Download Zecharia Sitchin - Trepte spre cer.pdf PDF

TitleZecharia Sitchin - Trepte spre cer.pdf
File Size5.5 MB
Total Pages332
Table of Contents
              TREPTE SPRE CER
Cuprins
1. În căutarea paradisului   7
2. Strămoşii nemuritori   26
3. Călătoria faraonului către viaţa de apoi 43
4. Trepte spre cer   56
5. Zeii care au venit pe pământ  79
6. În zilele de dinaintea potopului  107
7. Gilgamesh: Regele care a refuzat să moară 129
8. Călători în nori   157
9. Locul aterizării   181
10. Tilmun: Tărâmul rachetelor  202
11. Muntele straniu   223
12. Piramidele zeilor şi ale regilor  245
13. Falsificarea numelui faraonului  270
14. Privirea Sfinxului   300
Surse    326
1. În căutarea Paradisului
2. Strămoşii nemuritori
3. Călătoria faraonului către viaţa de apoi
5. Zeii care au venit pe pământ
7. Gilgamesh: Regele care a refuzat să moară
8. Călători în nori
9. Locul aterizării
11. Muntele straniu
12. Piramidele zeilor şi ale regilor
SURSE
            
Document Text Contents
Page 1

1

Page 2

2

Page 166

166


divini - care s-au dovedit a fi El „Cel care dă sănătate” şi Ba’al - au
rămas cu Danel o săptămână întreagă în care au fost copleşiţi cu
rugăciuni. În cele din urmă, Ba’al „s-a dus la El cu rugăciunea lui
(Danel)”. Cedând, El „de mână îşi ia servitorul” şi îi oferă
,,Spirit”redându-i lui Danel virilitatea:

Cu suflare de via Danel este ridicat...
Cu suflare de via Danel este învigorat.

Neîncrezătorului Danel, El i-a promis un fiu. Urcă-te în pat, îi

spune, sărută-ţi soţia, îmbrăţişeaz-o... „şi ea va face un fiu lui Danel”.
Şi, la fel ca în povestea biblică, bătrâna naşte un fiu moştenitor şi
succesiunea este asigurată. L-au numit Aqhat, iar zeii l-au numit
Na’aman („Cel plăcut”).

Când băiatul a crescut mare, făurarul zeilor i-a oferit în dar un
arc unic. Acest lucru a stârnit invidia lui Anat care voia ea arcul
fermecat. Pentru a-l avea, i-a promis lui Aqhat orice dorea - aur,
argint, chiar Nemurirea:

Cere Via , o, tinere Aqhat,
Cere Via ; i eu i-o voi da.
Nemurirea cere-o,
i eu i-o voi da.

Cu Ba ‘al voi face num r toarea anilor
Cu fiii lui El vei face num r toarea lunilor.

Mai mult - a promis ea - nu numai că va trăi la fel de mult ca

zeii, dar va fi invitat alături de ei la Ceremonia Vieţii:
i Ba ‘al, când d Via ,

Praznic mare ine.
Petrecere mare pentru Cel c ruia i s-a dat Via .
Îi d de b ut,
cântece fi dansuri îl veselesc.

Dar Aqhat nu crede că omul poate scăpa de moarte şi nu vrea să

se despartă de arcul său:
Nu min i, o, Fecioar ,
Pentru un erou, minciunile sunt o ru ine.

Page 167

167


Cum poate un muritor Viaţă de Apoi să aibă?
Cum poate un muritor Veşnicia s-o primească?
De moartea oamenilor şi eu voi muri.
Da, voi muri cu siguranţă.

De asemenea, el a ar tat c arcul a fost f cut pentru b rba i, nu

pentru femei. Insultat , Anat a traversat p mântul pân la El pentru
a-i cere permisiunea de a-l omorî pe Aqhat. R spunsul enigmatic al
lui El permitea îns pedepsirea numai pân la un punct.

Anat recurge la viclenie. „O mie de câmpuri, zece mii de
pogoane” ea a c l torit înapoi la Aqhat. Pretinzând c vine cu
dragoste i pace, ea râde i se gudur . Adresându-se lui cu „tinere
Aqhat” ea spune: „Tu îmi e ti frate i eu î i sunt sor .” Îl convinge s
vin cu ea în ora ul „tat lui zeilor, Zeului Lunii”. Acolo ea îi cere lui
Taphan s -l „taie pe Aqhat” i s -i ia arcul, îns apoi s -l învie la loc
- s -l omoare pe Aahat temporar numai cât s -i ia arcul. Taphan,
urmând instruc iunile lui Anat, „îl taie pe cap pe Aqhat de dou ori,
de trei ori lâng ureche” i sufletul acestuia „fuge ca un abur”. Dar
înainte ca Aqhat s fie înviat - dac Anat inten ionase asta - corpul
s u a fost furat de vulturi. Vestea teribil îi este adus lui Danel, care
„sub un copac st tea, în fa a por ii”, judecând pricina v duvei,
pricina orfanului”. Cu ajutorul lui Ba’al, se începe c utarea corpului
lui Aqhat, în zadar îns . Ca s se r zbune, o sor a lui Aqhat se
deghizeaz i se duce la Taphan i, îmb tându-l, încearc s -l taie.
(Un posibil happy end, în care Aqhat s fie înviat totu i lipse te.)

Transferul ac iunii din mun ii Libanului în „Ora ul zeului Lunii”
este de asemenea un element care se g se te i în epopeea lui
Gilgamesh. În Orientul Apropiat, zeitatea asociat cu Luna era Sin
(Nannar în sumerian ). Epitetul s u ugaritic era „Tat l zeilor”. Într-
adev r, era tat l lui Ishtar i al fra ilor ei. Prima încercare a lui
Gilgamesh de a- i atinge scopul la Locul Ateriz rii din Muntele
Cedrilor a fost z d rnicit de Ishtar, care a vrut s -l omoare cu
ajutorul Taurului cerului, dup ce i-a refuzat avansurile. În a doua sa
c l torie, Gilgamesh a ajuns într-un ora „al c rui templu era dedicat
lui Sin”.

Dar în timp ce Gilgamesh a ajuns în regiunea lui Sin dup o

Page 331

331


Historical Atlas of the Holy Und (1959) Kramer, S.N.:
Gilgamesh and the Huluppy Tree (1938)

—: Sumerian Mythology (1944) Landon, S.: Hystorical and
Religious Texts (1914)

—: The Epic of Gilgamesh (1917)
Leonard, W.E. : Gilgamesh (1917)
Lefébure, M.E.: Les Hypogées Royaux de Thébes (1882)
Lepsius, ICR.: Auswahl der wichtigsten Urkunden des

Aegyptischen Atertums (1842)
—: Konigsbuch der Alten Aegypter (1858)
Lesko, L.H.:The Ancient Egyptian Book of the Twoo Ways

(1972)
Lipschitz, O.: Sinai (1978)
Luckenbill, D.D.: Ancient Records of Assyria and Babylonia

(1926-1927)
Meissner, B.: Alexander und Gilgamesh (1894)
Mercer, S.A.B.: Horus. Royal GodofE¿j)t (1942)
Meshel, Z.: Derom Sinai (1976)
Montet, P. Eternal Egypt ( 1969)
Montgomery, J. A. and Harris, RS.: The Ras Shmara

Mythological Texts (1935)
Muller, C: Pseudokallisthenes ( 1846)
Naville, H.E.: Das aegyptusche Todtenbuch (1886)
Nôldeke, Th.: Beiträge zur Geschichte des Alexanderromans

(1890)
Noth, M.: Geschichte Israels (1956)
—: Exodus (1962).
Obermann, J.: Ugaritic Mithology ( 1948) Oppeheim, A.L.:

Mesopotamian Mythology (1948) Perlman M, i Kollek, T.:
Yerushalayim (1968)

Perring, J.E.: The Pyramids of Gizeh from Actual Survey and
Measurement (1839)

Petrie, W.M.F.: The Royal Tombs of the First Dynasty (1900)
Poebel, A.: Sumerischen Studien (192l)
Porter, B. and Moss, RL.B.: Topographical Bibliography of

Ancient Egypt (195l)

Page 332

332


Pritchard, James b: Ancient Near Eastern Texts Relating to the
Old Testament (1969)

Puchstein, O.: Fuflirer durch die Ruinen von Baalbek (1905)
—: Guide to Baalbek ( 1906)
Puchstein, O. and Lupke, Th. von.: Baalbek (19l0)
Rawlinson, H.C.: The cuneiform Inscriptions of Western Asia

(186l-1884)
Reisner, G:A.: Mycerinus, The Temple of the 3rd Pyramid at

Gizeh (193l)
Ringgren: Israelitische Religion (1963)
Rouge, E. de: Recherches sur le monuments qu'on peut attribuer

aux six premières dynasties de Manethon (1866)
Schott, A.: Das Gilgamesh-Epos (1934).
Schräder, E. (Ed.): Keilinscriftliche Bibliothek (1899-1900)
Soden, W. von: Sumerischen und Akkadische Hymnen und

Gebiete (1953)
Smyth, C.P.: Life and Work at the Great Pyramid (1867)
Thompson, R.C.: The Epic of Gilgamesh (1930)
Ungnad, A.: Die Religion der Babylonier und Assyrer ( 192l ) - .

Dos Gilgamesh Epos ( 1923)
—: Gilgamesh Epos und Odyssee (1923)
Ungnad A. and Gressmann, H.: Das Gilgamesh-Epos (1919)
Vandier, J.: Manuel dArchéologie Egyptienne (1952)
ViroHeaud, Ch.: La déesse Anat( 1938)
—: La Légende phénicienne de Danel (1936)
Volney, G.F.: Travels Trough Syria ( 1787)
Wainwright, G.A.: The Sky Religiopn in Ancient Egypt ( 1938)
Weidner, E.F.: Keilscrifttexte aus Boghaikoy (196l)
Wiegand, Th.: Baalbek (192l-1925)
Woloohijan, A.M.: The Romance of Alexander the Great by

Pseudo-Callisthenes (1969)
Zimmern, H: Summersche Kultlieder (1913).

Similer Documents