Download Joseph Murphy - Moc Podsvesti PDF

TitleJoseph Murphy - Moc Podsvesti
File Size873.1 KB
Total Pages245
Document Text Contents
Page 1

Džozef Marfi

MOĆ PODSVESTI

1998.

Vesna
Stamp

Page 2

Naslov originala
Joseph Murphy
The Power of Unconscious

MARFI, Džozef

Prevod dela: The Power of Unconscious / Joseph Murphy.

a) Autosugestija
ID= 34258188

mailto:[email protected]

Page 122

oko jezgra. Bombardovanjem atoma u moćnom ciklotronu mo-
guće je dobiti jedan metal iz drugoga. Zlato se pod određenim
uslovima pretvara u živu. Ubeden sam da će naučnici već u
bliskoj budućnosti biti u stanju da u svojim laboratorijama sin-
tetički proizvode zlato, srebro i ostale metale. Danas su troškovi
preterani ali je proces, sam po sebi, moguć. Ne mogu da za-
mislim da iko dovoljno pametan može videti bilo šta zlo u elek-
tronima, neutronima, protonima i izotopima.

Komad papira u vašem džepu sastoji se od atoma i mo-
lekula, raspoređenih na specifičan način. Od srebra se razlikuje
samo po broju elektrona i brzini njihovog okretanja oko središta.

KAKO PRIVUĆI POTREBAN NOVAC

Pre mnogo godina, u Australiji sam sreo momka koji je
želeo da postane hirurg ali nije imao dovoljno novaca. Objasnio
sam mu kako seme položeno u zemlju privlači sve što mu je
potrebno za rast i razvoj te da bi valjalo da nauči lekciju od
semena i položi željenu ideju u sopstvenu posvest. Ovaj sjajni
mladić je, za početak, krenuo da čisti lekarske ordinacije, pere
prozore i obavlja razne popravke medicinskih instrumenata.
Pričao mi je kako je svake noći, pred spavanje, zamišljao di-
plomu medicinskog fakulteta okačenu na zid, sa sopstvenim
imenom, ispisanim ogromnim, masnim slovima. Često je čistio
tuđe diplome, uramljene i obešene u raznim ordinacijama gde
je radio. Stoga mu nije bilo posebno teško da u svest usadi
sliku svoje diplome. Rezultat je usledio nakon četiri meseca.

Nastavak priče je veoma zanimljiv. Jednom od doktora se
momak veoma dopao, obučio ga je u sterilisanju instrumenata,
davanju injekcija i ostalim poslovima u ordinaciji i zaposlio kao
tehničara. Kasnije ga je poslao i na studije, o sopstvenom
trošku. Danas je mladić ugledni lekar u Montrealu, u Kanadi.
Koristeći podsvest na pravi način, otkrio je smisao zakona pri-
vlačnosti. Iskoristio je drevni zakon koji glasi, "Zamislivši cilj,

Džozef Marfi 139

Page 123

opredelili ste se za sredstva koja vode ostvarenju tog cilja."
CILJ je, u ovom slučaju, postati lekar.

Mladić je, dakle, bio u stanju da zamisli, vidi i zaista oseti
samoga sebe kao lekara. Živeo je sa tom idejom, održavao je
u svome umu, hranio, negovao i voleo sve dok nije prodrla
kroz sve slojeve njegove podsvesti i postala uverenje privlačeći,
na taj način, sve činioce potrebne za ispunjenje njegovog sna.

ZAŠTO NEKIMA IZMIČE POVIŠICA

Ukoliko ste zaposleni u velikoj organizaciji i ćutke razmišlja-
te i žalite zbog činjenice da ste slabo plaćeni, da vas ne cene
dovoljno i da zalužujete više novca i društvenih priznanja, tada
podsvesno kidate veze sa sopstvenom organizacijom. Ustvari,
na temelju drevnog zakona navodite šefa da vas, kroz izvesno
vreme, pozove i kaže vam, "Prisiljeni smo da vas otpustimo".
Dakle, sami ste sebe otpustili. Šef je samo instrument uz pomoć
kojega se potvrđuje vaše sopstveno negativno duševno stanje.
Radi se o primeru delovanja zakona akcije i reakcije. Akcija je
vaša misao, a reakcija odgovor vaše podsvesti.

PREPREKE NA STAZI BOGATSTVA

Zacelo ste više nego jednom čuli nekoga kako kaže, "Taj
se gura kroz život", "Onaj ima veze", "On zarađuje nečasno",
"Taj je varalica", "Znao sam ga kada nije imao ništa". "On je
lopov, prevarant, itd.".

Izvršite li analizu osobe koja tako govori, otkrićete da vrlo
često pati bilo od fizičke bilo od finansijske bolesti. Možda su
ga nekadašnji školski drugovi prestigli na društvenoj lestvici te
je ogorčen i zavidan. Međutim, upravo je zavist najčešći uzročnik
društvenog i finansijskog kraha. Negativno razmišljanje o tuđem
uspehu jednostavno razvejava svaku šansu za sopstveno na-

140 Moć podsvesti

Page 244

Neka vas vode sledeće biblijske reči, "Kao što košuta traži
potoke, tako duša moja traži tebe!" (Psalam, 42:1).

PLODOVI STAROSTI

"I pomladiće se tijelo njegovo kao u djeteta, i povratiće se
na dane mladosti svoje", (Jov, 33:25).

Starost znači okretanje istinama života sa drugačijeg, višeg
stanovišta. Imajte na umu da ste krenuli na putovanje bez kraja,
da je pred vama još bezbroj značajnih koraka koje ćete načiniti
krećući se beskrajnim okeanom života. Zatim, kako kaže Biblija,
"Rodni su i u starosti, jedri i zeleni", (Psalam, 92:14).

A rod je duhovni Ijubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, mi-
lost, vjera, krotkost, uzdržanje; na to nema zakona", (Galati,
5:22-23).

Čovek je dete beskrajnog Života, sin Večnosti,

ČINJENICE KOJE VALJA UPAMTITI

• Strpljenje, Ijubaznost, Ijubav, radost, dobra volja, sreća, mu-
drost i razumevanje jesu osobine koje nikada ne stare. Ne-
gujte ih i ostaćete mladi duhom i telom.

• Istraživanja pokazuju da neurotični strah od posledica pro-
ticanja vremena ponekad izaziva prevremeno starenje.

• Starenje nije proticanje godina već rađanje zore mudrosti.
• Godine između 65 i 95 ponekad mogu biti najplodonosnije

u čovekovom životu.

• Radujte se zrelom dobu. To znači da se krećete napred
stazom života koja nema kraja.

• Život se obnavlja, on je večan i neuništiv.
• Mnoštvo je neverovatnih dokaza postojanja života posle smr-

ti. Tome u prilog svedoče i naučno izvedeni eksperimenti.

271 Moć podsvesti

Page 245

• Um se ne može videti ali ipak postoji. Duh se takođe ne
može videti ali isto tako postoji. Ni život se ne može videti
ali vrlo dobro znate da ste živi.

• Starost se može nazvati i posmatranjem životnih istina sa
vašeg stanovišta. Starost ima više radosti nego mladosti.
Priroda usporava kretanje tela te je um slobodniji i aktivniji.

• Čovekove godine se broje tek kada više nema ništa drugo
da se broji. Vera nije podložna propadanju.

• Čovek je mlad onoliko koliko misli da je mlad. Čovek je sna-
žan onoliko koliko misli da je snažan. Čovek je koristan ono-
liko koliko misli da je koristan. Čovek je mlad koliko su mu
i misli mlade.

• Sede vlasi su kapital. Niko ne prodaje sede vlasi već talenat,
sposobnost, veštinu i mudrost stečenu godinama.

• Dijete i vežbanje vas neće učiniti mladim. Čovek je ono što
misli o sebi.

• Strah od starosti izaziva telesno i duševno propadanje.
• Čovek ostari kada prestane da sanja i izgubi zanimanje za

život.
• Gledajte pravo ispred sebe, jer uvek koračate stazom be-

skrajnog života!
• Penzionisanje je nova pustolovina. Nemojte prestajati sa

učenjem, razvijajte nove interese, bavite se onime za čime
ste uvek žudeli. Živite život.

• Budite proizvođač, a nikako zatočenik društva.
• Tajna mladosti je Ijubav, radost, unutrašnji mir i smeh.
• Potrebni ste. Mnogi veliki filozofi, slikari, pisci, naučnici po-

stigli su svoje najvrednije rezultate u doba preko osamdeset
godina.

• Plodovi starosti su Ijubav, radost, spokojstvo, strpljenje, Iju-
baznost, dobrota, vera, krotkost i trpeljivost.

^ Čovek je dete večnog Života koji nema kraja. Čovek je sin
Večnosti. Čovek je čudesno biće!

272 Džozef Marfi 192

Similer Documents