Download Proiect Purificarea Gazelor Industriale PDF

TitleProiect Purificarea Gazelor Industriale
File Size249.3 KB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 12

12


2. Proiectarea tehnologică a coloanei de desorbţieRealizarea unui anumit grad de stripare a gazului acid din soluţia de absorbant

bogat ce alimentează coloana de desorbţie, pentru un debit de abur de stripare dat,
necesită un număr de talere sau un strat de umplutură de o anumită înălţime. Calculul
acestora se face în funcţie de numărul de talere teoretice. Se aplică pentru determina-
rea numărului de talere teoretice tot prin metoda simplificată, dar datele de echilibru
ale sistemului studiat se obţin la temperaturi medii mai mari, specifice operaţiei de
desorbţie.

În practica industrială, striparea gazelor acide se face cu abur indirect, folosind
un refierbător. Aburul de stripare care păraseşte coloana pe la vârf se condensează şi
se reîntoarce în coloană ca reflux. În acest caz, fluxurile şi concentraţiile lor sunt cele
simbolizate in figura 2.1.


Figura 2.1: Fluxurile şi concentraţiile lor în coloana de stripare

Similer Documents