Download Laporan Fasa-fasa Bulan PDF

TitleLaporan Fasa-fasa Bulan
File Size172.7 KB
Total Pages14
Document Text Contents
Page 14

Cadangan penambahbaikan :

1. Pastikan pemerhatian dibuat pada setiap hari.

2. Rujuk jadual terbit dan terbenam bulan sebelum melaksanakan amali.

3. Kamera yang digunakan hendaklah lebih canggih.

4. Pemerhatian dibuat pada waktu terbit nya bulan supaya gambar fasa bulan

dapat diambil

Similer Documents