Download Tajwid Surah Al-An'Am Full PDF

TitleTajwid Surah Al-An'Am Full
File Size906.0 KB
Total Pages23
Document Text Contents
Page 22

9. Ikhfa’ shafawi ( huruf mim ( م ) bertemu dengn huruf ba (ب).

• Menyembunyikan sebutan mim sakinah ketika bertemu dengan huruf ba (ب) yang berbaris.

 Cara bacaan: wajib diidghamkan mim sakinah dengan merenggangkan dua bibir mulut ( dibukakan sedikit)

disamping dengung dengan sempurna pada kadar dua harkat sebelum menyebut huruf ba (ب).10. Berhenti lagi baik11. Ikhfa’ hakiki ( huruf nun ( ن ) bertemu dengan dho’ ( ظ ).12. Mad Lin ( huruf ya ( ي ) sebelumnya terdapat huruf yang berbaris di atas ( ).

• mad Lin ialah waw ( و ) atau ya ( ي ) sakinah sebelumnya terdapat huruf

berbaris di atas dan selepasnya huruf yang di baca dengan sukun kerana

wakaf.

 cara bacaan: Harus dibaca dengan kadar panjang 2,4 atau 6 harkat tetapi

yg terbaik 2 harkat.

Similer Documents