Download jawapan_marks4 PDF

Titlejawapan_marks4
File Size1.2 MB
Total Pages31
Document Text Contents
Page 30

BAHAGIAN B:

SOALAN 26
a) pinjaman, bayaran
b) faedah=0
c) 10/100 x 40 000 = 4000
d) OutputSOALAN 27
a) Pernomalan 1NF

Menghilangkan pertindihan lajur dari jadual yang sama.
Buat jadual terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengenalpasti setiap baris
dengan lajur yang unik (kunci primer).


b) Kunci primer ialah IDPelanggan
PELANGGAN

IDPelanggan NamaPelanggan Agen Kawasan
PRODUK

IDProduk NamaProduk Kuantitic) Ciri-ciri 2NF

Menghapus beberapa pecahan data yang ada pada jadual dan memasukan pada jadual terpisah.
Menciptakan hubungan antara jadual baru dan jadual lama dengan menciptakan foreign key.
Tidak ada atribut dalam jadual yang secara fungsional bergantung pada kekunci hubungan dalam
jadual tersebut.


d) Kunci primer : IDProduk
PELANGGAN

IDPelanggan NamaPelanggan IDProduk
AGEN

Agen Kawasan
PRODUK

IDProduk NamaProduk Kuantiti

Similer Documents