Download Uzemljivaci i Sustavi Uzemljenja PDF

TitleUzemljivaci i Sustavi Uzemljenja
File Size2.1 MB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 1

UZEMLJIVAČI I SUSTAVI
UZEMLJENJA

Projektiranje električnih postrojenja

Doc. dr. sc. S. Žutobradić
V. asist. dr.sc. D. Franković

Page 2

1. VRSTE UZEMLJENJA (osnovni pojmovi)

• Otpor rasprostiranja Rr
• Otpor uzemljenja Rz
• Struja uzemljenja Iz
• Udarni ili impulsni otpor uzemljenja Ri
• Otpornost tla ρz
• Dodirni napon Ud
• Napon koraka Uk

Page 10

SPECIFIČNI OTPOR TLA

• Specifični otpor tla ρE znatno se razlikuje ovisno o
vrsti tla, veličini zrna, gustoći i vlažnosti.

• Do dubine od nekoliko metara promjene vlažnosti
mogu izazvati privremene promjene specifičnog
otpora tla. Otpor tla mijenja se i s dubinom uslijed
različitih slojeva tla.

Page 11

KARTA SPECIFIČNE OTPORNOSTI TLA ZA RH

Page 20

IZRAČUN STRUJE KROZ LJUDSKO TIJELO TIJEKOM
ELEKTRIČNOG UDARA PRI NAPONU KORAKA

črsk

k
čk RR

U
I


Struja kroz ljudsko tijelo iznosi:

Page 21

TOČNIJI IZRAČUN STRUJE KOJA PROLAZI KROZ
LJUDSKO TIJELO TIJEKOM ELEKTRIČNOG UDARA PRI

NAPONU DODIRA I KORAKA

• Točniji model ljudskog stopala
• Konduktivni metalni disk s otporom

rasprostiranja Rrs
• Uzajamni otpor između stopala Rms

na udaljenosti dms )(2 msrsčuk RRRR 

)(5,0 msrsčud RRRR 

ms

z
ms d
R
2


Struja kroz tijelo
čovjeka iznosi: uk

k
čk R

U
I 

ud

k
čd R

U
I 

Similer Documents