Download Wilbur Smith - Egiptul Antic 2 - Magul.pdf PDF

TitleWilbur Smith - Egiptul Antic 2 - Magul.pdf
File Size3.0 MB
Total Pages521
Document Text Contents
Page 2

2

Wilbur Smith

Seria:

Egiptul Antic

Volumul 2

MAGUL

Original: Warlock - 2001

Traducere:
CRISTINA ILIESCUvirtual-project.eu

2003

http://www.virtual-project.eu/

Page 260

260


u


r în


De unde le-
N- -a dat.
-


-a dat.
Cum


-a dat.
-
-


- -

Unde s-au dus? Pe ce drum au luat-o?N-


N- -

-Trok ajuns

Page 261

261

-


-


-aici?

Trok nu ave
- -

-


-


Sunt pe urmele unei ba -


-
-

întrerupse agitat:


-acolo de jos, în grija
-

acum.


-i omul pe care-l caut. L- -atunci? S-a mai întors

Page 520

520
na de alta ce se

apropiau de ei:-bun de la voi, le spuse Taita.
Doar n-

încoronarea mea?
care v- -au sortit unul altuia.


întoarse spre Meren, tu de ce pleci?
-

cu Taita.


-i cu privirea


i Mintaka, atunci când cei doi nu se mai


Nu, a fost de acord Nefer. Vor fi întotdeauna în inimile noastre.cu faraonul Nefer Seti.

Egipt.

Page 521

521

Mintaka își revenise de mult după rănile și chinul ei. Își recăpătase
frumusețea pe deplin și, în momentul acesta fericit, era de zece ori mai
strălucitoare.

Părea că tot Egiptul venise să asiste la ceremonie. Mulțimea de oameni se
întindea pe ambele maluri ale fluviului, cât vedeai cu ochii. Când mirii se
îmbrățișară și sparseră vasele cu apă de Nil, strigătul ce se ridică în văzduh îi
făcu, probabil, și pe zei să se cutremure. Apoi, Nefer Seti își conduse noua
regină de mână, pentru ca frumusețea ei să fie văzută de tot poporul, căzu în
genunchi și plânse și își strigă credința și dragostea.

Deodată, se lăsă tăcerea peste imensa adunare și, treptat, toți ochii se
îndreptară în sus, către un punct minuscul în înaltul cerului de deasupra
palatului.

În liniștea aceea, se auzi strigătul sălbatic și singuratic al șoimului regal și
pasărea începu să coboare din cerul albastru. În cele din urmă, chiar atunci
când părea să se prăbușească într-o izbitură puternică, șoimul își întinse
larg aripile și pluti deasupra siluetei înalte a faraonului. Nefer ridică mâna
dreaptă și o întinse; ușor, ca un fulg, pasărea magnifică se lăsă pe pumnul
lui.

Un sunet ca al mării într-o zi furtunoasă se ridică din zece mii de piepturi
care salutau miracolul. Însă ochii lui Nefer căzură pe inelul subțire din aur
curat prins de piciorul drept al păsării, deasupra ghearelor uriașe. Gravat pe
metalul prețios era un simbol care făcu inima lui Nefer să-i bată nebunește
în piept, recunoscându-l.

— Cartușul regal! șopti el. Aceasta nu a fost niciodată o pasăre sălbatică. E
Nefertem, șoimul tatălui meu. De aceea venea la mine atât de des, când mă
pândeau primejdii mari, ca să mă avertizeze și să mă călăuzească. Era
spiritul tatălui meu.

— Iar acum, Nefertem a venit să confirme în fața întregii lumi că tu ești
regele adevărat, zise Mintaka, stând aproape de el și învăluindu-l cu o
privire plină de mândrie și de dragoste.
virtual-project.eu


http://www.virtual-project.eu/

Similer Documents