Download Staj Defteri Normal Sayfasi PDF

TitleStaj Defteri Normal Sayfasi
File Size1.3 MB
Total Pages51
Table of Contents
              SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
Snap: Snap modunu açar ve kapatır.
Dsetttings Komutu
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
SAYFA
            
Document Text Contents
Page 1

KISIM FİRMA OFİSİ SAYFA 1

YAPILAN İŞ İŞYERİ İŞLEYİŞ PLANININ TANINMASI TARİH 26 / 01 / 2007ÇÖZÜM ELEKTRİK MÜHENDİSLİK şirketi kendi kurulum amacını ve hizmet anlayışını şu
şekilde tanımlamaktadır:

“İçinde bulunduğumuz yüzyıl; yaşamın her alanında değişimlerin önceki yıllara göre daha hızlı
gerçekleşeceği bir dönem olacaktır.
Başarı; bu değişime uyum sağlayabilen ve değişimlerin içinde yer alabilenlerin olacaktır.
Önemli değişimlerden biriside; düşüncelerin, projelerin uygulamaya geçiş hızlarıdır. Bunu
başarabilecek firmalar için parlak bir gelecek görünmektedir.
Türkiye sürekli fırsatlarla yüz yüze gelen, tüm olumsuzluklara rağmen büyüyen ve değişim
içinde olan bir ülke...
Şirketimizin ana hedefleri; bulunduğumuz şartlara uygun olacak şekilde aktivitelerimizi
arttırarak sektörde gelebileceğimiz en iyi yere gelebilmektir.
Zenginlikle dolu bir ülke olmamıza rağmen teknoloji bilinci ve takibinin yeterli düzeyde
olmadığını gözlemliyoruz.

Bu nedenle işimizi yaparken teknolojisi ve kalitesiyle projelendirmeden bakımına kadar doğaya
ve çevreye uyumlu, maksimum işletme emniyetine sahip komple hizmet güvencesini ve güvenilirliğini
sunmak arzusundayız.”ÇÖZÜM ELEKTRİK MÜHENDİSLİK GENEL KURULUŞirket ofisi SULUHAN İŞHANI 4. KAT NO:107 MEYDAN TRABZON adresinde bulunan
şirket yapı itibariyle tek katlı bir yerleşim planı üzerinde konumlanmıştır.
Asıl çalışma alanı Plan – Proje – Taahhüt olan firma aynı zamanda Bakım-Onarım-Tamirat
işlerini de yürütmektedir. Staj yerinde ilk günümde staj yapacağım yeri tanıdım. Daha sonra staj
yaparken dikkat etmem gereken hususlar anlatıldı. Özellikle elektriğin insan vücudu üzerindeki etkisi
anlatıldı. Daha sonra ise bir elektrik mühendisini genel olarak görevleri anlatıldı.220 V gerilime
çarpılan bir insanın vücudundan yaklaşık 250 mA üzerinde akım göçmektedir. Elektrik akımı geçen
vücutta adale krampları oluşması nedeniyle kazaya uğrayan kişi elektriği tutulduğu yeri
bırakamamaktadır. Elektrik akımının akış yönü üzerinde canlının kalbi bulunamıyorsa, kalp atışları
hızlanmakta, düzenliliğini yitirmektedir. Bunun sonucu kalp hareketleri durmakta, solunum ve kan
dolaşımı kesilmesi nedeniyle ölüm olayları meydana gelmektedir. İnsan vücudundan geçen akımın
şiddeti, gerilime ve vücudun direncine bağlıdır. Vücut direnci derinin yaş yada kuru olmasına, çapılma
yeri ile ayak arası mesafesine göre değişmektedir. Elektrik akımının yönü kalp üzerinden geçtiği
takdirde kesin ölüm hali içi 50 mA lik akım şiddeti yetebilmektedir.
İnsan vücudundan geçen akımın etkisi:

1 mA___________Hissedilir
5 mA___________Hafif kramp
10 mA__________Genel kramp
15 mA__________Kas kasılması
25 mA__________Şiddetli ağrı
50 mA__________Dayanılmaz acı
100 mA_________Ölüm

KONTROL SONUCU

Page 2

KISIM FİRMA OFİSİ SAYFA 2

YAPILAN İŞ ELEKTRİK MÜHENDİSİNİN GÖREVLERİ TARİH 26 / 01 / 2007


Elektrik Mühendisi Görevleri:

 Her türlü projede aydınlatma, priz tesisatı, kablo tavası, pano tek hatları, yangın ihbar, CCTV ve
seslendirme, telefon ve data iletimi, topraklama ve paratoner tesisatları gibi unsurların
projelendirilmesini ve planlamasını yapmak.

 Bu sistemlerin uygulanması esnasında gereken takibi ve denetlemeyi sağlamak.
 Proje uygulanması sırasında gereken iş bölümünü gerçekleştirmek.
 Orta gerilim (34.5 kV) enerji hattının şalter merkezine girişinin yapılamasını sağlamak.
 Orta gerilim hücrelerinin ve trafo odalarının projelerine göre yaptırılmasını sağlamak.
 Güç trafolarının, orta gerilim panolarının yerleştirilmesini sağlamak.
 Şalter merkezi, orta gerilim hücreleri, güç trafoları ile alçak gerilim panoları arasındaki

bağlantıların yaptırılmasını sağlamak.
 Güç trafoları, yıldız topraklaması, işletme ve koruma topraklamasının yapılmasını sağlamak.
 Güç trafolarının yük dağılımının planlamasını yapmak.
 Makine yerleşim planına göre alçak gerilim panolarının ve makine enerji beslemesinin alt

yapısını hazırlamak.
 Tüm elektrik montajları ve faaliyetleri için gereken malzeme, takım ve aletlerini tespit etmek ve

siparişlerini yaparak temin edilmesini sağlamak.
 Makinelerin kendi elektrik şemalarına göre elektrik montajlarının yaptırılması ve kontrolünü

sağlamak.
 Makineler ve güç trafoları için ambarda bulundurulması gerekli yedek parçanın tespitini yapmak

ve sipariş vermek.

Şantiyede Görev Alan Bir Mühendisin Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar:
 Şantiye uygulamaları sırasında başka imalatlara kesinlikle zarar verilmemeli.
 Mimari proje değişiklikleri elektrik projesine işlenmeli.
 Şantiye başladıktan sonra numuneler, zamanında müşteriye beğendirilip karar verilmeli.
 İş başı, giriş, çıkış ve öğle paydoslarına riayet edilmeli.
 Şantiyede kılık kıyafet, iş kuralları ciddiyetine uyulmalı.
 Şantiyede parça kabloların mümkün olduğu kadar az çıkarılmasına dikkat edilmeli, çıkan

kablolar gerektiği yerde kullanılmalı.
 Şantiyeye başlamadan 1 gün önce şantiye malzeme deposu güvenli hale getirilmeli.
 Şantiyede usta, mühendis ve üst düzey yöneticilerle diyalogların iyi kurulması ve sözlü

münakaşa ortamına müsaade edilmemeli.
 Şantiyede meydana gelen bir problem ve herhangi bir olağan üstü olayın gerçekleşmesi

durumunda yetkili kişiye hemen aktarılmalı.
 Önce can ve mal güvenliğini sağladıktan sonra işe başlamalı ve organize bir şekilde çalışmalı.
 Şantiyeye gelen projenin şantiyeye uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra işe başlanmalı

ve uygun değilse uyarılmalı.
 Şantiyeye gelen malzemeler sayılarak alınmalı ve sevk irsaliyelerini güzel bir şekilde

dosyalanmalı.
 Her şantiyede, her hafta başı ilgili arkadaşlar kendi aralarında bir toplantı yaparak haftayı

değerlendirmeli ve bir iş programı belirlemeli. Haftaya planlı bir şekilde girmeli.

Page 25

YAPILAN İŞ PLANŞE – DESANT – KABLOLAMA İŞLERİ TARİH 08 / 02 / 2007

“Firmada ki 11 günlük staj deneyimimden sonra kendi isteğimle bakım onarım işlerine de
gittim. Bu süre içerisinde Planşe ve desant atma, kablolama işleri, montaj, aydınlatma, kablo kanal
işleri, UPS ve topraklama tesisatı hakkında ayrıntılı bilgi edinme fırsatı edindim.”

Planşe: Projenin uygulanacağı mimari yapı henüz yapım aşamasında iken demir örgü arasına
atılan elektrik borusuna “Planşe” adı verilir.

Desant: Mimari yapı duvarlarına sıva öncesi uygulanan PVC boru uygulamasına “Desant”
adı verilir.

PLANŞE
 Planşede potel takoz kullanılmalı, ağızları çivilenmeli.

 Şantiyelerde mutlaka şaft yeri bulundurulmalı, yoksa oluşturulmalı.

 Atüsü yüksek borular kullanılmalı. Planşelerde 10 atü, desantta ise 6 atü boru kullanılmalı.

 Zayıf akım ve yüksek akım boruları ayrı ayrı olmalı.

 Bütün planşe boruları, kuvvetli akımda en az ∅18 lik boru olmalıdır.

 Boru uçları noktasal yerleri belli olacak şekilde planşe planı ile planşe atılmalı.

 Lamba ve diğer hatların merkezleri işaretlenerek belirtilmelidir.

 Perde beton üzerinde zorunlu bir tesisat varsa borular kırılmadan ezilmeden borulama
yapılmalı.

 Buatların kapakları ve delikleri içine sıva ve beton dolmasını önlemek için kapalı olmalıdır.

 Mutlaka planşe ataşmanı çıkarılmalı, desant esnasında kayıp olanların bulunmasına kolaylık
sağlanmalıdır.

DESANT
 Yapılacak işin keşfi önceden yapılmalı, anahtar, priz, pano vb. gibi yerler işaretlenmeli ve

dondurulmalı.

 Kasalarda 3’lü grubu geçmemeli, eğer 4’lü grup varsa 2’ye ayrılmalı.

 Dirsekler iyice korunmalı ve şaplanmalı.

 Kasalara alttan ve üstteki deliklerden girilmeli ve terazi kullanılmalı. Yanlardan girilmemeli,
anahtar, priz ayaklarında engel olmamalı.

 Bütün anahtarlar 110 cm olmalıdır.

 Anahtar ve prizlerin kapılardan uzaklığı 30 cm olmalıdır.

 Desantta buatlar tavandan 30 cm aşağıda olmalıdır.

 Fayans olan yerlerde kasa fayansçıyla birlikte konulmalı ve kasalar fayansın tam ortasına
konulmalı.

 Borular dik gelecek şekilde konulmalı, zayıf akım tesisatına 18’lik boru kullanılmalıdır.

 Kiriş, kolon, ıslak zeminli yerlerde buat kullanılmamalı.

KONTROL SONUCU

Page 50

26 / 01 / 2007 Tarihinden 27 / 01 / 2007 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma

Günler Yapılan İş
İzahatın

Bulunduğu
Yaprak No

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma İŞYERİ İŞLEYİŞ PLANININ TANINMASI

ELEKTRİK MÜHENDİSİNİN GÖREVLERİ
1 -2

Cumartesi PROJE YÖNETİMİNİN ÖĞRENİLMESİ 3-4

Öğrencinin İmzası:

Kontrol Edenin İmzası:

29 / 01 / 2007 Tarihinden 03/ 02 / 2007 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma

Günler Yapılan İş
İzahatın

Bulunduğu
Yaprak No

Pazartesi EMO PROJE STANDARTLARI İNCELEME 5-6
Salı YÜKLEME CETVELİ HAZIRLANMASI

PROJE TEKLİF DOSYASI HAZIRLAMA
7-8

Çarşamba AUTOCAD ÖĞRENİMİ 9-10-11
Perşembe AUTOCAD ÖĞRENİMİ 12-13-14
Cuma AUTOCAD ÖĞRENİMİ 15-16
Cumartesi ASMA TAVAN İÇİ ARMATÜR KABLOLAMA 17

Öğrencinin İmzası:

Kontrol Edenin İmzası:

Page 51

05 / 02 / 2007 Tarihinden 10 / 02 / 2007 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma

Günler Yapılan İş
İzahatın

Bulunduğu
Yaprak No

Pazartesi ARMATÜR YERLEŞİMİ
DUVAR ELEMANLARI MONTAJI

18-19

Salı TAVANDAN DUVARA BORU İNİŞ DETAYI 20
Çarşamba ELEKTRİK PANO TASARIMLARI 21
Perşembe ANA DAĞITIM PANOSU ÇİZİMİ

PLANŞE – DESANT – KABLOLAMA İŞLERİ
22-23-24

Cuma MONTAJ
PANOLAR – AYDINLATMA –KANAL İŞLERİ
UPS – TOPRAKLAMA

25-26-27

Cumartesi SAYAÇ - KOMPANZASYON BAĞLANTISI 28

Öğrencinin İmzası:

Kontrol Edenin İmzası:

12 / 02 / 2007 Tarihinden 17 / 02 / 2007 Tarihine Kadar Bir Haftalık Çalışma

Günler Yapılan İş
İzahatın

Bulunduğu
Yaprak No

Pazartesi ŞALT MALZEME BİLGİSİ EDİNME 29-30-31
Salı ŞALT MALZEME BİLGİSİ EDİNME

KONTAKTÖR VE RÖLELER
32-33

Çarşamba KOMPANZASYON 34-35-36-37
Perşembe TASARRUF 38-39-40
Cuma TASARRUF 41-42-43
Cumartesi GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI 44

Öğrencinin İmzası:

Kontrol Edenin İmzası:

Similer Documents