Download LM 21 Vizitatori PDF

TitleLM 21 Vizitatori
File Size440.6 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 14

8. %nterpretarea re>ultatelor evaluarii pentru locul de munca nr. 2< =*izitator .•  8ivelul de risc global calculat pentru locul de munca vizitator $ este 227 valoare ce il incadrează în

categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic.

ezultatul este sustinut de GFisa de evaluareH, din care se observă ca din totalul de 11 factori de risc

identificaţi nici un factor nu depa%e%te, ca nivel parţial de risc, valoarea 3'

•  /oi dintre cei 11 factori de risc au nivelul parţial de risc 3, nivel mic

•  9 au nivelul partial de risc !, nivel foarte mic.

• În ceea ce prive%te ponderea factorilor de risc identificaţi, după sursa generatoare din cadrul

sistemului de muncă, situaţia se prezintă după cum urmează

• !,! I, factori proprii mi&loacelor de producţieJ

[email protected],1# I, factori proprii mediului de muncăJ

• 3#,3# I, factori proprii sarcinii de muncăJ

[email protected],[email protected] I, factori proprii e(ecutantului.

• /in analiza 4i%ei de evaluare se constată că !, respectiv [email protected] I, dintre factorii de risc identificaţi pot

avea consecinţe ireversibile asupra e(ecutantului +deces sau invaliditate

Page 15

Fi9. 2 Ponderea factorilor de risc identificaţi după sursa 9eneratoare din cadrul sistemului de
muncă

)ocul de munc' *%%&A&+( 
$ivel de risc 9lo:al' 227FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE; 27%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA; 18%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA; 36%

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI; 18%

Similer Documents