Download Recenzie de Carte - Psihologia Comunicarii - Teorii si Metode de Jean-Claude Abric PDF

TitleRecenzie de Carte - Psihologia Comunicarii - Teorii si Metode de Jean-Claude Abric
File Size88.3 KB
Total Pages5
Document Text Contents
Page 3

- comunicarea in grupuri ( cap.4 , cap. 5 , cap. 6 );

- contributia cercetarilor experimentale ( cap. 7 , cap. 8 ).

Lucrarea prezinta , in primul capitol , factorii generali ai comunicarii care domina

in present campul cercetarii . Sunt analizate urmatoarele aspecte legate de comunicarea

vazuta ca situatie tehnica ( este definit modelul lui Shannon 1952: comunicarea poate fi

definita ca transmitere de mesaje dintr-un loc in altul , procesul comunicarii se bazeaza

pe stabilirea unei relatii intre un emitator si un receptor ) , analiza psihosociologica a

comunicarii ( comunicarea este prezentata ca fiind un act social, o tranzactie intre

locutori ) si factorii determinanti ai comunicarii .Acesta din urma prezinta rolul

actorilor comunicarii si tipurile de variabile care influenteaza situatia de comunicare

(psihologice , cognitive si sociale ),factorii care influenteaza codul si canalul de

comunicare si tipurile de variabile ( psihice sau obiective , psihologice si

psihosemantice, alegerea canalului de comunicare , rolul actorilor ) si factorii de context

si de mediu ( rolul contextului material si temporal, rolul contextului social , rolul

contextului cultural si ideologic ) .

Ultima tema abordata in acest capitol este comunicarea bilaterala si feedback care sustine

urmatoarea idée : pentru a fi eficianta , comunicarea trebuie sa functioneze ca un sistem

circular si sa se autoregleze, iar feedback-ul corespunde urmatoarelor patru functii :

functia de control al intelegerii, functia de adaptare a mesajului la caracteristicile

actorilor, functia de reglare sociala prin flexibilitatea rolurilor si functia socioafectiva.

Prima parte Comunicarea interindividuala si, repectiv , al doilea capitol al

lucrarii Atitudini si comunicare individuala.Abordarea nondirectiva analizeaza notiunea

de atitudine, functiile atitudinilor si tipurile de atitudine existente,cum ar fi :atitudinea de

interpretare(consta in a verbaliza pentru celalalt ratiunile ascunse care se afla la originea

faptelor sale), de evaluare(formularea unei judecati pozitive sau negative in raport cu

ceea ce spune sau face celalalt), de ajutor sau consiliere(manifestarea interesului pentru

celalalt), de chestionare sau de ancheta(adresarea intrebarilor pentru a-i permite celuilalt

sa se exprime), de comprehensiune(reformulare) . Tot aici este data si situatia optima de

comunicare, iar acesta ar fi situatia in care celalalt nu se simte judecat, analizat sau

interpretat, nici ghidat prin sfaturi si nici manipulat sau hartuit prin intrebari. Este o

situatie in care el se simte pur si simplu ascultat.

Similer Documents