Download Philippa Gregory 1 Boleyn Kızı PDF

TitlePhilippa Gregory 1 Boleyn Kızı
File Size1.9 MB
Total Pages299
Document Text Contents
Page 1

Philippa Gregory
Cilt1 Boleyn Kızı

Okuma Sırası
Cilt 1 Boleyn Kızı
Cilt 2 Kraliçenin Soytarısı
Cilt 3 Bakirenin Aşığı
Cilt 4 Mahkum Prenses

Page 299

Jane Seymour ablamın boynunun vurulduğu gün gelinliğini seçmişti. Onu bunun için
suçlayamadım bile. Anne ya da ben de olsak aynısını yapardık. Henry fikrini değiştirdiğinde hiç
beklemezdi ve kadın onun suyuna gidip karşı koymadığı için akıllıydı. Hele şimdi hiçbir suçu
olmayan birinci karısını bir kenara atmış, bir diğerinin de kafasını vur-durmuşken. Kral artık
gücünün farkındaydı.

Jane yeni kraliçe olacak ve çocukları doğduklarında yeni prens ve prensesler olacaklardı. Ya da
o da diğer kraliçeler gibi her ay çaresizce hamile kalıp kalmadığını bekleyecek, her ay
Henry'nin ona olan aşkının azaldığını, sabrının tükenmeye yüz tuttuğunu bilecekti. Ya da-
doğum yatağında Anne'in ona okuduğu beddua tutacak ve oğlunu doğururken ölecekti. Jane
Seymour'a .özenmiyordum. Kral Henry'nin karısı olmuş iki kraliçe görmüştüm, kraliçe olmak
ikisini de mutlu etmemişti.
Biz Boleynler içinse babam haklıydı, şimdi bize kalan tek şey yaşama devam etmekti. Dayım,
Anne'in ölümüyle birlikte sağ kolunu kaybetmişti. Tıpkı beni ve Madge'i attığı gibi onu da bahis
masasının ortasına fırlatmıştı. Baştan çıkarmayı becerebilecek bir kız, kralın öfkesini dindirecek
bir kız, hatta ülkenin en yüksek mevkiini hedefleyecek bir kız, hangisi için olursa olsun dayımın
elinde daima bir Howard kızı vardı. Yine olsa, yine oynardı. Ama biz Boleynler mahvolmuştuk.
Ünlü kızımızı, Kraliçe Anne'i, veliahdımız Geor-ge'u kaybetmiştik. Ve Anne'in kızı Elizabeth artık
sıradan biriydi, tahttan reddedilen Prenses Mary'den bile daha düşük seviyedeydi. Bundan
sonra asla prenses olarak adlandı-rılmayacaktı. Tahta asla oturamayacaktı.
"Buna seviniyorum," dedim William'a çocuklar yükselen sularla birlikte sallanan gemide uykuya
daldığında. "Seninle birlikte taşrada yaşamak istiyorum. Çocuklarımızı birbirlerini sevecek ve
Tanrı'dan korkacak şekilde yetiştirmek istiyorum. Artık biraz huzur istiyorum, sarayın büyük
oyunlarını yeterince oynadım. Hepsinin bir bedeli olduğunu ve bedelin çok ağır olduğunu
gördüm. Sadece seni istiyorum. Sadece seni severek Rochford'da yaşamak istiyorum."
820 ¦ Philippa Gregory
Kolunu bana dolayıp denizden hiç durmadan esen soğuk rüzgârda beni kendine çekti. "Kabul
edildi," dedi. "Tanrım lütfen, senin bu tiyatrodaki rolün sona ermiş olsun." İleriye, pruvaya,
çocukların küreklerin ritmik sesiyle sallanarak denizi seyrettiği yere baktı. "Ya bu ikisi?
Hayatlarının bir noktasında bir gün tekrar nehrin yukarısına yolculuk edecekler, güce."
İtiraz ederek başımı iki yana salladım.
"Onlar yarı Boleyn, yarı Tudor," dedi. 'Tanrım, ne karışım ama. Kuzenleri Elizabeth de öyle.
Kimse ne yapacaklarını kestiremez."SON

Similer Documents