Download Kasaysayan Ng Noli Me Tangere PDF

TitleKasaysayan Ng Noli Me Tangere
File Size326.9 KB
Total Pages9
Table of Contents
              Kasaysayan ng Noli Me Tangere
Kasaysayan
Noli Me Tangere/Panimula
	Hinggil sa May-akda
	Kapaligirang Pangkasaysayan sa Pagkakasulat ng Noli
	Ang Paglilimbag
	Mga Resulta ng Pagkakalimbag ng Noli
		7. Kaligirang Kasaysayan ng Noli Me Tangere
            
Document Text Contents
Page 8

Rodriguez. Ipinamahagi sa loob ng simbahan at hindi napuna ng
mga prayle sa pag-aakalang ito ang aklat ni Padre Rodriguez.

2. Mga Dayuhan:

1. Padre Sanchez -paboritong guro ni Rizal;

2. Don Segismundo Moret -mananalaysay at estadista at Propesor Ferdinand
Blumentritt -propesor at edukador at naging matalik na kaibigan ni Rizal.

3. Rev. Vicente Garcia -isang di-inaasahang taga-depensa ng Noli. Isa siyang
Pilipinong katolikong Pari at iskolar ng katedral ng Maynila. Sa
pamamagitan ng kanyang pangalawang panulat na Justo Desiderio
Magalang, naisulat niya ang kanyang pagtatanggol na nailathala pa sa
Singapore. Alin sa mga argumento ni Padre Garcia laban kay Padre
Rodriguez ay:

1. Maling sabihing si Rizal ay "ignorante" sapagkat siya ay
nakapagtapos sa mga Unibersidad ng Espanya kung saan siya ay
nakatanggap ng mga karangalan.

2. Hindi totoong tinuligsa ni Rizal ang simbahan at ang pamahalaang
Epanya kundi ang masasamang opisyal at tiwaling mga prayle
lamang.

3. Itinuring ni Padre Rodriguez ang mga bumasa sa Noli bilang mga
gumawa ng kasalanang mortal. Samakatuwid, si Rodriguez ay may
kasalanang mortal sapagkat nabasa niya ang aklat.

6. Mga Sulat ni Rizal Kay Maximo Viola: "Sa mahal kong kaibigang Maximo Viola, ang
unang nakabasa at nagpahalaga sa aking isinulat."......

7. Kaligirang Kasaysayan ng Noli Me Tangere
8.

9. Kaligirang Kasaysayan ng Noli Me Tangere
10.

nahon Detalye
Bago ang 1884 Nabasa ni Rizal ang novelang Uncle Tom’s Cabin ni Harriet Beecher Stowe na

naglahad ng pang-aapi sa mga aliping Negro sa Amerika.
Enero 2, 1884 Mayroong isang pagdiriwang ng mga mag-aaral na Pilipino ng Central University of

Madrid sa Espanya. Nakasama ni Rizal sina Jaena, Valentin Ventura at ang
magkakapatid na Paternos. Inimungkahi ni Rizal sa kanyang mga kasamang Pilipino
sa Madrid na sumulat sila ng isang novelang hango sa masamang kalagayan ng
mga Pilipino sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Kastila at ang lahat ay sumang-
ayon. Inimungkahi ni Rizal na pangkat sila upang mailahad ang lahat ng pananaw.
Ang mungkahi ni Rizal na sumulat “bilang pangkat” ang novela ay hindi natupad
sapagkat ang iba, sa halip na umpisahan ang novela ay nalihis ang perspektibo at
ukol sa babae na ang nais isulat. Nalulon ang lahat maliban kay Rizal sa sugal at
pambabae kaya napabayaan ang napagkasunduan.

Similer Documents