Download Modeliranje i Vizualizacija Reduktora PDF PDF

TitleModeliranje i Vizualizacija Reduktora PDF
File Size7.3 MB
Total Pages67
Document Text Contents
Page 1

MODELIRANJE REDUKTORA

5
3.2 NAČIN MODELIRANJA SASTAVNIH DIJELOVA REDUKTORA


U cilju određenja načina modeliranja provedena je analiza sastavnih dijelova reduktora. Kako se u ovom slučaju
radi o konstruktivno oformljenom reduktoru za koga postoji 2D računarski model, može se odmah pristupiti analizi
geometrije dijelova. Raspoloživi 2D računarski model u izvjesnoj mjeri olakšava zadatak jer služi kao podloga na
osnovu koje će se izvršiti kreiranje 3D modela.

S obzirom da je u sastavu programa Mechanical Desktop 6 (MDT6), dostupna baza elemenata 3D modela
različitih normiranih mašinskih elemenata, određeni dijelovi su preuzeti i konvertirani u modele tijela (volumenske).
Prema načinu geometrijskog modeliranja nenormirani se dijelovi mogu svrstati u 3 grupe:

1. Složeni modeli tijela koje je moguće formirati kombiniranjem CSG operacija, B-REP operacija i naredbi za
dorađivanje (zaobljenja, skošenja) i uređivanje (paleta Solid Editing) (gornje i donje kućište)

2. Većinom rotacijski dijelovi koji se mogu modelirati upotrebom naredbe REVOLVE i naknadnom doradom
Boolovim operacijama, te izradom skošenja i zaobljenja (poklopci, vratila i odstojni prsten)

3. Dijelovi koji se zbog specifičnosti geometrije ne mogu u cijelosti izvesti metodama modeliranja tijela nego
isključivo u kombinaciji s drugim software-om, u ovom slučaju to je Autodeskov 3D Studio Max R7, a njegova
upotreba odnosi se na modeliranje kosih zuba zupčanika, s obzirom da se u Mechanical Desktopu to ne može
ispravno izvesti u 3D. [6]

Page 2

MODELIRANJE REDUKTORA

6

3.2.1 Modeliranje kućišta reduktora

Gornje i donje kućište se sastoje od entiteta (samostalne gradbene cjeline koje sa aspekta konstruktivne geometrije tijela
predstavljaju operande) čija geometrija omogućuje primjenu tehnika modeliranja tijela u AutoCAD-u, te će oni korištenjem Boolovih
operacija biti jedinstveni modeli tijela, što je bitno zbog mogućnosti naknadnog eventualnog izvođenja presjeka kućišta.
Entiteti su nakon objedinjavanja dorađeni izvođenjem skošenja i zaobljenja. Uvrti i provrti s navojem dobiveni su primjenom Boolove
operacije oduzimanja vijaka preuzetih iz knjižnice normiranih dijelova programa MDT6. Na sl.3.1a je solid prikaz modela tijela kućišta, a
na sl. 3.1b žičani prikaz modela tijela kućišta.
a) b)

Slika 3.1. a) Solid prikaz modela tijela kućišta, b) Žičani prikaz modela tijela kućišta

Page 33

MODELIRANJE REDUKTORA

37

Slika 4.3. Izgled reduktora nakon što su izgledu dodjeljeni materijali

Sada kada imamo materijale, a zavisno od toga šta hoćemo da prikažemo, vršimo isključivanje svih elemenata koji se u datom
prikazu ne vide. Tako npr. ako

Page 34

MODELIRANJE REDUKTORA

38

hoćemo načiniti sliku sklopova vratila, onda isključujemo sve ostale elemente koji nam u tom prikazu ne trebaju (donji i gornji
dio kućišta, vijci, poklopci itd).

Slijedeća slika prikazuje rezultat isključivanja nepotrebnih layera:Slika 4.4. Postupci vizualizacije elemenata reduktora

Page 66

MODELIRANJE REDUKTORA

70proizvoda koji se konstruira, što ostavlja više mogućnosti za integraciju istog u proces konstruisanja u odnosu na 2D geometrijske
modele.

Programi upravljanja kvalitetom također mogu dati značajan doprinos uspješnosti proizvodnje. Ovi programi kvaliteta obezbjeđuju
plasman proizvoda na svjetskom tržištu, porast produktivnosti, smanjenje troškova te povećanje dohotka.


6. LITERATURA

[1] 3DS MAX BIBLE R4, Kelly R. Murdock Hungry minds, New York 2001

[2] 3DS MAX R3 Fundamentals, Michael Tood Peterson New Rider, Indianapolis 1999.

[3] AUTO CAD 2000 BIBLIJA, George Omura Mikroknjiga, Beograd 2000

[4] AUTO CAD MECHANICAL DESKTOP R6 User guide

[5] OSNOVI RAČUNARSKE GRAFIKE I TEHNIKE, Dr Budimir Mijović Mostar 1999.


[6] 3D GEOMETRIJSKO MODELIRANJE ZUPČASTOG REDUKTORA Sanjin Troha, Gordana Marunić, Rijeka


[7] RAČUNALNO GEOMETRIJSKO MODELIRANJE, Mr Lidija Pletenac Građevinski fakultet u Rijeci

[8] REDUKTORI, Dr Milan D. Trbojević Naučna knjiga, Beograd

[9] VRATILA, Dr Bogoljub Nedimović KUM, Beograd 1996

[10] ROBOTIKA, Dr Veljko Potkonjak Naučna knjiga, Beograd 1989.

[11] MAŠINSKI ELEMENTI I, Dušan J. Vitas, Milan D. Trbojević Naučna knjiga, Beograd 1986

[12] MAŠINSKI ELEMENTI II, Dušan J. Vitas, Milan D. Trbojević Naučna knjiga, Beograd 1988

Page 67

MODELIRANJE REDUKTORA

71


[13] MAŠINSKI ELEMENTI III, Dušan J. Vitas, Milan D. Trbojević Naučna knjiga, Beograd 1985

[14] ELEMENTI MAŠINA, Ing. Vasilije Volkov. Zavod za izdavanje udžbenika Sarajevo 1974.

Korišteni linkovi:

Decembar, 2005.

http://www.3dcafe.com
http://www.mr-cad.com
http://www.3dspline.com
http://www.yahoo.com

Similer Documents