Download J.K. Rowling - Cartea 2 - Harry Potter Si Camera Secretelor PDF

TitleJ.K. Rowling - Cartea 2 - Harry Potter Si Camera Secretelor
File Size1.1 MB
Total Pages199
Document Text Contents
Page 199

HARRY POTER ŞI CAMERA SECTRETELOR

nim nui?ă
— A, da, zise Ginny, chicotind. P i... Percy are o prieten ! ă ă
Fred sc p un teanc de c r i în capul lui George.ă ă ă ţ
— Poftim?
— Este şi ea Perfect la Ochi-de-Şoim, Lumini a Limpede, zise Ginny.ţ

Ei i-a scris Percy toat vara. Se întâlnea cu ea prin şcoal , în secret. I-amă ă
v zut când se s rutau în tain , într-o clas goal . A fost atât de sup rată ă ă ă ă ă
când a fost... şti i voi... atacat . N-o s -l tachina i, da? ad ug ea,ţ ă ă ţ ă ă
gr bit .ă ă

— Nici nu ne-a trecut prin minte, zise Fred, care ar ta de parc ar fiă ă
fost ziua lui.

— Cu siguran , zise şi George, râzând cu gura pân la urechi.ţă ă
Expresul de Hogwarts încetini şi apoi se opri. Harry îşi scoase pana

şi o buc ic de pergament şi se întoarse c tre Ron şi Hermione.ăţ ă ă
— sta se numeşte num r de telefon, îi spuse el lui Ron, notându-lĂ ă

de dou ori. Rupse pergamentul şi le d du câte o buc ic fiec ruia. I-ă ă ăţ ă ă
am explicat vara trecut tat lui t u cum s foloseasc telefonul, î i arată ă ă ă ă ţ ă
el. Suna i-m la familia Dursley, bine? Nu cred c o s pot suporta sţ ă ă ă ă
vorbesc numai cu Dudley dou luni întregi...ă

— M tuşa şi unchiul t u vor fi mândri de tine, nu? zise Hermione, peă ă
când coborau din tren şi se al turau mul imii care se îndrepta c treă ţ ă
bariera fermecat . Ce ferici i or s fie când or s aud ce-ai f cut anulă ţ ă ă ă ă
sta!ă

— Mândri? zise Harry. Ferici i? Ai înnebunit? Or s fie negri deţ ă
sup rare...ă

Şi trecur împreun hotarul c tre lumea Încuia ilor.ă ă ă ţ

199

Similer Documents