Download Linux Mint Srpski PDF

TitleLinux Mint Srpski
TagsTypes School Work
File Size2.6 MB
Total Pages37
Document Text Contents
Page 2

Sadržaj:
Uvod u Linuks Mint..................................................................................................................................3

Istorija.............................................................................................................................................................................. 3
Svrha / Ciljevi................................................................................................................................................................... 3
Brojevi verzija i kodna imena .......................................................................................................................................... 4
Izdanja............................................................................................................................................................................. 5
Gde naći pomoć?............................................................................................................................................................. 5

Linuks Mint instalacija.............................................................................................................................6
Preuzmite ISO.................................................................................................................................................................. 6
Preuzimanje putem torenta.............................................................................................................................................. 6
Instalacija torent klijenta................................................................................................................................................... 6
Preuzimanje torent datoteke............................................................................................................................................ 7
Preko mreže preslikanih servera (eng. download mirror).................................................................................................7
Pročitajte beleške o izdanju............................................................................................................................................. 7
Proverite MD5.................................................................................................................................................................. 7
Nasnimite ISO na DVD.................................................................................................................................................... 8
Pokretanje živog DVD-a................................................................................................................................................... 9
Instalacija Linuks Minta na čvrsti disk............................................................................................................................ 10
Pokretačka sesija........................................................................................................................................................... 15

Upoznavanje sa Linuks Mint Radnom Površinom................................................................................16
GNOME radna površina................................................................................................................................................ 16
Podešavanje radne površine........................................................................................................................................ 16

Upoznajte se sa Vašim izbornikom......................................................................................................17
Izbornik Mesta (eng. Places)........................................................................................................................................ 17
Izbornik Sistem (eng. System)....................................................................................................................................... 18
Izbornik Programi......................................................................................................................................................... 22
Polje Traži ..................................................................................................................................................................... 23
Definišite Vaše omiljene programe................................................................................................................................ 24
Pravljenje sopstvenih prečica......................................................................................................................................... 24
Automatsko pokretanje programa prilikom prijavljivanja................................................................................................24
Promena izgleda izbornika............................................................................................................................................. 24
Akriviraj priključak Skorašnji dokumenti......................................................................................................................... 25
Vraćanje na osnovna podešavanja................................................................................................................................ 25
Zamena Izbornika sa Gnom (GNOME) izbornikom........................................................................................................25

Upravljanje Programima........................................................................................................................26
Upravljanje paketima u Linuks Mintu............................................................................................................................. 26
Menadžer Programa...................................................................................................................................................... 29
Izbornik.......................................................................................................................................................................... 29
Upravnik paketa – Sinaptik (eng. Synaptic) i APT..........................................................................................................29
Brisanje (uklanjanje) programa...................................................................................................................................... 30
Iz izbornika..................................................................................................................................................................... 30
Korišćenjem APT-a....................................................................................................................................................... 30
Sinaptik (Upravnik paketa)............................................................................................................................................. 31
Ažuriranje vašeg sistema i njegovih programa...............................................................................................................31
Korišćenje Upravnika ažuriranja (eng. Update Manager)...............................................................................................32

Saveti i trikovi........................................................................................................................................35
Umnoži i nalepi (eng. Copy and Paste) pomoću miša...................................................................................................35
Zapisivanje beleški sa Tomičinom beležnicom..............................................................................................................36
(eng. Tomboy Notes).................................................................................................................................................... 36
Arhiviranje elektronske pošte i internet mesta kao PDF.................................................................................................37

Zaključak...............................................................................................................................................37

Page 18

Ikona "Računar" pokazuje prostor na vašim particijama i čvrstim diskovima u računaru. Ako su vaše particije montirane i u
podešavanjima radne površine uključeno “montirani uređaji”, particije će biti prikazane na radnoj površini i onda verovatno
ne morate često pristupati ovoj ikoni.
Ukoliko izaberete da ne uključite prikazivanje montiranih uređaja na radnoj površini, ovo ikona može biti korisna.

Nasuprot ovome, "Lična fascikla" je jedna od ikona koju ćete koristiti često. Ako ste koristili GNOME ranije, onda ste
navikli na pokretanje "Lične fascikle" sa radne površine. Kada vam je otvoreno dosta prozora i radna površina nije
potpuno vidljiva, ovaj izbornik može biti dosta koristan, omogućavajući Vam da brzo pristupate "Ličnoj fascikli".

• Vaša "Lična fascikla" je mesto za smeštanje vaših ličnih podataka.
• Fascikla "Radna površina" odgovara sadržaju onoga što imate na radnoj površini. Sve što stavite ovde prikazaće

se i na radnoj površini.
• Ikona “Mreža” jednostavno prikazuje druge računare, deljene servise, domene i radne grupe prikazane u mreži.
• Ikona “Smeće” je mesto gde se nalaze Vaše datoteke nakon što ih obrišete.

Kada kliknete desnim tasterom miša na neku datoteku možete izabrati "Premesti u smeće" ili "Obriši". Ako izaberete
"Obriši", datoteka će biti trajno obrisana i nećete imati mogućnosti da je povratite. Ako izaberete "Premesti u smeće"
datoteka će biti premeštena u "Smeće" koje je dostupno u izborniku. Odatle ćete moći da premestite datoteku gde vam
odgovara, da obrišete jednu ili više stavki ili izaberete "Izbaci smeće" ako želite da trajno obrišete sve stavke iz "Smeća".

Izbornik Sistem (eng. System)

U donjem levom delu izbornika stoji naslov "Sistem" koji sadrži šest ikona koje vam omogućavaju brz pristup važnim
mogućnostima sistema.

Klikom na ikonu "Menadžer programa" pokreće se Linuks Mint menadžer programa. Ovaj program je preporučeni način
za instalaciju programa u Linuks Mintu. Pričaćemo kasnije više o tome, za sada hajde da istražimo ostale opcije.

Page 36

Zapisivanje beleški sa Tomičinom beležnicom

(eng. Tomboy Notes)

Svi mi hvatamo beleške. Bilo da je to adresa koju nam je neko dao, nečiji broj telefona ili sve veća lista poslova koje je
potrebno obaviti. Kako je nemoguće da sve ove stvari zapamtimo, potrebno je da ih na brzinu zapišemo. Neki od nas
imaju čestu porebu za pisanjem podsetnika i beleški i često se dešava da nemamo ništa pri ruci da bismo mogli da je
zapišemo. Drugi gube vreme na pokretanje alata koji nisu bas najbolje prilagodjeni za njih, (LibreOffice Writer na primer
nije veoma pogodan za ove stvari) a veoma mali broj ljudi koristi programe koji su prvenstveno namenjeni za beleške.
Linuks Mint ima baš takav alat. Nazvan je Tomičina Beležnica.

Tomičina Beležnica je alat koji je veoma jednostavan za korišćenje. Pokretanjem ovog programa dobijate listu svih vaših
beleški. Možete da napravite novu aktiviranjem komande Napravi novu belešku (eng. Create New Note).

Otvara se nova radna površina za beleške. Promenom njenog naziva menjate i ime te beleške. Sadržaj koji ste zapisali
uvek će vam biti dostupan putem pribora->Tomičina Beležnica; čak nema potrebe ništa da sačuvate a možete i da
resetujete ili isključite Vaš računar. Jos jednom, vaša beleška automatski je sačuvana nakon zapisivanja.

Kada odlučite da vam ta beleška nije više potrebna, možete da je otvorite i kliknete na dugme Obriši.

Ako napišete ime neke nove beleške u istom prozoru, Tomičina Beležnica će automatski kreirati link ka toj belešci i onda
ste u mogućnosti da otvorite novu belešku klikom na taj kreirani link.

Takođe možete da koristite različite načine formatiranja teksta, koje omogućava Tomičina Beležnica (sinhronizaciju,
vršenje pretrage, izvoz u PDF/HTML...itd).

Page 37

Arhiviranje elektronske pošte i internet mesta kao PDF

Da li čuvate internet strane da biste kasnije mogli ponovo da ih pogledate? Da li čuvate stare elektronske poruke, koje
sadrže informacije koje su bitne za Vas? Da li su Vaše poštansko sanduče i Vaše zabeleške zatrpane suvišnim stvarima
koje vam više nisu potrebne ali iz nekog razloga ne želite da ih sklonite? Zar ne bi bilo bolje da ovakve sadržaje
skladištite negde drugde? Naravno da možete da koristite Tomičinu Beležnicu za ovo ali nije poželjno nalepvljivanje cele
internet stranice u belešku. Možete da izgubite slike i mnoge druge informacije. Zašto ne biste jednostavno odštampali
sadrzaj? Ne na papiru, već kao PDF datoteku...

Linuks Mint dolazi sa uključenim PDF štampačem. Ovaj štampač koristi izlaz programa koji koristite i šalje njen sadržaj u
PDF datoteku. Tako, na primer, ako ste kupili avionsku kartu preko interneta, jednostavno izaberite Štampaj iz izbornika
da biste kartu izvezli u PDF datoteku.

Izaberite Print_to_PDF štampač i kliknite na dugme Štampaj.

Stranica koju ste izvezli u PDF nalazi se u Vašoj Ličnoj fascikli.

Isto tako možete da štampate elektronsku poštu iz Thunderbirda ili bilo koji sadržaj koji želite da izvezete u PDF datoteku
koja će biti smeštena u Vašu Home fasciklu.

Zaključak

Postoji mnogo stvari koje mogu da se nauče o Linuks Mintu i Linuksu uopšte. Ovaj vodič je samo pregled stvari koje su
vezane za Vaš operativni sistem. Do sada bi trebalo da se osećate mnogo sigurnije prilikom korišćenja Vašeg
operativnog sistema. Šta ćete sledeće da uradite? Da li ćete naučiti da koristite Terminal? Da li ćete probati druga
grafička okruženja (KDE, XFCE, etc.)? - Sve to je na vama. Zapamtite, kod Linuksa je sve u zabavi a i zajednica je tu da
vam pomogne. Malo-pomalo pokušajte da naučite nešto svaki dan. Uvek postoji nešto novo bez obzira koliko Vi to
poznavali.

Uživajte u Linuksu i Hvala Vam što ste izabrali Linuks Mint.

Similer Documents