Download Yaratma Cesareti - Rollo May.pdf PDF

TitleYaratma Cesareti - Rollo May.pdf
File Size940.6 KB
Total Pages215
Document Text Contents
Page 2

Yaratma Cesareti
Rollo May

Metis Yayıncılık (2007)

Derecelendirme: ★★★★☆

Et iket ler: Felsefe

YARATMA CESARETİ, Amerikan psikolojisi ve varoluşçupsikoterapinin önde gelen ismi Rollo May'in en temel
yapıtlarından biri. May, psikoloji, psikoterapi, felsefe ve
sanatla yakın ilişkisinden ötürü, yaratıcılık konusunu ilginç
bir perspektiften inceliyor. Tüm varoluşçular gibi o da kaygı
olgusuna büyük önem vererek, değişimin kaygının içine
gömülerek varılacak bir yaratıcılık düzeyinde
gerçekleşeceğini vurguluyor. Geçiş dönemi psikolojisinin

tüm olumsuzluğunu, yaratıcılığın zorunluluğu adına
kutlayan May, "yeni olan"ın her yerde fışkırdığı bir
dünyada, insanın bilindışı kaynaklara güvenmesi gerektiğini
savunuyor. Bunun için de yeni bir cesaret biçiminin bireyde
yaratılmasına önemli katkılarda bulunuyor. Bu kitabın, kişiye
kendi kaynaklarından yararlanmakta ve günümüzdeki
ahlaksal çözülmenin çöküntüsü altında kalmadan yeni bir

yaşam kurmakta düşünsel destek sağlayacağına inanıyoruz.

Similer Documents