I 0.57 I 0.96 I 0.43 I 0.68
TOTAL ore 0.57 0.96 0.43 0.68

*
79

Page 42

COD [ . _._ DENU_:~E RESURSA I ~U.M J j
E1

Materiale

I
Puieţi arbuşti .răşinoase balot pamint ...**)

4100116202806 Apa industriala in cisteme pl.lucrari drumuri-terasam. I
buc /7.128 /10 .296
m3 0.03 0.05

Manoperă

7129020012800 I Peisagist-floricultor I ore 1 0.28 1 0.56
TOTAL ore 0.28 0.56

*) Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10202

TsH27

Udarea plantatiilor

A 1 - cu furtunul;
81 - cu galeata.

Cuprinde:
- desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa;
- udatul propriu-zis cu furtunul;
- transportul apei cu galeata.
Pentru udatul cu cistema se calculeaza separat transportul.
Se masoara la metru cub de apa folosită.

CANT
DENUMIRE RESURSA U.M I

A1 T 81
Materiale

Apa industriala in cisterne ptfucrarlcrumm-terasarn. 1 m3 10.991 0.99
Manoperă

Muncitor necalificat 1 ore 10.8514.27

~ coo]
4100116202806

9310060019900

TOTAL ore 0.85 4.27

80

Taieri de corectie

/11- puieţi de arbori pănă la 7 m lnălfime;
U1 - puieţi de arbori peste 7 m inălţime;
1-trandafiri.

Cuprinde:
varianta A 1 şi 81;
• taierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul in vederea formării coroanei;
• netezirea taierilor cu cosorul;
evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;
pentru varianta C 1;
• taierea lastarilor slab dezvoltaţi şi scurtarea Iăstarilor ramasi:
• strângerea Iăstarilor tăiaţi şi indepartarea lor până la marginea zonei de lucru.
Se măsoară la bucata.

--_._.__ .._.__._--]~~
CfI

DENUMIRE RESURSA __ U.M.~.COD

Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat
7129020012800 Peisagist-floricullor I

ore 1
0
.
09

1
ore 0.47

TOTAL ore 0.56

Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme

Al - gard viu cu inălţimea până la 1,20 m;
81 - gard viu cu Înălţimea peste 1,20 m;
Cl - borduri, chenare de buxus;
01 - În forme a esenţelor cu frunze persistente.

Cuprinde: ,
• lntindere~' sforii;

81

Page 81

B6IE>D9
CAT.ALOG

u EG:IJG> A6 B6I:G>6A: 9: 8DCHIGJ8I>>
QScdQ[YgQcUcaY\UbcaYQ[

6K6CI6?:
• CUNOA$TERE:

B6I:G>6A: :M>HI:CI: q>CDJ 6EoGJI:
;JGC>NDG>'EGD9J8oIDG> E:CIGJ ;>:86G: B6I:G>6A
B6I:G>6A: D;:G>I: lC ?J9:s
EG:sJG> 9: HDGI>B:CI:

• UTILIZARE:
:K6AJ6G:6 8DHIJAJ> 8DCHIGJ8s>>ADG
lCID8B>G:6 9:K>NJAJ> 9: 8DCHIGJ8s>:
8DCI68I6G:6 ;JGC>NDG>ADG E:CIGJ
68=>N>s>DC6G:6 B6I:G>6A:ADG

u 6<G:B:CI: I:=C>8: lC 8DCHIGJ8I>>'BDCI6?
6K6CI6?:

• CUNOA$TERE:
B6I:G>6A: q>EGD9JH: 9>C >BEDGI H6J 9>C
EGD9J8s>: >CI:GCo& 6KkC9 6<G:B:CI I:=C>8
;>GB: 6KkC9 6<G:B:CI: I:=C>8: E:CIGJ
EGD9JH:A: EJH: lC KkCN6G:
K6A67>A>I6 I:6 6<G:B:CIJAJ>
JC>Ios> 86G: 6J 6<G:B:CI6I B6I:G>6A:A: q>
EGD9JH:A:

• UTILIZARE:
6H><JG6G:6 68=>N>I>DCoG>> B6I:G>6A:ADG q>
EGD9JH:ADG 9: 86A>I6I:
G:HE:8I6G:6 8:G>Cs:ADG EG:KoNJI: 9: =(<( 0//)+220 q>
A:<:6 +*)V22. EG>K>C986A>I6I:6 lC 8DCHIGJ8s>>

>C;DGB6s[>A: 9>C 86I6AD<

HJCI EG:AJ6I: 9>G:8I 9: A6 ;JGC>NDG>'EGD9J8oIDG> 9:
B6I:G>6A: 9: 8DCHIGJ8s>>
E:CIGJ 6<G:B:CI: I:=C>8:& >C;DGB6s>>A: HJCI EG:[J6I: 9: A6
8DB>H>6 9: 6<G:B:CI I:=C>8 lC 8DCHIGJ8s>> 9>C B^[(E^I^[(
86I6AD<JA H: :9>I:6[o E:G>D9>8 $IG>B:HIG>6A%

"!% $#
6B^][YYUS^]^\YSY rYb_USYQ[YrcYYTY] S^]bcadStYY&_aY] QSUbc]^d bYbcU\Y]V^a\QcYSLEXCON, Qd1;

TYb_^gataU+++>>]bcad\U]c UVYSYU]cTUQdc^S^]bd[cQ]tp 1 SQTad[dY]^a\QcYe SUaUW[U\U]cUQgpbUSc^ad[T(
S^]&cadS[[[ \^]c^?

Ea[]d'^ _a^SUTdap_aYUcU]^Qbp&d] WXYTQdc^\Qcep n]Tad\p b_aUWpbYaUQaQ_YTpQn]caUWd[dYSQTad
TU aU[[[ \ ]>6aY QVUaU]cd]UY bYcdQtYY3AUWU&DaT^]Q]tp& =^cpamaUTU <deUa]& CD>\p \Uc^T^[^WYSp
Normntiv rY$%>TY"\Y]YbcUaYQ[(

HYG>>&&&&"+Y]>D][[]cYSSd_aY]TUc^QcUQScU[U]^a\QcYeU _dR[YSQcUn] B^]Yc^ad[ DVYSYQ[Q[ G^\m]YU
EQacUd+q>+O +V$[>V]nutomat da\pc^QaU[U[UWpcdaY3

dSSSbYddU]Sa^]^[^WYSpTUQScdQ[YgQaUQ_aUeUTUaY[^aaUW[U\U]cQcU3QScd[Y]YtYQ[Sd \^TYVYSpaY
(3J[[[[[[cjc6aY&aU_dR[YSpaYrY UeU]cdQ[U_a^a^WpaYbQd bdb_U]TpaY4bU _pbcaUQgpc^QcUQScU[U
>+=>+c+[+[+eSrY Td_p QRa^WQaU&SUUQSU QbYWdap^ aUca^b_UScYepS^\_[Ucp Qbd_aQ d]dY QSY
UfU'lUn.iv ]VUaU\ T^\U]Yd[dY investigat;

u ">+>8##YEJ[[T8>>$cc cUX]YSpQ QScU[^a]^a\QcYeU3 QScU[U]^a\QcYeU TU aUW[U\U]cQaUSd QScU[U
[>da[[[(c[K5#TQcUl] UfUSdcQaUQQSUbc^aQ' [UWY&̂aT^]Q]tU&X^cpamaYQ[U<deUa]d[dY bQd^aTY]U
][#c+++#>8>>J[S418 YTU]cYVYSp^aYSUT^\U]Yd aUW[U\U]cQcSd c^QcUQScU[U]^a\QcYeU QVUaU]cU_m]p
+" ]YeU[d[ ]^a\U[^a \Uc^T^[^WYSUbQd ]^a\QaYeU[^a TU Q_[YSQaUSQaUQd V^bc_dR[YSQcUn]
BD>>>>"&&&>DVYSYd+ EQacUQ+4

u \J[c 8>>>=>>>H8&TU ]bU\U]UQ& +** HI6H'daY n] eYW^QaUrY -0/ ]^a\QcYeU cUX]YSUU[QR^aQcUTU3
T[O#[#>B3']QddacSTUb_USYQ[YcQcUl] T^\U]Yd4

u u((u++++%)++O(++J$3cc( [^ad^a\QcYeU_UT^\U]YY[U _aY]SY_Q[U3

O+j+*++++O>J#OJ%C [G[8]>ADG
+jYSY>>Y"+)O>[X# +#+&OCJ[J>(DG [ ]:YQ &:OV:[>5Ik>JAD=>%:6BR#Y6(? G:6 I:[[[IDL[(a[ [ 9:
[>[\6 >HB

uuu# >&K>!=Cp: $#&O>[OH+=6>(:&H8D6I:=:6 9>C8[G8a]JAC4G[8DA >>[:[[:CJG>LG E:OIGJ
+$?OH+++++O3+>>&>#&OEG$[EG[[#GB >#:CI[[c386[AO \3 A#[#J([[YL:EJJA[T& >#87A[8]&L: [BD[[[A[(O>[&O(
$D"[$#>#( >$%# => >>> C8>DE BATE

uuu >#@$[>B#>4OG>#6>L>)(OZ$:( &6>#>>$%)[6G;(3O&=:8J[YO>[:(-& G:8:EI>6 q>:OE:VJ#[N6G> O
>3$>"H>>J>$3E>>(D=
$#>>>)(+#]>>#A>[>&>8;
+&O+(+r~nA IN$#DCHIGJ8I>>
+*+ 1iI\ >> > Lc[Y[G:
[#>[D[Jj+>>#& [>Q?G6C>6q>6O>[?>:(#YIE:CIGJ D?CHI>J(Y8[#[[q[[O V:C6=G;6I:G+IDG>>3>&d

P >(>>j#>OG"#>J[>$: + 8D[" jaG[!`[[
uuu >#>>$%>>>iL3 h4:[#5L6>(: 8DBKCI I[I[#GD[+ >M%B:C>!>(DG]: 68I>=A\3
uuu (O[> >>[C[]>[>#(4OSd 6F[#>Hj$?>&$+[B[YC>I6G(

HY[Y[c#]\Y_Ua\YcÛ Y]V^a\QaUcaU_cQcpQbd_aQd]dY QSc]^a\QcYe3
>TU[[c[]daU3]d\pa& cYc[d&Y]V^a\QtYY_aYeY]T_dR[YSQaUQQScd[dY]^a\QcYe n] B^]Yc^ad[ DVYSYQ[4
8[QaYVYSQaU_Uc^]&[]dc3 bcadScdaQQScd[dY]^a\QcYe ' cYc[daY'SQ_Yc^[UrY bUStYd]YSdd] aUgd\Qc

88[b[[[[a[[)a][?[ >TUY[T̂Y] S^]tY]dcd[ QScd[dY]^a\QcYe4
E]aUdaWUaU cUfc Y]cUWaQ[TQSp Td_p _QaSdaWUaUQ_aY\U[^a , caU_cUUbcU ]USUbQap

STYddSd)S^dbdXdaS]cUfcd[dYaUW[U\U]cpaYY(

HYbcU\d[ Y]V^a\QcYS L.EXCON UbcU_U QSU[QrYbd_^ac \QW]UcYS Sd bYbcU\d[ Y]V^a\QcYS
HI6H?%$%$#(HU(bYU"ap QbcVU[̂ bYbcU\QcYgQaU Qn]caUWd[dYSQTadTU aUW[U\U]cpaYTY] T^\U]Yd3 QScU
]^a\Gc[eU _dR[YSQcUl] B^]Yc^ad[ DVYSYQ[&bcQ]TQaTUrYQ[cU]^a\U rY]^a\QcYeU l] eYW^QaU(

H>HI[ BK>&c:M8DC :HI: D>>:G6I>K H>ED6]3 ] 68=>N>I>DC6I!
(\, "
t

Page 82

r

I

"

Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de construcţibm
instalaţii şi reparaţii, ediţia 1981, revizuite şi completatepen
având aprobare MLPTL societatea noastră fiind singurâ"abîii
să le editeze, distribuie şi codifice În conformitate cunormete

- Norme de consum orientative pe articole de deviz aprobăte'pri
MLPAT, nr. 1/N/03.04.1992 şi ordin MLPAT nr. 13/N/08.03:1Q9

- Norme de muncă pentru pfincipalel~ activităţi de construcţj~- i
- Ghiduri şi metodologii pentru principalele activităţi manageriaI6~~'
execuţie din sectorul de construcţii-montaj

- Produse informatice şi de consulting:
.' DELTA 2000 - sistem lnformatic pentru elaborarea

0
gq,c

economice a ofertelor pentru licitatii, programarea~'flh
decontarea lucrărilor de construcţii ',,~

• BETA 2000 - gestiunea documentaţiei economiCe labene
• LEXCON -legislaţie În construcţii
It MATPROD - preţuri la zi pentru materiale de construcţii -iF!

- Activitate de perfecţionare-instruire (training)- ... ,...... 1 ,
-.

,.;;:;".,.

,~.

:F~

I.S.B.N.:

Similer Documents