Download klasicna mehanika 2 PDF

Titleklasicna mehanika 2
File Size550.2 KB
Total Pages20
Document Text Contents
Page 2

Dr Biljana DeretićDr Biljana Deretić--Stojanović, dipl. građ.Stojanović, dipl. građ. inž.,inž.,
vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Beograduvanredni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu

Dr Šerif Dunica, dipl.Dr Šerif Dunica, dipl. građ.građ. inž.,inž.,
redovni pr redovni pr ofesor Građevinskog fakulteta u Beograduofesor Građevinskog fakulteta u Beogradu

OTPORNOST MATERIJALAOTPORNOST MATERIJALA
peto neizmenjeno izdanjepeto neizmenjeno izdanje

Recenzenti:Recenzenti:
DrDr Branislav Ćorić,Branislav Ćorić, dipl. građ. inž.,dipl. građ. inž.,
r r edovni profesor Građevinskog fakulteta u Beograduedovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu

Dr Stanko Br Dr Stanko Br čićčić,, dipl. građ. inž.,dipl. građ. inž.,
r r edovni profesor Građevinskog fakulteta u Beograduedovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu

Izdavači:Izdavači:
Građevinski fakultet,Građevinski fakultet,
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/IBeograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/I
Akademska misao, BeogradAkademska misao, Beograd

Za izdavačaZa izdavača
Prof. Dr Branko BožićProf. Dr Branko Božić

Štampa:Štampa:
Akademska misao, BeogradAkademska misao, Beograd

Tiraž:Tiraž:
300300 primerak primerakaa

ISBN 978-86-7ISBN 978-86-7466466--715715- 8- 8

Similer Documents