Download Nove Paradigme Za Stvaranje Kvalitetnih Skola PDF

TitleNove Paradigme Za Stvaranje Kvalitetnih Skola
File Size220.9 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 2

«Strah je najveća prijetnja učenju»
Glasser.W.


Mjenjanjem paradigmi kod ljudi mijenjaju se njhovi postupci
,uvjerenja,vrijednosti,stavovi i ponašanje što dovodi ko kvalitetnijih odnosa u
školi.


POGLAVLJE 1.


Od «zadovoljavajućega» prema kvaliteti


Da bi od «zadovoljavajućeg» škola postala «kvalitetnom» potrebne su velike i
brojne promjene.Od stvaranja kvalitetnog orginalnog programa do toga da svaki
pojedinac donese odluku u sebi.Sve se mora stvoriti dvaput,prvo dolazi
mentalno stvaranje a zatim materijalno.Želimo li kvalitetu
moramo:1.Usredotočiti se na kvalitetu,zajedničkim razgovorima učenika i
nastavnika raspravljati,definirati je,naučiti prepoznavati.Kvaliteta mora postati
jednim od glavnih ciljeva škole.
2.Da bi kvaliteta napredovala mora se ukunuti prislila.Dr.W.Edwards Deming
tvrdi da je nemoguće proizvoditi kvalitetan proizvod sve dok postoji
strah.Danas ga ima mnogo i on ne vodi kvaliteti.Kvalitetne odnose odlikuje
podrsška,skrb,naklonost, a za sve ovo potrebno je razumijevanje ljudskih
potreba i motivacije koji formira nastavnika kao «voditelja» a ne «šefa».
3.Učenici sami ocjenjuju svoj rad.Niko ne želi sebi dati lošu ocjenu sto ga potiče
na rad.Samoocjenjivanje je vještina koja može koristiti i za poboljšanje kvalitete
življenja . «Kvaliteta štedi novac»W.E.Demingo.


POGLAVLJE 2.


Od ispravnoga ka kvalitetnom radu


Mlade treba prvo uvjeriti da je ono što tražimo da nauče važno za njihov
sadašnji i budući život.
Struktura nastave i proces učenja u kojem učenici aktivno sudjeluju jako utječu
na to koliko će shvatiti gradivo i ovladati vještinama.
«Cilj mi je da mi učenici rade više nego ja»...reče jedan kvalitetni nastavnik.


Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na
području ex-yu

Page 4

ovoga ili nagrada izbija u prvi plan(citanje knjiga-pizza).Nagrade ljude
motiviraju na to da nastoje dobiti nagradu ,ali i ne da rade kvalitetno.


POGLAVLJE 4.


Od pristupa «izvana prema unutra» k pristupu «iznutra prema
vani»


Promjene paradigme od organiziranja nšeg života izvana prema unutra na
organizaciju iznutra prema vani jest jedan od načina razumijevanja teorije
kontrole.
Jedino ono što se može kontorlisati je naš odnos prema stvarima.Sreća nije
imati neštoveć uživati u onome što imaš,sreća nije u pronalasku prave osobe
,nego u tome d se bude prava osoba.
TEORIJA PODRAŽAJ-ODRAŽAJ znači život izvana prema unutra,TEROIJA
KONTROLE obrnuto.
Život iznutra prema vani jača osjećaj moći i pomaže u zadovoljavanju
osnovnih potreba: za zabavom,slobodom,moći,ljubavlju i pripadanjem,postaju
odgovorniji i imaju više kontrole.
Život izvana prema unutra znači prenijeti odgovornost i kontrolu na sve one
stvari izvan njhova kruga.To znači dopustiti d drugi ljudi ,stvari i vrijeme odrede
i kontroloraju njihove osjećaje.
Neki od načina za život iznutra prema vani:

• Živjeti izvana prema unutra nije bš zabavno jer dopustamo drugima da
kontroliraju i odredjuju naš dan i naše osjećaje.

• Najveće rezultate postiže onaj koga pokreće ljubav ,a ne strah
• Za moju sreću nisu odgovorni durgi,niti sam ja odgovoran za

njhovu.Sreća je neštošto dolazi iznutra,kad živim u skladu s vlastitim
vrijednostima i načelima.POGLAVLJE 5.


Od individualnog rada i natjecanja k timskom radu i suradnji


Svoje ciljeve čovjek može ostvariti na tri osnovna načina:natjecanjem kad
radi protiv drugih ;samostalno,kad radi neovisno o drugima;suradnjom,kad
radi zajdeno s drugima.
Natjecanje stvara pobjednike i gubitnike.Smanjuje kreativnost,dovodi do
stresa i radja nepovjerenje i varanje,što u mnogome inhibira kvalitet.

Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na
području ex-yu

Page 5

Timski rad i suradnja spada u red najvažnijih vještina koje direktori traže od
novih radnika,ali ove vještine vode kvaliteti
Rad u skupinama daje veće mogućnosti zadovoljavanju osnovnih potreba
učenika nego samostalan rad,on bolje zadovoljava potrebu za pripadnošcu ali i
za priznanjem i zabavom.
Kod fomiranja grupa za timski rad treba utvrditi načine učenja učenika,svaka
skupina treba sadržavati učenike svih načina učenja.Ovo prepoznavanje načina
učenja olakšava i nastavnicima da prema potrebi prilgode način poučavanja.


POGLAVLJE 6.


Od šefa k voditelju


«Šef»:se ponaša kao sudac,policajac i diktator.Primjenjuje prisilu oslanja se
na nagrade i kazne (vanjska motivacija) kako bi ljde prislio da rade ono što on
hoće,većinu vremena provede radeći sa stvarima,liječi simptome a ne uzroke,i
tako svim ovim postpucima podiže barijere i udaljuje.
«Voditelj»:Ponaša se kao pomagač,trener,entuzijast,vodja navijača i
zagovornik kvalitete.Ljudima pomaže u zadovoljavanju njihovih osnovnih
potreba (unutarnja motivacija),jer zna da prava motivcija dolazi iz čovjekove
unutrašnjosti,on traži uzroke a onda ih liječi.Takvi slušaju i prihvataju
mišljenje drugih,dobro komuniciraju i bivaju prhvaćeni,poletni
su,odlučni,pouzdani i struktuirani,a ipak fleksibilni,optimisti su,sigurni u
sebe,uvijek žele ostvariti najviše što mogu.Voditelji su i aktivni treneri koji
smatraju ljude najvećim bogatstvom....
Sve paradigme koje prate voditelja treba slijediti za kvalitetnu školu,dolaziti
da riješenja problema zajedničkim radoms ostalim kolegama,sprovoditi
odrdjene anonimne ankete i otvorene razgovore s učenicima,o svom,i radu
drugih kolega.


POGLAVLJE 7.


Od straha prema povjerenju


Strah se obično odnosi na iznošenje misli –ruganje drugima,strah od
sudjelovanja –kritika drugih,preuzimanje rizika i kreativnost-neusijeh.Strah se
može smanjiti ukidanjem prisile.

Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na
području ex-yu

Page 6

Povjerenje jača ono najbolje u ljudima.Da bi smo izgradili povjerenje
moramo pokazati što cijenimo,čemu se nadamo i šta želimo.Otkrivanje svoje
osobnosti,kao i prizanavanje grešaka,jača povjerenje.Vjera u druge gradi se
uljudnošću ,ljubaznošću,iskrenošću i otvorenošću.Povjerenje jača kada
nastavnici neposredno rješavaju probleme,nastaje i kada smo ponosni i sretni
zbog tudjeg uspijeha.Ako pokažemo drugima da ih prihvaćamo veći su izgledi
da će se i oni prihvatiti nas.Za stvaranje povjerenja važno je prihvatiti druge
bez kritiziranja i prosudjivanja ,a prvi je korak prihvatiti sebe.Kada ljude
prisjećamo na njihove slabosti i kada im prebacujemo prošle greške ne
stvaramo kvalitetne odnose niti potičemo kvalitetan rad.
Strah i nepovjerenje dovode do «šest
O»:ogorčenost,otpor,odbijanje,odstupanje,oklijevanje,osveta
Vještine kojima se grade kvalitetni
odnosi:ljubav,iskrenost,učenje,vodjenje,ograničenja


POGLAVLJE 8.

Od traženja zamjerki i riješenja «pobjednik-gubitnik» ka
iznalaženju riješenja «pobijednik-pobijednik»

«Šefovi» kritiziraju druge i okrivljuju ih za probleme u svojoj školi:Voditelji
znaju da su ljusi kao dio sistema rijetko uzrok problema-izvor problema sam
sistem.»Šefovi» optužuju druge,što vodi samo daljem otuživanju,a ne
nalčaženju riješenja,i tu se samo vrtimo u krug.
Mi možemo okrivaljavati sebe same,druge ljude i sistem.

• Okrivaljujući sebe,razvijamo stav «Ja nisam OK,ali ti jesi OK»,tada mi
sami sebe kritiziramo što dodnosi grižnju svjesti i povučenosti.Kako
čovjek sam sebe okrivaljuje i kritizira razvija unutrašnji stav «trebao
bih» sve ovo tipični znakovi pomanjkanja samopoštovanja.

• Optužujući druge razvijamo stav «Ja sam OK,ali ti nisi OK».Ovde se
šteta nanosi drugima ,a stvara se stav «ti bi trebao»

• Okrivljavnjem sistema moj je stav «Ja nisam OK,ali nisi ni ti OK-svi
smo u istom sosu!»,ovde se formira naš stav «Oni bi trebali»


Sve su ovo primjeri razmišljanja tipa podražaj-odražaj
Tri načina prakse rada:
MOJ NAČIN:Davanje jednog rješenja i traženje od učenika da ga prihvate.Ovo
se temelji na principu «pobjednik-gubitnik»,a odnosi su se temeljili na
nagradama i kaznam,strahu i ovisnosti.
NJIHOV NAČIN:Učenici su sami rješavali problem bez nastvanikovih davnja
prijedloga.

Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na
području ex-yu

Page 7

U oba slučaja netko nije učestvovao u osmišljavanju riješenja pa se zato nije
posvetio ni materijlnom stvaranju.

NAŠ NAČIN:Se ne temelji na namoći nego na načelu podjele moći.Suradnja je
osnova ovog načina,svi su sudionici riješavanja problema i svako ima svoj
zadatak.


POGLAVLJE 9.


Od vrednovanja sa strane prema zajedničkom vrdnovanju i
samovrednovanju


Važan elemenat za svaranje kvalitetnih škola je naučiti učenike kako da
vrdnuju vlastiti rad,mada je samovrednovanje učenicima najteže,oni ipak
moraju razmatrati vlastiti rad i smišljati kako da ga poboljšaju .
NAČINI koji dovode do samovrednovanja njihovog rada

1. «GDJE SI TI»
2. «KO SI TI I ZAŠTO»
3. «SKALA VREDNOVANJA» (1-10)


Direktori koji upravljaju kao voditelji često će govoriti o samovrednovanju.


POGLAVLJE 10.


Druge značajne paradigme i povezivanje u cjelinu


Od urodjenih sposobnosti ka zalaganju-Više se smije naglašavati urodjena
darovitost učenika.Najvažniji treba biti napor koji ulažu u ovladavnje
vještinama.Razina s koje kreću je manje važna od postignute razine...
Od inputa ka outputu-Preveliko gomilanje gradivom treba izbjegavati a okretati
se konkretnim stvarima,željenim rezultatima.Učenici trebaju pokazati svoje
znanje u vidu vještina.
Od štrebanja ka ovladavanju gradivom-Akcenat se stavlja na vještinama koje
će poboljšati život i bolje odnose s ljudima,a ne na rigidnom pamćenju znanja.
Od sjedenja u razredu ka postignućima-Nije u pitanju vrijeme šk.
godine,polugodišta,već to kada učenici ovladaju viještinama trebaju ići
naprijed.
Od predavača ka voditelju-Učiti viještine vodjenja,jer voditelj uspiješnije
uključuju ljude nego predavači.

Objavljeno na: www.4study.info - Prvi studenski portal za slobodnu i besplatnu razmjenu informacija na
području ex-yu

Similer Documents