Download PEDOMAN JAWI.pdf PDF

TitlePEDOMAN JAWI.pdf
File Size261.0 KB
Total Pages65
Document Text Contents
Page 64

64

y 1¯ä

z GçÁCatatan: Nama khas yang berupa nama jawatan, pangkat, gelaran dan nama khas bukan

nama diri yang lain sedapat mungkin ditulis dalam bentuk kata dan ejaan yang penuh.

Contohnya:ÀuTvÕäR€ - profesor

1RFÝ à¯¾R€ - Perdana Menteri (P.M.)

âÀ°4€ ¯uFÙ - Ketua Pengarah (K.P.)

°ãÂu¢°vF ¯uFÙ - Ketua Setiausaha (K.S.U.)

°vTvnÝ ¹¯À¾ ¯À¯¾ä¯ ¯RFr´ - Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM)

2uJrrp uçzÝ À¸z€ s3u±°‚- Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS)19.3 Singkatan inisialisme bagi nama jabatan, organisasi, pertubuhan, syarikat dan

seumpamanya serta singkatan inisialisme bagi nama jawatan, pangkat, gelaran dan

seumpamanya dalam bahasa Melayu (yang dilafazkan huruf demi huruf) ditulis dengan

menggunakan huruf dalam abjad Jawi dan dibubuh tanda titik selepas setiap huruf

tersebut. Contohnya:] Þ ]¾ ]ä¯ ]µ TUDM

] Ã ] Þ ] ? ] ‚ GPMS

] ² ] ² ] ? PBB

] ä¯ ] à ] é K.S.U.

] Þ ] ? P.M.

à ] Þ ] ¹ J.M.N.19.4 Singkatan inisialisme bagi nama jabatan, organisasi, pertubuhan, syarikat dan

seumpamanya serta singkatan inisialisme bagi nama jawatan, pangkat, gelaran dan

seumpamanya dalam bahasa Inggeris (yang dilafazkan huruf demi huruf) ditulis dengan

menggunakan sebutan atau nama huruf dalam abjad Rumi yang ditulis Jawi dan dibubuh

tanda titik selepas setiap huruf tersebut. Contohnya:. 1§ ] 0Â] ] qvÌ MCA

.ä¯ ] oç¯ ] 0€ PLO

. 1¤¯ . Uç¯ .oç¯. 0Ù KLSE

.ä¯. 1¾ .1¤¯ A.D.O.

Similer Documents