Download Medicina Legala- Cursuri Facultatea de Drept PDF

TitleMedicina Legala- Cursuri Facultatea de Drept
File Size3.3 MB
Total Pages87
Document Text Contents
Page 87

87


Acesta comisie, spre deosebire la comisiile de primă expertiză, poate

propune orice interval de timp şi oricâte perioade de amânare/întrerupere a

executării pedepsei sau suspendare a urmăririi penale/judecăţii pe motiv de boală,

respectiv până când starea de sănătate a persoanei în cauză se va ameliora iar

aceasta va putea executa pedeapsa sau va fî posibilă reluarea urmăririi penale sau

a judecăţii. Trebuie precizat că:

- prin concluziile raportului comisiei de nouă expertiză sunt anulate orice alte

concluzii contrare întocmite de o comisie de primă expertiză;

- după întocmirea unui raport de nouă expertiză, comisiile teritoriale de primă

expertiză nu mai pot efectua, aceleiaşi persoanei alte raporte de expertiză vizând

amânarea/întreruperea executării pedepsei sau suspendarea urmăririi

penale/judecăţii pe motiv de boală; în cazul în care vor primi solicitări, din partea

instanţelor de judecată în acest sens, comisiile teritoriale de primă expertiză îşi

vor declina competenţa.5. controlul expertizelor medico-legale se realizează prin:

- semnarea raportului de expertiză şi de către directorul/medicul şef al instituţiei medico-

legale;

- solicitare avizului Comisiei de control şi avizare din cadrul institutului medico-legal

teritorial asupra unui raport de primă expertiză;

- solicitare avizului Comisiei superioare asupra unui raport de nouă expertiză.Bibliografie
1. GC Curca, Medicina legala. Curs. Ed. Tehnoplast 1996
2. Dan Dermengiu, Patologie medico-legala, Ed. Viata Romaneasca, 2004
3.GC Curca, Manual de constatare a decesului. Certificatul medical constatator al

decesului. Ed. Universitara, 2008
4. Simpson's Forensic Medicine by Jason Payne-James (Nov 1, 2011)
5. Forensic Pathology, Second Edition (Practical Aspects of Criminal & Forensic

Investigations) by Vincent J. M. Di Maio and Dominick J. Di Maio (Jun 28, 2001)


http://www.amazon.com/Simpsons-Forensic-Medicine-Jason-Payne-James/dp/0340986034/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1334004599&sr=1-3
http://www.amazon.com/Jason-Payne-James/e/B0034PCTNE/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1334004599&sr=1-3
http://www.amazon.com/Forensic-Pathology-Practical-Criminal-Investigations/dp/084930072X/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1334004599&sr=1-5
http://www.amazon.com/Forensic-Pathology-Practical-Criminal-Investigations/dp/084930072X/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1334004599&sr=1-5
http://www.amazon.com/Vincent-J.-M.-Di-Maio/e/B001JSBXOO/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1334004599&sr=1-5
http://www.amazon.com/Dominick-J.-Di-Maio/e/B001KIGE56/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1334004599&sr=1-5

Similer Documents