Download Pbs - Bab 1 Completed PDF

TitlePbs - Bab 1 Completed
File Size791.3 KB
Total Pages19
Document Text Contents
Page 1

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

BAB 1 : Sejarah dan Kita

Disediakan Oleh:

MOHD SYAHIR BIN OTHMAN

MOHD SUHAIDI BIN MAT JUNUH
LEE PEK YING

MOHD ZAIDEE BIN SAMSUDIN

Page 2

BAND 1BAND 1

B1D1E1B1D1E1

Menyatakan pengertian sejarah.

Lengkapkan pengertian sejarah mengikut pendapat tokoh-tokoh berikut

TTookkoohh PPeennddaappaatt

Penceritaan tentang tindakan manusia dan

sebab-sebab mereka melakukannya.

Sejarah membicarakan tentang masyarakat
manusia, atau peradaban manusia, tentang

perubahan-perubahan yang berlaku pada

sifat-sifat masyarakat itu.

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod

mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku
pada suatu masa yang lalu.

Istilah Arab

Page 9

BAND 3BAND 3

B3D1E1B3D1E1

Memberi contoh peristiwa penting dalam sejarah negara (KPS, UP)

Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan penyataan berikut./

Pertabalan bagi ketua negaraaertabalan bagi

ketua negara Ogosan penuh rasa bertuah
pada bulan Ogos pada setiap tahun sejak

tahun__ 

Malaysia bagi setiap tempoh 5 tahun

sekali.Semua rakyat Malaysia akan mengundi

dalam tempoh 5 tahun sekali.

Malaysia menjadi tuan rumah sukan
bertaraf dunia pada tahun 1998.

Rakyat Malaysia menyambutnya pada
setiap tahun pada bulan Ogos.

Sambutan yang di sambut oleh rakyat

Malaysia pada 16 September pada setiap
tahun bermula tahun 2010.

Page 10

BAND 3BAND 3

B3D1E2B3D1E2

Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS)

Nyatakan sumber yang sesuai dalam mengkaji sejarah berdasarkan kajian sejarah yang diberi.

Kajian sejarah Contoh Sumber

a. Zaman pra sejarah di negara kita.
i. __________________

ii. __________________

b. Dasar penjajahan British di Tanah
Melayu

i. __________________
ii. __________________

c. Reaksi orang Melayu terhadap dasar

penjajahan British

i. __________________

ii. __________________

d. Zaman kesultanan Melayu Melaka
i. ___________________

ii. ___________________

Page 18

BAND 4BAND 4

B4D1E5B4D1E5

Mengaplikasikan istilah/konsep masa dalam sejarah dengan mahir (KPS)

A. Lengkapkan tempat kosong dibawah.

1. Gerakan Islah di Tanah Melayu bermula pada awal _________ke-20.

2. 1930 –an merupakan ____________yang telah menyaksikan kemunculan akhbar Melayu

yang berpengaruh seperti Warta Malaya, Majlis dan Saudara.

3. Pada__________ Kesultanan Melayu Melaka, istana merupakan pusat perkembangan ilmu.

4. Penemuan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu, membuktikan agama Islam sudah

bertapak di negara kita pada ___________ ke – 13.

5. Kemunculan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka adalah sekitar awal abad ke – 15

_______________.

B. Baca pernyataan dibawah dan sila tandakan betul atau salah berdasarkan kepada

penggunaan istilah /konsep masa pada pernyataan berikut :

PPeerrnnyyaattaaaann BBeettuull//SSaallaahh

1. Generasi hari perlu mengekalkan

kemerdekaan negara kita bagi

mengelakkan zaman penjajahan berulang

kembali

2. Dekad ke – 16 menyaksikan kerajaan

Melaka telah di tawan oleh pihak

Portugis

3. Kronologi merupakan urutan masa yang

diambil bermula dari akhir sesuatu

kejadiaan

Similer Documents