Download Kazi T. Laypanov, İsmail M. Miziyev - Türk Halklarının Kökeni PDF

TitleKazi T. Laypanov, İsmail M. Miziyev - Türk Halklarının Kökeni
File Size7.4 MB
Total Pages200
Document Text Contents
Page 199

l99

Yahudi,9,10,12,13,14,15,17,39 107, 108,111,112,113,116,

Yaksart, lll 147, 151

Yakut, 49, 76, 107 Yüeçi, 131, 132

Yam, 61
Yangelsk, 41

Yedisu, 134, 144

Yelengaş, 79 ,. 80

Yenisey Kırgızları, 59
Yugoslavya, 30

Yunan, 9, 20, 21, 34, 72, 73, 75, 86,

96, 98, 99, 101, 103, 104, 105,

����
Z.l. Yaınpolsky, 37

Zelençuk, 134, 135

Zerdüştizm, 85

Ziviye, 76

Zosimus, 74

Similer Documents