Download RCampayo - Naucite bilo koji jezik u 7 dana PDF

TitleRCampayo - Naucite bilo koji jezik u 7 dana
File Size1.5 MB
Total Pages222
Document Text Contents
Page 222

Chia


2222 32 32 32 3


Zona kontroleZona kontroleZona kontroleZona kontrole


Provjerite jeste li u čitanju ove knjige išta propustili. Namjena ovog poglavlja vrlo je

jednostavna. Stavite kvačicu u odgovarajućem kvadratiću nakon što ste obavili zadatak

koji je opisan pokraj.


□ Kada dospijete do 7. poglavlja, s tablicama, popunite prva dva polja u svakom

retku. Popunjavajte samo retke označene zvjezdicom. Tijekom 5 sekundi

razmislite o nekoj asocijaciji za pojedinu riječ i zapišite ideju u četvrtom stupcu,

istodobno je vizualizirajući. Ako se u 5 sekundi u vašoj glavi ne stvori slika,

propustite taj redak i nastavite rad s preostalim riječima.

□ Pri drugom pregledu popunite propuštene retke (samo one koji su označeni

znakom *).

□ Pročitajte knjigu do kraja, ali nemojte raditi ništa iz 17. poglavlja (7 dana prakse)

dok ne popunite sve tablice.

□ Ne popunjavajte dodatke retke (bez znaka *) iz tablica u 7. poglavlju sve dok ne

završite sa sedmim danom prakse (17. poglavlje).ChiarissimaChiarissimaChiarissimaChiarissima

www.bosnaunited.net

Similer Documents