Download karburator PDF

Titlekarburator
File Size1.2 MB
Total Pages26
Table of Contents
              1. УВОД
2. САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ КАЛБУРАТОРА
	Лонче
	2.2. Дифузор
	2.3. Лептир
	2.4. Филтер за ваздух
		2.5. Суви Филтери
		2.6. Мокри (уљни) филтри
		2.7. Циклонски филтар
	2.8. Уређај за стартовање хладног мотора
	2.9. Уређај за рад мотора у празном ходу
	2.10. Уређај за прихватање наглих преоптерећења мотора
	2.11. Рад карбуратора на максималном броју обртаја
3. ТИПОВИ КАРБУРАТОРА
	Карбуратор WEBER 32 ICEV 10
	3.2. Карбуратор SOLEX C 32 DISA 20
	3.3. Карбуратор типа ‹‹Картер››
	3.4. Карбуратор типа ‹‹Зенит››
	3.5.    Двоструки карбуратор
	3.6. Двостепени карбуратор
4. ПОДЕШАВАЊЕ КАРБУРАТОРА
	Подешавања рада на минимуму
	4.2. Подешавање сајле гаса
5. ОДРЖАВАЊЕ КАРБУРАТОРА
6. ЗАКЉУЧАК
7. ЛИТЕРАТУРА
            
Document Text Contents
Page 1

Карбуратор

Page 2

САДРЖАЈ


1.  УВОД ............................................................................................................................................... 2 

2.  САСТАВНИ ДИЈЕЛОВИ КАЛБУРАТОРА .......................................................................................... 4 

2.1.  Лонче ..................................................................................................................................... 5 

2.2.  Дифузор ................................................................................................................................ 5 

2.3.  Лептир.................................................................................................................................... 5 

2.4.  Филтер за ваздух ................................................................................................................ 6 

2.5.       Суви Филтери ..................................................................................................................... 7 

2.6.       Мокри (уљни) филтри ....................................................................................................... 8 

2.7.       Циклонски филтар ............................................................................................................. 8 

2.8.  Уређај за стартовање хладног мотора.......................................................................... 8 

2.9.  Уређај за рад мотора у празном ходу............................................................................ 9 

2.10.    Уређај за прихватање наглих преоптерећења мотора ........................................... 10 

2.11.     Рад карбуратора на максималном броју обртаја .................................................... 12 

3.  ТИПОВИ КАРБУРАТОРА ............................................................................................................... 13 

3.1.  Карбуратор WEBER 32 ICEV 10 .................................................................................... 14 

3.2.  Карбуратор SOLEX C 32 DISA 20 ................................................................................. 15 

3.3.  Карбуратор типа ‹‹Картер›› ............................................................................................ 16 

3.4.  Карбуратор типа ‹‹Зенит›› .............................................................................................. 16 

3.5.  Двоструки карбуратор...................................................................................................... 17 

3.6.  Двостепени карбуратор................................................................................................... 18 

4.  ПОДЕШАВАЊЕ КАРБУРАТОРА .................................................................................................... 19 

4.1.  Подешавања рада на минимуму .................................................................................. 21 

4.2.  Подешавање сајле гаса .................................................................................................. 22 

5.  ОДРЖАВАЊЕ КАРБУРАТОРА ....................................................................................................... 23 

6.  ЗАКЉУЧАК .................................................................................................................................... 24 

7.  ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................................. 25  
1

Page 13

2.11. Рад карбуратора на максималном броју обртаја


Када се лептир за количину радне смеше постави у вертикални
положај, тада у грлу карбуратора влада максимални подпритисак.
Да смјеша не би била сувише богата, истицање горива из лончета
карбуратора успорава се мјешањем ваздуха са горивом још у цијеви
главног сиска.


Слика – Рад карбуратора на максималном броју обртаја


Током оваквог режима рада мотора, гориво из лончета карбуратора
пролази кроз главни сисак, чији је отвор одређеног пречника –
калибрисан, ради подешавања протока горива. Услијед великог
притиска у усисној цијеви карбуратора (дифузору), кроз главни
шикљач исисава се већа количина горива него што може да изађе
из лончета карбуратора. Због тога се из цијеви која спаја лонче
карбуратора са главним шикљачем и главним сиском за ваздух,
исиса гориво у доводну цијев према главном шикљачу, а онда се
кроз сисак за ваздух у усисну цијев усисава ваздух који се мијеша са
горивом па се тако добије сиромашнија смјеша. Главни сисак за
гориво је калибрисан.

 
12

Page 14

3. ТИПОВИ КАРБУРАТОРА
 

На моторним возилима мање снаге уграђују се алтернативно
следећи типови карбуратора:

 WEBER 32 ICEV 10

 HOLLEY EUROPEA 32 ICEV 10

 SOLEX C 32 DISA 20

 Карбуратор типа ‹‹Картер››

 Карбуратор типа ‹‹Зенит››

 Двоструки карбуратор

 Двостепени карбуратор

Иако су од различитих произвођача сви ови карбуратори су
практично замјењиви и практично посматрано имају у склопу са
мотором исте карактеристике. Треба такође напоменути да сви ови
карбуратори имају следеће уређаје, сем главног система за
напајање горивом а то су:

 Уређај за лакше покретање хладног мотора

 Уређај за спречавање презасићења смеше код покретања
мотора

 Пумпа за обогаћење смеше

 Уређај за рециклацију гасова сагоријевања уљних пара

 Уређај за циркулацију топле воде ради загријавања смеше
празног хода

 
13

Page 25

6. ЗАКЉУЧАК


Ма колико био вјешт неки механичар ниуком случају не може
поправити квар који се назива празан резервоар. Мотор мора у
сваком тренутку добијати довољно горива и то у одређеној
сразмјери са ваздухом. За стварање смјеше горива и ваздуха на
бензинским моторима служи карбуратор. Однос горива и ваздуха
није исти на свим режимима рада мотора, и то из простог разлога
што исти однос на свим режимима рада не може да обезбједи ни
најсавршенији карбуратор. Гледано са друге стране и потребе
мотора су такве да захтјева некад да смјеша буде богатија ради
нормалног рада мотора. Теориски, стехиометриски однос горива и
ваздуха је 1/14 (за 1kg горива потребно је 14kg ваздуха за потпуно
сагоријевање горива). Када је дио горива већи (нпр. 1/12) добија се
такозвана богата смјеша, а када је мањи (нпр. 1/16) онда се ствара
такозвана сиромашна смјеша. Да би се у свим режимима и
условима рада мотора добио потребан однос горива и ваздуха
карбуратор мора бити опремљен низом помоћних уређаја. У
помоћне уређаје карбуратора спадају: лептир, уређај за регулисање
празног хода, уређај за прихватање у прелазном режиму, уређај за
рад при дјелимичном оптерећењу, уређај за убрзавање, уређај за
рад мотора при пуном преоптерећењу и уређај за стартовање.
Велику улогу карбуратора има и филтер за ваздух. Ваздух који у
мотор усисава садржи прашину која, ако доспије у мотор помјешана
са уљем ствара абразивну прашину тако да се мотор интезивно
хаба. Због тога се ваздух прије уласка у мотор мора пречистити. Ту
функцију обавља пречистач ваздуха. Услед тога што пречистава
ваздух овај пречистач има улогу да смањи буку која се ствара због
струјања ваздуха кроз карбуратор и усисну грану, нарочито при
високим бројевима обртаја као и када су брзине струјања ваздуха
велике. Пречистач се тако обликује и димензионише да ствара што
мање пригушење, како се снага мотора не би смањила. Пречистач
је потребно промјенити након одређеног броја пређених километара
према упуствима произвођача. Као што је потребно промјенити
прочистач за ваздух такође је потребно извршити чишћење
карбуратора од прљавштине која се купи у лончету и на дизнама.

 
24

Page 26

25 

7. ЛИТЕРАТУРА
 

 

Приручник за аутомеханичаре: Др Ненад Јанићијевић, дипл.инж.

Др Димитрије Јанковић, дипл.инжVW Golf за бензинске и дизел моторе: Милорад Кондић, дипл.инж.Застава 101: Милорад Кондић, дипл.инж.

Ђорђе Ћорић, дипл.инж.Приручник за аутомеханичаре: Цвитановић Драго, дипл.инж.

Similer Documents