Download solarna tehnologija br.8 PDF

Titlesolarna tehnologija br.8
File Size2.5 MB
Total Pages27
Document Text Contents
Page 1

časopis za projektante, proizvođače, distributere i korisnike solarnih sustavačasopis za projektante, proizvođače, distributere i korisnike solarnih sustava

ISSN 1845 - 769XISSN 1845 - 769XGODINA GODINA III III BROJ BROJ 6 6 JESEN JESEN 20072007..

Hrvatska stručna udruga za sunčevu energijuHrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

GGOODDIINNA A IIV V BBRROOJJ JJEESSEEN N 22000088..88

RepublikaRepublika

Hrvatska imaHrvatska ima
velikiveliki

potencijal upotencijal u
korištenjukorištenju

obnovljivihobnovljivih

izvoraizvora
energije što jeenergije što je

u skladu su skladu s
turizmon kaoturizmon kao

iznimnoiznimno

važnomvažnom
granomgranom

hrvatskoghrvatskog
gospodarstva!gospodarstva!

časopis za projektante, proizvođače, distributere i korisnike solarnih sustavačasopis za projektante, proizvođače, distributere i korisnike solarnih sustava

ISSN 1845 - 769XISSN 1845 - 769X

Hrvatska stručna udruga za sunčevu energijuHrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

Page 13

Broj 8 - JESEN 2008.14

Ovaj
 jednodnevni

Sajam posjetilo
 je preko 300

građana a
izlagalo je 9

izlagača.

Similer Documents